Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2017-10-18

Fåglar sen sist - Dalarna september 2017

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Ange något häckningskriterie när Du rapporterar känsliga arter under häckningstid! Rapporterna blir då dolda för allmänheten, men kan hindra t.ex. en skogsavverkning i området. Du kan också själv aktivt dölja vilka rapporter Du vill.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under september månad (ca 1350 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.


Efter en sommar som sägs ha varit den svalaste på 150 år, väntande vi oss nog lite mer värme under september. Men tji fick vi. Temperaturen fortsatte att vara tämligen beskedlig och himmelens portar öppnade sig lite titt som tätt. Dalaskådarna var trots det mycket aktiva och lyckades rota fram lite godsaker…

 

Tio spetsbergsgäss upptäcktes den 25.9 vid Yttermo, Leksand, och två bläsgäss sågs den 22.9 vid Svärdsjösjön i Borlänge. Ett ex rastade också den 23-25.9 vid Hälla, Hovran, Hedemora. I Gagnef fanns fortfarande drygt 100 vitkindade gäss och de sågs på flera platser under månaden. 22 ex sträckte också mot söder vid Långshyttan, Hedemora, den 26.9. Liksom förra hösten fick vi ett inflöde av prutgäss, dock inte i samma omfattning. Den 24.9 observerades drygt 370 ex av arten på åtta lokaler. Några av de större flockarna var 110 ex sträckande vid Myckelby, Hedemora, 100 ex flög förbi vid Naglarby, Säter, och 90 ex sträckte vid Hälla, Hovran, Hedemora. Dagen efter sågs även fyra ex i Djurås, Gagnef.

 

Rätt stora flockar med rastande bläsänder rapporterades och i samband med deras ankomst sågs även en ren flock med 42 stjärtänder sträcka söderut vid Hörksbyn, Vstm, Ludvika, den 9.9. En rastande bergand upptäcktes den 22.9 vid Rudängsmyran i Borlänge. En alfågel fanns vid Tangsjöarna uppe på Fulufjället, Älvdalen, den 17.9 och elva ex rastade den 30.9 vid Södra Fullsta, Avesta. Två adulta svärtor sågs vid Norra Barken, Smedjebacken, den 24.6 och ett ex upptäcktes vid Väsman, Ludvika, den 26.9.

 

En gråhakedopping rastade den 24.9 i Södra Barken, Smedjebacken. Vid Hälla, Hovran, Hedemora upptäcktes en ägretthäger den 10.9. Förmodligen var det samma ex som sedan blev stationär där mellan 14-24.9, och troligen även samma som sågs vid Uppbotjärn, Säter, den 29-30.9. En 1K stäpphök sågs den 2.9 vid Venjan, Mora, och ett adult ex fanns den 16.9 vid Rudängsmyran i Borlänge.

 

Rörhöns fanns kvar vid Kasttjärn inne i Ludvika. Vid räkningar av rastande tranor noterades 1026 ex den 2.9 vid Södra Fullsta, Avesta, och den 7.9 sågs 1943 ex på Sörbogrundet, Hovran, Hedemora. Några större ansamlingar av större strandpipare som sågs under månaden var 15 ex den 8.9 vid Dragsängarna, Leksand, 22 ex den 9.9 vid Rudängsmyran i Borlänge, och 33 ex på samma lokal den 12.9. En kustpipare sträckte mot söder i Leksand den 11.9.

 

Från tio lokaler rapporterades ett till fyra ex rastande småsnäppor. En 1K spovsnäppa upptäcktes den 10.9 vid Rudängsmyran i Borlänge. På samma lokal fann även en större ansamling med brushanar den 10-15.9 då som mest 58 ex rapporterades. Från Österrisar, Nordanåker, Dala-Järna, Vansbro, rapporterades 24 ex den 18.9. En dvärgbeckasin rastade vid Vasstjärn, Torsång, Borlänge, den 22.9 och två ex sågs dagen efter vid Björnhyttans avfallsanläggning, Ludvika. Där fanns ett ex även några dagar senare. Ett ex stöttes också vid Hötjärn, Vstm, Ludvika, den 24.9. En myrspov fanns den 10.9 vid Rudängsmyran i Borlänge och ett ex sträckte förbi vid Marnästjärn inne i Ludvika den 14.9.

 

En 1K kustlabb sågs den 8.9 vid Vattholmsskären ute i Siljan, Leksand, den 8.9. På samma lokal rastade också en 1K dvärgmås den 17.9. Vid fiskodlingen vid Björka, Mora, sågs en 1K silltrut den 17.9 och en 1K rastade dagen efter vid Rudängsmyran i Borlänge. En 1K tretåig mås rapporterades den 24.9 från Norra Barken, Smedjebacken. Hela 27 turkduvor sågs den 2.9 vid Sör Amsberg, Borlänge.

 

Från 15 lokaler rapporterades hökuggla. De flesta rapporterna var från Malung-Sälen och Älvdalen. Lappuggla noterades i Malung-Sälen, Mora och Rättvik. En jorduggla sågs den 15.9 vid Hemfjället, Malung-Sälen. Kungsfiskare fanns vid Flogen, Gagnef, vid Frostbrunnsdalen och Vattenparken i Borlänge.

 

En trädlärka sågs den 10.9 vid Fallbyn, Södra Barken, Smedjebacken, den 10.9 och två ex samma dag även vid Vångsgärde, Orsa. Från nära 15 lokaler rapporterades rödstrupiga piplärkor. En skärpiplärka rastade på Vattholmsskären, Siljan, Leksand, den 17.9. Svart rödstjärt observerades endast vid Hällarna inne i Ludvika. Ringtrast fanns kvar i fjällen och ett ex noterades även den 12.9  vid Nordibyn, Äppelbo, Vansbro.

 

Avdelningen höstprimörer: En tajgasångare noterades den 23.9 vid Husom, Lima, Malung-Sälen, och ett ex även den 25.9 vid Hagalund inne i Borlänge. En videsångare rapporterades den 24.9 från Venjan, Mora – första fyndet i Dalarna! Brandkronad kungsfågel sågs mycket tillfälligt den 18.9 vid Snösjön, Smedjebacken.

 

Två svartkråkor höll till vid Ryhagen i Malung den 10.9 och hela 70 hämplingar rapporterades från Ansta, Säter, den 11.9. Fyra lappsparvar sågs på Fulufjället, Älvdalen, den 3.9, två ex ringmärktes vid Lindänget i Orsa den 16.9 och ett ex sågs förbiflygande vid Hötjärn, Vstm, Ludvika den 24.9.


Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-02-17

Dalarally 2018 - Resultat

 
2018-02-11

Vinterfåglar Inpå Knuten 2018 - Dalarna

 
2018-02-08

Öppet brev - Krav om moratorium – Avverkningsstopp i Ore Skogsrike

 
2018-02-06

Utveckla ditt skådande - ny studiecirkel från DOF!

 
2018-01-30

Många örnar dör av tåg – snörik vinter ökar antalet

 
2018-01-22

Eko-X Dalarna 2017

 
2018-01-12

EFTERLYSNING! Finns lappmes kvar i Dalarna?!

 
2018-01-11

Fåglar sen sist - Dalarna december 2017

 
 

Dalakalendern

2018-02-01
Leksands fågelklubb - Hackspettsexkursion

Lördag 24 mars kl. 06

 

Vi ger oss ut och lyssnar efter trummande och ropande hackspettar.

Kontakt: Åke Tidigs, 076-824 73 29, tidigsake@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl. 06.00

2018-03-05
Folkare Ornitologiska Förening – Artbestämning

Måndag 5 mars kl. 19

 

Artbestämning. Vi kollar på bilder och tränar på artbestämning av fåglar!

 

Plats: PRO-lokalen i Krylbo, Sörgårdsvägen 16

2018-03-05
Tunabygdens fågelklubb - Årsmöte

Måndag 5 mars kl. 19

 

Årsmöte! Klubben bjuder på kaffe och bildvisning med bilder från Ecuador och Galapagos. OBS! Detta är också kallelse till årsmötet!

 

Plats: Fornby folkhögskola 

2018-03-07
Leksands fågelklubb - Årsmöte

Onsdag 7 mars kl. 19 

 

Ärenden enligt stadgarna. Fika. Alla är välkomna! Kontakt: Sebastian Falk, 073-702 92 79, sebastian@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Klubblokalen i Norsbro kl. 19

2018-03-08
Leksands fågelklubb - Ugglevaka

Anmäl ditt intresse senast 8 mars 

 

Vi hoppas att det blir ett gnagarår med mycket ugglor, i så fall planerar vi en ugglevaka, men inväntar gynnsamt väder. Anmäl ditt intresse senast 8 mars, så kan vi kalla samman till en utflykt med kort varsel. Begränsat till 15 deltagare. Kontakt: Henry Pollack, 070-524 86 74, uvhenry@gmail.com.

2018-03-11
Dalarnas Ornitologiska Förening - Årsmöte
DOFs ÅRSMÖTE 2018-03-11
Fornby Folkhögskola, Borlänge mellan kl. 13:00-16:00
 
Program
► Traditionella årsmöteshandlingar
► Fika
► Betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog, Julian Klein, SLU
 
Betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog
Doktorand Julian Klein vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala, kommer och berättar om sin forskning ”Om betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog.” Man har forskat på talltita och lavskrika och hur de nyttjar de olika delarna i en skog.
 
Ett aktuellt ämna för Dalarna, där vi ser hur gammelskogarna försvinner
och kvar blir ensidiga bestånd i olika åldrar.
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com