Officiella listan över svenska namn på alla världens fågelarter – februari 2017

Rubinstrupe (Clytolaema rubricauda) – en av 10 815 arter i den svenska namnlistan. Foto: Markus Lagerqvist.  

Listan är uppdaterad 15 februari 2017 till version 6 – se länk i höger ram för detaljer på vad som ändrats ("Förändringar i listan")
 

BAKGRUND


År 2008 presenterades ett första förslag till svenska namn på alla världens fågelarter av dåvarande SOF:s Namnkommitté**, där bl. a. Tommy Tyrberg och Lars Larsson ingick. Efter det att förslagslistan lades ut togs många synpunkter på namnen emot, och Taxonomikommittén fick ärendet på remiss, men projektet gick i stå fram till dess att Tk vid sitt möte i september 2013 beslutade att forcera arbetet med att ta fram en fastställd lista. (**Namnkommittén finns inte längre, utan sedan 2013 är det Tk som sköter de löpande uppdateringarna av Namnlistan, liksom övriga listor, se höger ram).

Markus Lagerqvist och Erling Jirle i Tk har ansvarat för genomgången av listan och även anpassat den till IOC:s taxonomi. Alla arter har gåtts igenom och jämförts med bilder i framför allt Handbook of the Birds of the World, men även foton på nätet. Efter att det första remissförslaget publicerades har Tk beslutat att utanför sitt nya bevakningsområde – Västra Palearktis (VP) – följa IOC World Bird List. Den svenska namnlistan (förkortas NL) uppdateras kontinuerligt när nya versioner av IOC-listan publiceras. Första versionen av NL publicerades i februari 2015. I de fall taxonomin hos IOC World Bird List avviker från Tk:s lista över arter i Västra Palearktis har fotnoter gjorts i namnlistan. 
 

Läs mer om principerna för namnsättning i Rapport 7 i Vår Fågelvärld 1/2015:
Ladda ner pdf (2,1 MB).

Totalt innehåller version 6 av den svenska namnlistan 10 828 arter (10 672 nu levande arter och 156 arter som dött ut efter år 1500), tillhörande 238 familjer + 2 "Incertae sedis", dvs. 240 familjer totalt. Utdöda arter är i listan markerade med ett rött kors; 
Av praktiska skäl är listan delad i tre delar; icke-tättingar, tättingar och utdöda. Den sistnämnda delen, utdöda, listar arter som dött ut före år 1500, men funnits under Holocen, den pågående geologiska epoken vilken inleddes för cirka 11 700 år sedan. Det rör sig om 225 arter, som inte finns med i IOC:s världslista. Nytt i version 3 av "utdödalistan" är att det finns med referenser på alla arterna sist i listan.

Som en förklaring av alla geografiska namn och biotopnamn som förekommer i de svenska artnamnen finns en omfattande ordlista, se höger ram: Ordlista med geografiska namn.

Om du anser att det finns några felaktigheter i listan, skriv till tk@birdlife.se

Aktuell version av namnlistan i olika format:

Webbsidor:  Del 1; icke-tättingar    Del 2; tättingar   Del 3; utdöda

Excel-filer (xlsx-format):  Del 1; icke-tättingar   Del 2; tättingar  Del 3; utdöda

Pdf-filer:   Del 1; icke-tättingar   Del 2; tättingar  Del 3; utdöda 

Markus Lagerqvist och Erling Jirle, Tk, 6 juni 2017.
 

KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR