Fågelforskning

Att lära mer om fåglar, deras liv och beteende är en av grunderna i vårt engagemang. När det gäller fåglar liksom mycket annat så är ingen fullärd och ju mer man vet desto större blir insikten att det finns mer kunskap att söka. När vi på olika sätt söker ny kunskap, sådant som inte tidigare är beskrivet, då handlar det om forskning. Forskning är därför ett av våra tre huvudområden, ett av de tre ben som föreningen grundar sig på.

Kunskap om fåglar är också en grundläggande nödvändighet för att kunna bedriva ett effektivt fågelskyddsarbete. Frågeställningar som vi då söker svar på är till exempel: Vilka arter ökar och vilka minskar? Beror minskningar på problem i övervintringsområdena eller på häckplatserna? Har en art kapacitet för spridning till nya områden?

BirdLife Sverige arbetar med fågelforskning på alla nivåer - från insamling och sammanställande av enskilda iakttagelser till specialdesignade projekt vid universitetens institutioner och våra fågelstationer. När det gäller det mest grundläggande, den rena fågelrapporteringen, så har vi flera kommittéer som arbetar med olika delar i rapporteringskedjan. Mer om denna verksamhet finns under flikarna till höger. Där finns också ingångar till verksamheten vid landets fågelstationer.

För en del av våra aktiviteter på forskningsområdet pågår för närvarande en översyn vad gäller såväl organisation som inriktning. Det gäller i första hand hur vi ska bedriva riksinventeringar där vi har ett uppdrag från årsmötet att göra en översyn. Även de övriga delar där vår forskningskommitté tidigare har ansvarat kommer att gås igenom och då gäller det främst stipendier för amatörforskning. Ansvarig för båda dessa översyner är Ulrik Lötberg. I samband med detta är den tidigare forskningskommittén avvecklad. Om det kommer att inrättas en ny forskningskommitté och hur den i så fall skall verka är något som utredningen kommer att ta ställning till.

KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR