Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2017-11-06

Fåglar sen sist - Dalarna oktober 2017

Ökenstenskvättan vid Trollbosjön i Hedemora. Foto: Glenn Costello

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Ange något häckningskriterie när Du rapporterar känsliga arter under häckningstid! Rapporterna blir då dolda för allmänheten, men kan hindra t.ex. en skogsavverkning i området. Du kan också själv aktivt dölja vilka rapporter Du vill.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under oktober månad (drygt 750 anmärkningsvärda observationer mot runt 1300 ifjol) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Månaden blev en ganska blöt historia och i norr kom snön. Inga märkvärdiga temperaturer åt något håll, utan ganska ”vanlig” oktober. Den huvudsakliga vindriktningen var från västsektorn och inte den ostliga man nog hade önskat sig. Många fåglar hade redan försvunnit, men en hel del fanns också kvar att beskåda, även om antalet rapporter i Artportalen var ganska lågt. Och en ny Dalaart blev det…

 

Tre tundrasädgäss rastade den 3.10 vid Dala-Husby, Hedemora. Fem spetsbergsgäss sågs både vid Vattnäs, Mora, och Lindänget, Orsa. Fem bläsgäss rastade vid Dala-Husby, den 3.10, en adult vid Flacken samma dag, och tre ex på samma lokal den 18.10 – samtliga lokaler i Hedemora. De runt 100 vitkindade gässen i Gagnef var kvar en stor del av månaden. 53 ex sågs också sträcka mot sydväst vid Sifferbo, Gagnef, den 3.10 och 22 ex rastade vid Hälla, Hovran, Hedemora, den 20.10. Fyra prutgäss sträckte mot sydväst vid Myckelby, Hedemora, den 3.10.

 

150 bläsänder rastade vid Sellnässjön, Borlänge, den 3.10. På sex lokaler rastade enstaka ex av bergand, och från fem lokaler sågs ett till två ex av alfågel. Ett fynd vid Venjan, Mora, var det första där sedan 1862 enligt Artportalen! En svärta sågs den 5.10 vid Lindänget, Orsa. En smådopping upptäcktes den 14.10 vid Marnästjärn inne i Ludvika och samma dag sågs ett ex vid Rudängsmyran i Borlänge. Dagen efter fanns ett ex vid Sellänget, Borlänge. Som mest sågs 95 skäggdoppingar vid Myckelby, Hedemora, den 18.10. På samma lokal upptäcktes även en svarthakedopping samma dag. Den 27.10 fanns två ex där. Den ägretthäger som sågs vid Uppbotjärn, Säter, under septembers sista dagar var kvar på morgonen den 1.10.

 

En stäpphök sågs den 10.10 vid Sonnbovuken, Avesta. Vid Bommarsberget, Smedjebacken, räknades 31 ormvråkar in den 4.10 då de sträckte mot söder. Dagen efter sågs hela 67 ex på väg mot söder på samma lokal.

 

En vattenrall fanns kvar till den 29.10 vid Marnästjärn inne i Ludvika. 1420 tranor i olika flockar räknades in vid Bommarsberget, Smedjebacken, den 5.10. Största flocken var på ca 500 ex. Oktoberfynd av strandskata är inte så vanligt. Fem ex flög dock förbi vid Nors bro, Avesta, den 5.10 och den 8.10 sågs tre ex vid Folkärna, även det i Avesta.

 

Hökuggla noterades på elva lokaler; Ludvika (1), Mora (3), Orsa (1), Malung-Sälen (4) och Älvdalen (1). Lappuggla noterades med ett ex på sex lokaler; Ludvika, Gagnef, Orsa (1 ex funnen död), Vansbro, Malung-Sälen och Älvdalen. En kungsfiskare rapporterades den 26.10 från trakterna av Mossbodarna, Borlänge.

 

Fyra trädlärkor sträckte förbi vid Bommarsberget, Smedjebacken, den 5.10. Den 21.10 upptäcktes en berglärka vid Björnhyttans avfallsanläggning, Ludvika. Det var den första dragbara på många år. Från den 23.10 var det två ex på samma lokal i ett par dagar, innan de försvann. Svart rödstjärt fanns som vanligt vid industriområden i Avesta, Ludvika och Borlänge. Dessutom fanns ett ex den 9.10 vid Vasaloppsstarten, Transtrand, Malung-Sälen, och två ex vid Hismons industriområde inne i Malung den 15.10. En sen vanlig rödstjärt fanns den 2.10 vid Marnästjärn inne i ludvika.

 

Så till månadens höjdpunkt: Vi är nog många som väntat länge på någon udda stenskvätta i landskapet. Så kom den äntligen, för den 26.10 gick larmet om en ökenstenskvätta i närheten av Trollbosjön, Hedemora. Fågeln höll till i en hästhage under eftermiddagen, men försvann sedan och kunde inte återfinnas morgonen därpå.

 

En ringtrast fanns den 25.10 vid Västeråkern, Orsa. Vid Lindänget i Orsa ringmärktes en tajgasångare den 7.10 och ytterligare ett ex fanns den 16.10 vid Hanses hällar, Bjurås, Falun. Ett par gransångare med förmodat östligt ursprung (typ tristis) rapporterades den 11.10 från Övre Tjärna i Borlänge och den 19.10 från Venjan, Mora.

 

En råka rastade den 10.10 vid Naglarby, Säter, och ett adult ex fanns den 31.10 vid Björnhyttans avfallsanläggning, Ludvika. Svartkråka fanns kvar vid Ryhagen i Malung. Månadens största ansamling med steglits var 40 ex den 3.10 vid Sellänget, Borlänge. Från tolv lokaler rapporterades ett till fyra ex med tallbit. En lappsparv sträckte förbi vid Bommarsberget, Smedjebacken, den 5.10 och ett ex sträckte söderut den 17.10 vid Kräggtjärns stugområde, Venjan, Mora.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-02-17

Dalarally 2018 - Resultat

 
2018-02-11

Vinterfåglar Inpå Knuten 2018 - Dalarna

 
2018-02-08

Öppet brev - Krav om moratorium – Avverkningsstopp i Ore Skogsrike

 
2018-02-06

Utveckla ditt skådande - ny studiecirkel från DOF!

 
2018-01-30

Många örnar dör av tåg – snörik vinter ökar antalet

 
2018-01-22

Eko-X Dalarna 2017

 
2018-01-12

EFTERLYSNING! Finns lappmes kvar i Dalarna?!

 
2018-01-11

Fåglar sen sist - Dalarna december 2017

 
 

Dalakalendern

2018-02-01
Leksands fågelklubb - Hackspettsexkursion

Lördag 24 mars kl. 06

 

Vi ger oss ut och lyssnar efter trummande och ropande hackspettar.

Kontakt: Åke Tidigs, 076-824 73 29, tidigsake@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl. 06.00

2018-03-05
Folkare Ornitologiska Förening – Artbestämning

Måndag 5 mars kl. 19

 

Artbestämning. Vi kollar på bilder och tränar på artbestämning av fåglar!

 

Plats: PRO-lokalen i Krylbo, Sörgårdsvägen 16

2018-03-05
Tunabygdens fågelklubb - Årsmöte

Måndag 5 mars kl. 19

 

Årsmöte! Klubben bjuder på kaffe och bildvisning med bilder från Ecuador och Galapagos. OBS! Detta är också kallelse till årsmötet!

 

Plats: Fornby folkhögskola 

2018-03-07
Leksands fågelklubb - Årsmöte

Onsdag 7 mars kl. 19 

 

Ärenden enligt stadgarna. Fika. Alla är välkomna! Kontakt: Sebastian Falk, 073-702 92 79, sebastian@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Klubblokalen i Norsbro kl. 19

2018-03-08
Leksands fågelklubb - Ugglevaka

Anmäl ditt intresse senast 8 mars 

 

Vi hoppas att det blir ett gnagarår med mycket ugglor, i så fall planerar vi en ugglevaka, men inväntar gynnsamt väder. Anmäl ditt intresse senast 8 mars, så kan vi kalla samman till en utflykt med kort varsel. Begränsat till 15 deltagare. Kontakt: Henry Pollack, 070-524 86 74, uvhenry@gmail.com.

2018-03-11
Dalarnas Ornitologiska Förening - Årsmöte
DOFs ÅRSMÖTE 2018-03-11
Fornby Folkhögskola, Borlänge mellan kl. 13:00-16:00
 
Program
► Traditionella årsmöteshandlingar
► Fika
► Betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog, Julian Klein, SLU
 
Betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog
Doktorand Julian Klein vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala, kommer och berättar om sin forskning ”Om betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog.” Man har forskat på talltita och lavskrika och hur de nyttjar de olika delarna i en skog.
 
Ett aktuellt ämna för Dalarna, där vi ser hur gammelskogarna försvinner
och kvar blir ensidiga bestånd i olika åldrar.
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com