Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2017-12-11

Fåglar sen sist - Dalarna november 2017

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Ange något häckningskriterie när Du rapporterar känsliga arter under häckningstid! Rapporterna blir då dolda för allmänheten, men kan hindra t.ex. en skogsavverkning i området. Du kan också själv aktivt dölja vilka rapporter Du vill.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under november månad (drygt 450 anmärkningsvärda observationer mot runt 650 ifjol) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Månaden var tämligen fattig på anmärkningsvärda observationer. November började rätt mild och runt den tionde kom årets första riktiga snöfall även i söder. Från omkring den tjugonde var det minusgrader dygnet runt några dagar, innan det blev mildare igen. Under de sista dagarna kom vintern tillbaka med ett rejält snöoväder.

 

En bläsgås fanns vid Flacken, Hedemora, den 10.11, tillsammans med en del sädgäss. Tre bergänder upptäcktes vid Mojesjön i Gagnef den 5.11 och var kvar ett par dagar. Ett ex fanns också vid Marnästjärn inne i Ludvika den 12.11. Två alfåglar observerades från Harbacken, Färnäs, den 6.11, en 1K upptäcktes den 10.11 vid Vattnäs, och en adult sågs den 11.11 vid Bonäs – alla tre lokalerna ligger i Mora. 35 sjöorrar fanns den 11.11 vid Vonsnäsudden, Kråkberg, Mora.

 

Storskrake bör få ett eget stycke i denna sammanställning. Ansamlingar brukar rapporteras om senhösten, men nu luktar det rekord. Här är några av de största rapporterade: 600 ex den 4.11 vid Myckelby, Hedemora, 265 ex den 7.11 vid Rörsjön, Hedemora, 450 ex den 10.11 vid Ösjön, Borlänge, hela 1050 ex samma dag vid Amungen, Hedemora (rapportörens kommentar: ”En stor matta av skrakar – imponerande!”), 400 ex den 16.11 vid Hälsninggården, Falun, 300 ex den 17.11 vid Solbacka, Långshyttan, Hedemora, samt 700 ex den 17.11 vid Vikasjön, Falun.

 

Fem vaktlar stöttes vid en åkerväg vid Finsta ängar, Hedemora, den 4.11. En mycket sen och udda observation! I samband med storskrakarnas samling vid Myckelby fanns även upp till 40 skäggdoppingar på plats. Sena morkullor börjar vi bli vana med. Här är årets skörd från november: Ett ex den 3.11 vid Siggebo, Säter, två ex den 5.11vid Nyhyttan, Vikmanshyttan, Hedemora, samt ett ex den 11.11 vid Marnästjärn inne i Ludvika. En adult havstrut rastade vid Östanforsån i Falun den 26.11. Turkduvor rapporterades från Avesta, Hedemora och Mora i enstaka exemplar. Från Tallmon i Borlänge rapporterades som flest 20 ex den 21.11.

 

Från tolv lokaler rapporterades hökuggla, och från tre (Falun, Rättvik och Orsa) rapporterades lappuggla. En kungsfiskare sågs den 7.11 vid Frostbrunnsdalen i Borlänge, och den 19.11 fanns ett ex vid Hälla, Hovran, Hedemora. En sen ängspiplärka sågs den 3.11 vid Björnhyttans återvinningsstation, Ludvika. Samma dag sågs en forsärla vid Västansjö, Ludvika. En rödhake noterades den 15.11 vid Åsgatan inne i Hedemora – samma ex som övervintrat där tidigare år? Två ex, senare ett ex, svarthätta fanns vid Haraldsbo i Falun. Ett ex observerades även tillfälligt den 2.11 vid Marnästjärn, Ludvika, och ett ex den 8.11 vid Yttermora/Lötåkersgatan i Borlänge.

 

En råka sågs den 12.11 vid Tibble, Leksand, och ett ex den 24.11 vid Övre Svärdsjö i Borlänge. Största ansamlingen med vinterhämpling var 40 ex den 12.11 vid Sundfiske, Dala-Husby, Hedemora. Månadens enda bändelkorsnäbb var ett ex som flög förbi vid Nittsjö, Rättvik, den 22.11. Från nära 15 lokaler rapporterades tallbit. Vanligen var det ett till fem ex men den 10.11 sågs tio ex vid Stora Laxtjärn, Ludvika, och den 20.11 fanns tio ex vid Lindvallen, Sälen, Malung-Sälen. Enstaka snösparvar rapporterades från några få lokaler, men hela 30 ex fanns kvar vid Lillnipen, Nipfjället, Älvdalen, den 3.11.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-04-25

Turturduva sågs i Dalarna 2017!

 
2018-04-19

Ny rapport "Sveriges fåglar 2018 - Hur går det för Sveriges fåglar och hur påverkas de av klimatförändringarna?"

 
2018-04-17

UPPROP - DOF BEHÖVER NATTRUTTSINVENTERARE

 
2018-04-16

Studiecirkeln "Utveckla ditt skådande" vid Hovran - gråhakedopping, brun glada och lappsparv

 
2018-04-08

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2018

 
2018-03-11

Årsmöte 11 mars 2018

 
2018-03-03

Fåglar sen sist - Dalarna februari 2018

 
2018-02-28

Nytt nummer av FiD ute!

 
 

Dalakalendern

2018-04-28
Leksands fågelklubb - Vårexkursion Ungdomsprogram

Lördag 28 maj kl. 07

 

Resa till någon bra fågellokal i Leksand.

 

Plats: Samling Norsbro kl.07.00

2018-05-02
Falu fågelklubb - Kvällsexkursion Backa/Danholn

Onsdag 2 maj kl. 18

 

Vi åker till Backa Danholn. Samling vid Backa Fritid kl. 18.00.

Anmälan till Urban Grenmyr, 070-697 80 10, urban.grenmyr@gmail.com


2018-05-05
Leksands fågelklubb - Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen

Lördag 5 maj kl. 05-13

 

Vi deltar i Fågeltornskampen och bemannar Norsbrotornet.

07.00 Vandring runt Limsjön med start vid Norsbro. Se utförligare program på hemsidan och annonsering i Magasin Leksand närmare inpå.

Aktiviteter för barn och ungdom vid Limsjön på Fågelskådningens dag.

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-320 36 19, sekreterare@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Limsjön 

2018-05-05
Falu fågelklubb - Fågelskådnings dag vid Kyrkbytjärn

Lördag 5 maj kl. 05 - 13

 

Vi deltar även i Fågeltornskampen och bemannar plattformen på västra sidan av tjärnen. Se hemsidan för mer information.  

Kl. 07.00 Vandring runt Kyrkbytjärn med samling vid slogboden på västra sidan.

Kl. 09.30 Återsamling vid slogboden på västra sidan för bl.a. utdelande av ”Årets fågelupptäckt i Falu kommun” och fika.

Ingen organiserad samåkning.

 

Ansvarig Torvald Tranetoft, 070-155 42 90, torvald.tranetoft@gmail.com

2018-05-06
Tunabygdens fågelklubb - Fågelskådningens dag

Söndag 6 maj kl. 07

 

Fågelskådningens dag vid Holmsjöarna och Fåran.

 

Plats: Samling vid Stora Tuna kyrkas parkering kl. 07.00.

2018-05-06
Hovranområdets ornitologiska förening - Fågelskådningens dag

Söndag 6 maj kl. 07-12

 

Fågelskådningens dag vid Hovran.

Kontakt: Per-Inge 070-244 88 73 

 

Plats: Nibbletornet, Hovran 

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com