Officiella listan över svenska namn på alla världens fågelarter – november 2016

Rubinstrupe (Clytolaema rubricauda) – en av 10 815 arter i den svenska namnlistan. Foto: Markus Lagerqvist.  

Listan är uppdaterad 5 november 2016 till version 5 – se länk i höger ram för detaljer.
 

BAKGRUND


År 2008 presenterades ett första förslag till svenska namn på alla världens fågelarter av dåvarande SOF:s Namnkommitté**, där bl.a. Tommy Tyrberg och Lars Larsson ingick. Efter det att förslagslistan lades ut togs många synpunkter på namnen emot, och Taxonomikommittén fick ärendet på remiss, men  projektet gick i stå fram till dess att Tk vid sitt möte i september 2013 beslutade att forcera arbetet med att ta fram en fastställd lista. (**Namnkommittén finns inte längre, utan i fortsättningen är det Tk som sköter de löpande uppdateringarna av Namnlistan, liksom övriga listor, se höger ram).

Markus Lagerqvist och Erling Jirle i Tk har ansvarat för genomgången av listan och även anpassat den till IOC:s taxonomi. Alla arter har gåtts igenom och jämförts med bilder i framför allt Handbook of the Birds of the World, men även foton på nätet. Efter att det första remissförslaget publicerades har Tk beslutat att utanför sitt nya bevakningsområde – Västra Palearktis (VP) – följa IOC World Bird List. Den svenska namnlistan (förkortas NL) uppdateras kontinuerligt när nya versioner av IOC-listan publiceras. Första versionen av NL publicerades i februari 2015. I de fall taxonomin hos IOC World Bird List avviker från Tk:s lista över arter i västra Palearktis har fotnoter gjorts i namnlistan. 

Taxonomikommittén har nu avslutat det sista steget i arbetet med svenska namn på världens arter, nämligen arter som dött ut innan år 1500, men funnits under Holocen, den pågående geologiska epoken vilken inleddes för cirka 11 700 år sedan. Det rör sig om 225 arter, som inte finns med i IOC:s världslista.Läs mer om principerna för namnsättning i Rapport 7 i Vår Fågelvärld 1/2015:
Ladda ner pdf (2,1 MB).

Totalt innehåller version 5 av den svenska namnlistan 10 815 arter (10 660 nu levande arter och 155 arter som dött ut efter år 1500), tillhörande 239 familjer + 2 "Incertae sedis". Av arterna tillhör 4 381 icke-tättingarna medan 6 434 är tättingar. Utdöda arter är i listan markerade med ett rött kors; 
Av praktiska skäl är listan delad i tre delar; icke-tättingar, tättingar och utdöda.

Som en förklaring av alla geografiska namn och biotopnamn som förekommer i listan finns en omfattande ordlista, se höger ram: Ordlista med geografiska namn.

Om du anser att det finns några felaktigheter i listan, skriv till tk@birdlife.se

Aktuell version av namnlistan i olika format:

Webbsidor:  Del 1; icke-tättingar    Del 2; tättingar   Del 3; utdöda

Excel-filer (xlsx-format):  Del 1; icke-tättingar   Del 2; tättingar  Del 3; utdöda

Excel-filer (xls-format)  Del 1; icke-tättingar   Del 2; tättingar  Del 3; utdöda
Pdf-filer:   Del 1; icke-tättingar   Del 2; tättingar  Del 3; utdöda

Markus Lagerqvist och Erling Jirle, Tk, 6 januari 2017.
 

KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Anders Wirdheim, informationsansvarig

Telefon: 0705-137576
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR