Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2017-10-18

Fåglar sen sist - Dalarna september 2017

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Ange något häckningskriterie när Du rapporterar känsliga arter under häckningstid! Rapporterna blir då dolda för allmänheten, men kan hindra t.ex. en skogsavverkning i området. Du kan också själv aktivt dölja vilka rapporter Du vill.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under september månad (ca 1350 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.


Efter en sommar som sägs ha varit den svalaste på 150 år, väntande vi oss nog lite mer värme under september. Men tji fick vi. Temperaturen fortsatte att vara tämligen beskedlig och himmelens portar öppnade sig lite titt som tätt. Dalaskådarna var trots det mycket aktiva och lyckades rota fram lite godsaker…

 

Tio spetsbergsgäss upptäcktes den 25.9 vid Yttermo, Leksand, och två bläsgäss sågs den 22.9 vid Svärdsjösjön i Borlänge. Ett ex rastade också den 23-25.9 vid Hälla, Hovran, Hedemora. I Gagnef fanns fortfarande drygt 100 vitkindade gäss och de sågs på flera platser under månaden. 22 ex sträckte också mot söder vid Långshyttan, Hedemora, den 26.9. Liksom förra hösten fick vi ett inflöde av prutgäss, dock inte i samma omfattning. Den 24.9 observerades drygt 370 ex av arten på åtta lokaler. Några av de större flockarna var 110 ex sträckande vid Myckelby, Hedemora, 100 ex flög förbi vid Naglarby, Säter, och 90 ex sträckte vid Hälla, Hovran, Hedemora. Dagen efter sågs även fyra ex i Djurås, Gagnef.

 

Rätt stora flockar med rastande bläsänder rapporterades och i samband med deras ankomst sågs även en ren flock med 42 stjärtänder sträcka söderut vid Hörksbyn, Vstm, Ludvika, den 9.9. En rastande bergand upptäcktes den 22.9 vid Rudängsmyran i Borlänge. En alfågel fanns vid Tangsjöarna uppe på Fulufjället, Älvdalen, den 17.9 och elva ex rastade den 30.9 vid Södra Fullsta, Avesta. Två adulta svärtor sågs vid Norra Barken, Smedjebacken, den 24.6 och ett ex upptäcktes vid Väsman, Ludvika, den 26.9.

 

En gråhakedopping rastade den 24.9 i Södra Barken, Smedjebacken. Vid Hälla, Hovran, Hedemora upptäcktes en ägretthäger den 10.9. Förmodligen var det samma ex som sedan blev stationär där mellan 14-24.9, och troligen även samma som sågs vid Uppbotjärn, Säter, den 29-30.9. En 1K stäpphök sågs den 2.9 vid Venjan, Mora, och ett adult ex fanns den 16.9 vid Rudängsmyran i Borlänge.

 

Rörhöns fanns kvar vid Kasttjärn inne i Ludvika. Vid räkningar av rastande tranor noterades 1026 ex den 2.9 vid Södra Fullsta, Avesta, och den 7.9 sågs 1943 ex på Sörbogrundet, Hovran, Hedemora. Några större ansamlingar av större strandpipare som sågs under månaden var 15 ex den 8.9 vid Dragsängarna, Leksand, 22 ex den 9.9 vid Rudängsmyran i Borlänge, och 33 ex på samma lokal den 12.9. En kustpipare sträckte mot söder i Leksand den 11.9.

 

Från tio lokaler rapporterades ett till fyra ex rastande småsnäppor. En 1K spovsnäppa upptäcktes den 10.9 vid Rudängsmyran i Borlänge. På samma lokal fann även en större ansamling med brushanar den 10-15.9 då som mest 58 ex rapporterades. Från Österrisar, Nordanåker, Dala-Järna, Vansbro, rapporterades 24 ex den 18.9. En dvärgbeckasin rastade vid Vasstjärn, Torsång, Borlänge, den 22.9 och två ex sågs dagen efter vid Björnhyttans avfallsanläggning, Ludvika. Där fanns ett ex även några dagar senare. Ett ex stöttes också vid Hötjärn, Vstm, Ludvika, den 24.9. En myrspov fanns den 10.9 vid Rudängsmyran i Borlänge och ett ex sträckte förbi vid Marnästjärn inne i Ludvika den 14.9.

 

En 1K kustlabb sågs den 8.9 vid Vattholmsskären ute i Siljan, Leksand, den 8.9. På samma lokal rastade också en 1K dvärgmås den 17.9. Vid fiskodlingen vid Björka, Mora, sågs en 1K silltrut den 17.9 och en 1K rastade dagen efter vid Rudängsmyran i Borlänge. En 1K tretåig mås rapporterades den 24.9 från Norra Barken, Smedjebacken. Hela 27 turkduvor sågs den 2.9 vid Sör Amsberg, Borlänge.

 

Från 15 lokaler rapporterades hökuggla. De flesta rapporterna var från Malung-Sälen och Älvdalen. Lappuggla noterades i Malung-Sälen, Mora och Rättvik. En jorduggla sågs den 15.9 vid Hemfjället, Malung-Sälen. Kungsfiskare fanns vid Flogen, Gagnef, vid Frostbrunnsdalen och Vattenparken i Borlänge.

 

En trädlärka sågs den 10.9 vid Fallbyn, Södra Barken, Smedjebacken, den 10.9 och två ex samma dag även vid Vångsgärde, Orsa. Från nära 15 lokaler rapporterades rödstrupiga piplärkor. En skärpiplärka rastade på Vattholmsskären, Siljan, Leksand, den 17.9. Svart rödstjärt observerades endast vid Hällarna inne i Ludvika. Ringtrast fanns kvar i fjällen och ett ex noterades även den 12.9  vid Nordibyn, Äppelbo, Vansbro.

 

Avdelningen höstprimörer: En tajgasångare noterades den 23.9 vid Husom, Lima, Malung-Sälen, och ett ex även den 25.9 vid Hagalund inne i Borlänge. En videsångare rapporterades den 24.9 från Venjan, Mora – första fyndet i Dalarna! Brandkronad kungsfågel sågs mycket tillfälligt den 18.9 vid Snösjön, Smedjebacken.

 

Två svartkråkor höll till vid Ryhagen i Malung den 10.9 och hela 70 hämplingar rapporterades från Ansta, Säter, den 11.9. Fyra lappsparvar sågs på Fulufjället, Älvdalen, den 3.9, två ex ringmärktes vid Lindänget i Orsa den 16.9 och ett ex sågs förbiflygande vid Hötjärn, Vstm, Ludvika den 24.9.


Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2017-11-11

Nya Vingarna

 
2017-11-06

Fåglar sen sist - Dalarna oktober 2017

 
2017-10-18

Fåglar sen sist - Dalarna september 2017

 
2017-09-30

Ett steg i rätt riktning - det senaste om ortolansparven

 
2017-09-29

EuroBirdWatch 2017 - Rapportera allt man ser den 30 sep - 1 okt

 
2017-09-28

Till minne av Torbjörn Jansson

 
2017-09-27

Fullt hus i Dalarna!

 
2017-09-25

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2017

 
 

Dalakalendern

2017-11-25
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 25 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan.

Kontakt: Staffan Müller, 070-322 23 45, vitrygg@leksandsfagelklubb.se. 

 

Plats: Samling Norsbro 

2017-11-27
Folkare Ornitologiska Förening - Mats Forslund visar bilder
Måndag 27 november kl. 19
 
Mats Forslund visar bilder och pratar om fåglar, djur och natur i Folkarebygden.
 
Plats: PRO-lokalen i Krylbo, Sörgårdsvägen 16
2017-12-04
Tunabygdens fågelklubb - Månadsträff

Måndag 4 december kl. 19

 

Vår traditionella decemberträff med glögg och pepparkor. Lite bilder från året som gått och planering för resten av vintersässongen.

 

Plats: Fornby folkhögskola Ö. flygeln.

2017-12-11
Folkare Ornitologiska Förening - Bildvisning och smörgåstårta
Måndag 11 december kl. 19
 
Bildvisning och smörgåstårta. På årets sista träff ser vi på bilder, gamla och nytagna. Tag med dina egna som du vill visa.
 
Plats: PRO-lokalen i Krylbo, Sörgårdsvägen 16
2018-01-08
Tunabygdens fågelklubb - Månadsträff

Måndag 8 januari kl. 19

 

”Vinterfågelmatningsprat” och snart dags för ”Vinterfåglar in på knuten-kampanjen” igen.

 

Plats: Fornby Ö. flygeln.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com