Sveriges fågeltaxa m.m.

Taigaflugsnappare. Foto: Magnus Hellström.
Raritetskommittén presenterar här den officiella listan över anträffade taxa (arter och raser) i Sverige.
 
Förteckning över Sveriges fågeltaxa (PDF-fil, kräver Acrobat Reader). Uppdaterad i februari 2018 och inkluderar alla godkända fynd till och med 2016 (publicerade i Fågelåret 2016), samt taxonomiska förändringar till och med Taxonomikommitténs rapport nr 9 från febuari 2018. I förteckningen framgår också vilka arter och raser som ska rapporteras till Rk.

Fynden av de sällsynta arterna/raserna presenteras förutom i Fågelåret också i Raritetskatalogen.

När försvann kravet på Rk-granskning för vissa arter?
I denna pdf-fil kan du se vilka arter som inte längre behöver granskas av Rk samt från vilket år detta började gälla: Borttagna Rk-arter.
 
Svenska förstafynd 
Undrar du ibland när det första fyndet i landet gjordes av olika arter? Dokumentet Svenska förstafynd innehåller första fyndet av respektive art i Sverige, i både systematisk och kronologisk ordning (excel-fil). 

Svenska namn
En officiell lista med svenska namn på världens samtliga fågelarter upprätthålls av Taxonomikommittén (Tk) och nås härifrån.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR