Välkommen till VgOF!
 

Västergötlands Ornitologiska Förening är en ideell förening, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i Västergötland samt att verka för att skapa kontakt mellan allmänheten och föreningen och dess medlemmar.

Kalender

Nyheter från Västergötlands Ornitologiska Förening 
2017-10-20

Ansökningar till fågelskyddsfonden

Har du ett projekt som du vill genomföra eller inom fågelskydd? Fågelskydd ingår som viktig del i föreningens arbete. VgOF har en fågelskyddsfond som det går bra att söka medel ifrån. Bidrag ur fonden kan beviljas för planerade eller pågående fågelskyddsprojekt, däremot inte för redan genomförda projekt. En ansökan om bidrag ur fågelskyddsfonden skall vara VgOF tillhanda senast 1 november året innan det år ansökan avser. Ansökningar till fonden kommer att behandlas av VgOF:s styrelse senast i februari. Mer info om fågelskyddsfonden hittas här.

Läs mer

2017-10-09

Marks fågelklubb 25 år

I helgen som gick firade Marks fågelklubb sitt 25-årsjubileum med en fest i Örbygården. VgOF vill framföra ett stort grattis! Marks fågelklubb är idag en av Sveriges större lokala fågelklubbar med över 600 medlemmar. Marks fågelklubb bildades 1992 och är idag en mycket aktiv klubb och anordnar exkursioner, klubbkvällar med bildvisning samt studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet. Klubben har också en tjejgrupp som ordnar egna aktiviteter och exkursioner. Länk till klubbens hemsida hittar du här.

Läs mer

2017-09-09

Kungligt besök vid Hornborgasjöns fältstation

Idag besökte kronprinsessan Victoria Hornborgasjön, som en del i en vandring längs Pilgrimsleden från Varnhem till Fågeludden. Där fick Christopher Magnusson och Lotta Berg från Hornborgasjöns fältstation möjlighet att förevisa hur ringmärkning går till, och en ung svarthättehane fick ring runt benet inför inte bara kronprinsessan utan även några barngrupper och ett pressuppbåd. Kronprinsessan fick sedan äran att släppa fågeln när den var märkt, uppmätt och vägd, varefter den drog vidare på sin flyttning mot Medelhavsområdet-Afrika.

Läs mer

Nyheter från VgOF
[]
 
 
 
 
Gilla oss på Facebook