Taxonomikommittén (Tk)

Taxonomikommitténs (Tk) uppdrag är att utföra taxonomiska bedömningar när det gäller fåglar som regelmässigt förekommer inom Västpalearktis och att med dessa som grund fastställa och kontinuerligt uppdatera SOF/BirdLife Sveriges officiella lista över fågelarter inom nämnda område. TK ansvarar också för namngivning och systematik.
Senaste nytt från Tk:
2017-02-15 Mycket nytt från Tk
I Vår Fågelvärld nr. 1/2017 publiceras en kort version av Tk:s åttonde rapport. Den fullständiga rapporten kan laddas ner här på Tk:s hemsida, se Rapporter till i ramen till höger. Dessutom är alla listor uppdaterade: Västpalearktislistan, Världslistan, Familjelistan och Ordningar.
2016-11-05 Världslistan uppdaterad till version 5
Namnlistan över alla världens fågelfamiljer på svenska är nu uppdaterad till version 5 (NL5) med anledning av uppdateringar av IOC:s lista ver 6.2–4 (april–okt 2016). Listan hittar du i menyn till höger.
2016-02-06 Ny lista över utdöda arter, och världslistan uppdaterad till ver. 4.

Taxonomikommittén har avslutat det sista steget i arbetet med svenska namn

på världens arter, nämligen arter som dött ut innan år 1500, men funnits

under Holocen, den pågående  geologiska epoken vilken inleddes för cirka 11

700 år sedan. Det rör sig om 214 arter, som inte finns med i IOC:s

världslista.


Samtidigt publiceras version 4 av listan över svenska namn. Denna innehåller

huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista

t.o.m. version 6.1 (januari 2016). Under de kommande månaderna kommer arbetet med att ta fram en tryckt version av namnlistorna att slutföras.

 

Se länken till höger; Svenska namn på världens fåglar ver-4 för att komma till introduktionssidan med listan nerladdningsbar i olika format och logg över ändringar i version 4 och alla de tidigare versionerna. 

Till Tk:s nyhetsarkiv

Skriv till Tk:s sammankallande: e-post
(Vill du skriva direkt till en person, se sidan "Ledamöter")


KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR