Välkommen till ÖSOF
 
Östra Småland Ornitologiska Förening (ÖSOF) är en regionalförening till Birdlife Sverige. Föreningens syfte är att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan inom fastlandsdelen av Kalmar län.


Från och med 2017 01 01 har vårt plusgiro upphört.

Vi har numera ett bankgiro 5174-0983


Årsmöte

Medlemmarna i Östra Smålands Ornitologiska Förening (ÖSOF)
kallas härmed till ordinarie årsmöte i
Bäckebo Bygdegård söndagen 2 april 2017 kl. 15.00.

Motion inkommen till årsmöte 2017

Kalender

Nyheter från ÖSOF
 
2015-09-28

Vår nya hemsida

Regionalföreningen Östra Smålands Ornitologiska Förening har nu så smått börjat komma igång med den nya hemsidan som du just nu ser framför dig. Den är under uppbyggnad men redan nu finns en del basfakta om ÖSOF. Välkomna!

Läs mer

Nyheter från riksföreningen (SOF)

2016-12-07  Seger för direktiven!
2017-05-24  Presentationer från IBA-seminariet
2017-05-22  Det är dags att börja ta hänsyn till den biologiska mångfalden
2017-05-19  Riksstämman blev bra avstamp
2017-05-15  BirdLife Sverige yttrar sig om havsplanering

Från Artportalen

Saknar du listan över årets observerade arter? Tyvärr saknas den funktionen eftersom fåglarna har flyttat in till nya Artportalen. Vi hoppas att funktionen återkommer senare under året.

Klicka på rubriken Program & Kalender för att läsa mer om varje programpunkt.
2015-08-28
Den 20 september öppnar ÖSOF:s nya hemsida

Senaste nytt