Nyheter

2016-12-07

Seger för direktiven!

Torslandaviken i Göteborg är en av landets Natura2000-områden.

Idag har EU-kommissionen äntligen kommit till samma slutsats som tusentals medborgare, parlamentsledamöter och miljöorganisationer redan gjort – nämligen att behålla Art- och habitat och Fågeldirektiven intakta. Dessutom vill kommissionen göra en plan för att stärka och bättre implementera direktiven runt om i Europa. Detta är oerhört glädjande nyheter för naturen, fåglarna och den halva miljon människor som har skrivit på för för direktiven i den kampanj som gått under namnet NatureAlert.

 

Runt om i Europa är en miljon kvadratkilometer yta och 1 400 arter skyddade av direktiven, åtminstone i teorin. BirdLife Sverige välkomnar beskedet men vill också understryka att mycket jobb återstår för att säkra skyddet av de mest värdefulla områdena inom EU. Där hoppas föreningen att kommissionen återkommer med bra och offensiva förslag för att minska de habitatförluster som sker, inte minst genom det intensiva jordbruket. Läs kommissionens egen text här!

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR