Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2017-11-06

Fåglar sen sist - Dalarna oktober 2017

Ökenstenskvättan vid Trollbosjön i Hedemora. Foto: Glenn Costello

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Ange något häckningskriterie när Du rapporterar känsliga arter under häckningstid! Rapporterna blir då dolda för allmänheten, men kan hindra t.ex. en skogsavverkning i området. Du kan också själv aktivt dölja vilka rapporter Du vill.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under oktober månad (drygt 750 anmärkningsvärda observationer mot runt 1300 ifjol) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Månaden blev en ganska blöt historia och i norr kom snön. Inga märkvärdiga temperaturer åt något håll, utan ganska ”vanlig” oktober. Den huvudsakliga vindriktningen var från västsektorn och inte den ostliga man nog hade önskat sig. Många fåglar hade redan försvunnit, men en hel del fanns också kvar att beskåda, även om antalet rapporter i Artportalen var ganska lågt. Och en ny Dalaart blev det…

 

Tre tundrasädgäss rastade den 3.10 vid Dala-Husby, Hedemora. Fem spetsbergsgäss sågs både vid Vattnäs, Mora, och Lindänget, Orsa. Fem bläsgäss rastade vid Dala-Husby, den 3.10, en adult vid Flacken samma dag, och tre ex på samma lokal den 18.10 – samtliga lokaler i Hedemora. De runt 100 vitkindade gässen i Gagnef var kvar en stor del av månaden. 53 ex sågs också sträcka mot sydväst vid Sifferbo, Gagnef, den 3.10 och 22 ex rastade vid Hälla, Hovran, Hedemora, den 20.10. Fyra prutgäss sträckte mot sydväst vid Myckelby, Hedemora, den 3.10.

 

150 bläsänder rastade vid Sellnässjön, Borlänge, den 3.10. På sex lokaler rastade enstaka ex av bergand, och från fem lokaler sågs ett till två ex av alfågel. Ett fynd vid Venjan, Mora, var det första där sedan 1862 enligt Artportalen! En svärta sågs den 5.10 vid Lindänget, Orsa. En smådopping upptäcktes den 14.10 vid Marnästjärn inne i Ludvika och samma dag sågs ett ex vid Rudängsmyran i Borlänge. Dagen efter fanns ett ex vid Sellänget, Borlänge. Som mest sågs 95 skäggdoppingar vid Myckelby, Hedemora, den 18.10. På samma lokal upptäcktes även en svarthakedopping samma dag. Den 27.10 fanns två ex där. Den ägretthäger som sågs vid Uppbotjärn, Säter, under septembers sista dagar var kvar på morgonen den 1.10.

 

En stäpphök sågs den 10.10 vid Sonnbovuken, Avesta. Vid Bommarsberget, Smedjebacken, räknades 31 ormvråkar in den 4.10 då de sträckte mot söder. Dagen efter sågs hela 67 ex på väg mot söder på samma lokal.

 

En vattenrall fanns kvar till den 29.10 vid Marnästjärn inne i Ludvika. 1420 tranor i olika flockar räknades in vid Bommarsberget, Smedjebacken, den 5.10. Största flocken var på ca 500 ex. Oktoberfynd av strandskata är inte så vanligt. Fem ex flög dock förbi vid Nors bro, Avesta, den 5.10 och den 8.10 sågs tre ex vid Folkärna, även det i Avesta.

 

Hökuggla noterades på elva lokaler; Ludvika (1), Mora (3), Orsa (1), Malung-Sälen (4) och Älvdalen (1). Lappuggla noterades med ett ex på sex lokaler; Ludvika, Gagnef, Orsa (1 ex funnen död), Vansbro, Malung-Sälen och Älvdalen. En kungsfiskare rapporterades den 26.10 från trakterna av Mossbodarna, Borlänge.

 

Fyra trädlärkor sträckte förbi vid Bommarsberget, Smedjebacken, den 5.10. Den 21.10 upptäcktes en berglärka vid Björnhyttans avfallsanläggning, Ludvika. Det var den första dragbara på många år. Från den 23.10 var det två ex på samma lokal i ett par dagar, innan de försvann. Svart rödstjärt fanns som vanligt vid industriområden i Avesta, Ludvika och Borlänge. Dessutom fanns ett ex den 9.10 vid Vasaloppsstarten, Transtrand, Malung-Sälen, och två ex vid Hismons industriområde inne i Malung den 15.10. En sen vanlig rödstjärt fanns den 2.10 vid Marnästjärn inne i ludvika.

 

Så till månadens höjdpunkt: Vi är nog många som väntat länge på någon udda stenskvätta i landskapet. Så kom den äntligen, för den 26.10 gick larmet om en ökenstenskvätta i närheten av Trollbosjön, Hedemora. Fågeln höll till i en hästhage under eftermiddagen, men försvann sedan och kunde inte återfinnas morgonen därpå.

 

En ringtrast fanns den 25.10 vid Västeråkern, Orsa. Vid Lindänget i Orsa ringmärktes en tajgasångare den 7.10 och ytterligare ett ex fanns den 16.10 vid Hanses hällar, Bjurås, Falun. Ett par gransångare med förmodat östligt ursprung (typ tristis) rapporterades den 11.10 från Övre Tjärna i Borlänge och den 19.10 från Venjan, Mora.

 

En råka rastade den 10.10 vid Naglarby, Säter, och ett adult ex fanns den 31.10 vid Björnhyttans avfallsanläggning, Ludvika. Svartkråka fanns kvar vid Ryhagen i Malung. Månadens största ansamling med steglits var 40 ex den 3.10 vid Sellänget, Borlänge. Från tolv lokaler rapporterades ett till fyra ex med tallbit. En lappsparv sträckte förbi vid Bommarsberget, Smedjebacken, den 5.10 och ett ex sträckte söderut den 17.10 vid Kräggtjärns stugområde, Venjan, Mora.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-08-18

Möjlighet att ange annan fotograf, nyhet i Artportalen

 
2018-08-12

Fåglar sen sist - Dalarna juli 2018

 
2018-07-10

Fåglar sen sist - Dalarna juni 2018

 
2018-06-22

Fåglar sen sist - Dalarna maj 2018

 
2018-06-14

DOF resa 2018

 
2018-06-11

Fåglar sen sist - Dalarna april 2018

 
2018-06-04

Nytt nummer av FiD ute och DOFs riktlinjer för integritetsskydd!

 
2018-05-31

Svend Svarrer: En annorlunda naturupplevelse

 
 

Dalakalendern

2018-08-23
Naturum Fulufjället - BioBlitz på Fulufjället
Torsdag 23 augusti

Samling vid naturum kl.8

Under dagen kommer det att hållas små föredrag/workshops av forskare och experter som finns på plats.

Möjlighet att köpa lunch och fika. ALLA BEHÖVS!
2018-09-02
Folkare Ornitologiska Förening – Sonnboviken

Söndag 2 september kl. 09

 

Vi besöker den nyrestaurerade delen av Sonnboviken. Vad kan vi finna där denna sensommardag? Telefon Mats 070 – 399 81 63.

 

Plats: Samling kl. 09:00 vid parkeringen Krylbo järnvägsstation. 

2018-09-08
Leksands fågelklubb - Rovfågelsexkursion

Lördag 8 september kl. 13

 

Vi tittar på rovfåglar i Häradsbygden och kanske några fler platser.

Kontakt: Conny Land 070-216 55 55, connyland53@gmail.com.

 

Plats: Samling: Norsbro kl.13.00. 

2018-09-10
Tunabygdens fågelklubb - Månadsmöte

Måndag 10 september kl. 19

 

Uppsummering av sommaren och höststart.

 

Plats: Fornby folkhögskola kl. 19.00

2018-10-01
Leksands fågelklubb - Filmvisning med Ingemar Lind

Måndag 1 oktober kl. 19

 

Naturfilmaren Ingemar Lind kommer som vanligt och visar sin senaste film. Samling: kl. 19.00.

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-320 36 19, sekreterare@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Naturum Dalarna i Siljansnäs. 

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com