Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2017-04-18

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2017

Snösparvar vid Skägghedstjärnen i Falun. Foto: Glenn Costello

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Observera att fynd av känsliga arter blir dolda för allmänheten i Artportalen när man anger något häckningskriterie. Gör det! Det viktigaste är att rapporterna kommer in, vilket kan hindra t.ex. en skogsavverkning i ett känsligt område.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under mars månad (drygt 1600 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel.


Mars började med lite vårkänsla men efter en vecka föll det rejält med snö igen. Dock kom plusgraderna tillbaka och med dem strömmade vårfåglarna in. Nattemperaturerna höll sig mest på minussidan men dagarna kändes helt okej, och någon dag var det faktiskt nästan sommarvarmt!

 

Mindre sångsvan fanns i vanlig ordning i Hovranområdet, Hedemora. Två ad. upptäcktes den 12.3 vid Fatburen och man får förmoda att det var samma ex. som rörde sig runt i området. Tre ex fanns den 17.3 vid Stocksbro, Säter, och även enstaka ex. sågs Nordansjö och Hamre i Hovranområdet. Två adulta och fyra 2K rastade den 31.3 vid Königshyttan, Hedemora. Även sångsvanarna var på plats runt Hedemora. Ett par större ansamlingar var 700 ex. vid Sandsäterbro den 16.3 och 500 ex. vid Näs kungsgård den 22.3.

 

En [snögås] upptäcktes vid Limsjön i Leksand den 26.3. Sädgäss sågs på många platser och vid Flacken Hedemora, rastade >500 ex. 16-24.3 med toppnoteringen 588 ex. den 18.3. Endast en rapport om ”tundrasädgås” (rasen rossicus) fanns att hämta. Det var ett ex vid Näset i Orsa den 17.3. Rasen är troligen mycket mer vanlig, men rasbestämningen kan vara knepig. Även spetsbergsgäss sågs i Hovranområdet och som mest fanns tolv ex. den 12.3 vid Flacken. Arten noterades även vid Sonnboviken i Avesta, Siljanssågen i Mora och vid Hansjö i Orsa.

 

En bläsgås fanns den 10.3 vid Fatburen, Hedemora, och följdes senare av flera ex. I området sågs som mest sex ex den 15.3 vid Sundfiske. 20 ex. rastade den 14.3 vid Limsjön, Leksand. 22 ex. fanns dagen efter vid Tjärna, Gagnef, och sex ex. sågs den 24.3 vid Naglarby, Säter. Enstaka vitkindade gäss observerades vid Sonnboviken, Avesta, vid Nedre Tosarby, Säter, vid Torsång och Övre Svärdsjö i Borlänge, samt vid Tisken i Falun. Snatterand dök upp på tre lokaler samma dag, den 29.3. Det var vid Hälla, Hovran, Hedemora, vid Fårans utlopp, Naglarby, Säter samt vid Rudängsmyran i Borlänge.

 

En silltrut rastade vid Tisken i Falun den 24.3 och ett ex. fanns den 30.3 vid Dragsängarna, Leksand. I Ludvika-Smedjebacken har observationer av rastande flockar med gråtrut nästan upphört. Därför var det glädjande att se att arten fortfarande finns på andra håll. Ett exempel var 500 ex. vid Glöttret, Torsång, Borlänge, den 22.3.

 

Det var väldigt gott om rapporter gällande sparv-, katt-, slag-, horn- och pärluggla! Hökuggla noterades på 29 lokaler (dubbelräkning av samma ex. högst troligt). Under mars kunde man se en tydlig förskjutning av fynden mot Malung-Sälens kommun. Lappuggla rapporterades från Hedemora, Ludvika och Gagnef. Månadens enda jorduggla var ett ex. den 25.3 vid Lunden, Orsa.

 

En kungsfiskare sågs den 21.3 vid Lisjön, Fredriksberg, Ludvika. Två trädlärkor sjöng vid Orsa flygfält den 29.3 och ett ex även vid Skägghedtjärnen, Blixbo, Falun, den 31.3. En 2K svart rödstjärt fanns på samma lokal samma dag. Varfågel av rasen homeyeri rapporterades fortfarande vid f.d I13 Myran, Falun, den 2.3. En råka födosökte vid Dragsängarna i Leksand den 26.3, dagen efter fanns ett ex vid Rudängsmyran i Borlänge och den sista mars sågs ett ex vid Björnhyttans avfallsanläggning, Ludvika.

 

En vinterhämpling fanns vid Mossbodarna utanför Borlänge den 13.3. Sedan började flockar av arten dyka upp på många håll. Som mest sågs 150 ex vid Rudängsmyran i Borlänge den 30.3. Vi får återkomma i nästa månadsrapport eftersom mycket stora ansamlingar sågs även i början av april…

 

Två bändelkorsnäbbar sågs den 3.3 vid Koppången, Orsa, och dagen efter sågs ett ex. En flög förbi vid Njupeskär, Fulufjället, Älvdalen, den 19.3, två ex fanns samma dag vid Åstjärnen, Leksand, och ett ex. flög förbi vid Ripfjället, Malung-Sälen, den 20.3. Två tallbitar fanns den 2.3 vid St. Lövberget, Petsjön, Malung-Sälen, två sågs vid St. Sjöarberget, Malung-Sälen, den 19.3, och ett ex sågs den 23.3 vid Stabergsviken, Falun.

 

Från drygt tio lokaler rapporterades om ansamlingar med snösparvar (>25 ex). Några av de större var 80 ex. den 13.3 vid Insjön, Leksand, och man kan förmoda att det var samma gäng som dagen efter flyttat sig något till åkrarna mellan Häradsbygden och Yttermo. 45 ex sågs den 18.3 vid Rudängsmyran i Borlänge och den 20.3 fanns 140 ex i närheten - vid Alsbäck. 40 ex. rastade även vid Flacken, Hedemora, den 24.3, och 45 ex. den 26.3 vid Dragsängarna, Leksand.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2017-04-21

Nytt nummer av Fåglar i Dalarna ute!

 
2017-04-18

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2017

 
2017-04-07

Nu släpps betaversionen av Svenska fågellokaler!

 
2017-03-27

Just nu - Rapporter

 
2017-03-23

Backsvalainventering 2017

 
2017-03-23

Sjöfågeltaxering - Boka lokal redan nu!

 
2017-03-21

DOFs årsmöte 2017

 
2017-03-14

Fåglar sen sist - Dalarna februari 2017

 
 

Dalakalendern

2017-04-26
Falu fågelklubb - Kvällsexkursion

Onsdag 26 april kl. 18

 

Vi åker till Backa Danholn. Möjlighet till Ekoskådning på cykel till Backa från Korsnäs, avgång ca. kl. 17.

Anmälan till Glenn Costello, 070-717 84 49, glenncostello11@gmail.com

 

Plats: Samling vid Backa fritid kl. 18 alt. vid Korsnäs kl. 17 (på cykel). 

2017-05-06
Leksands fågelklubb - Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen

Lördag 6 maj kl. 05-13

 

Vandring runt Limsjön med start kl. 07 vid Norsbro. Se utförligare program på Leksands fågelklubbs hemsida samt annonsering i Magasin Leksand närmare inpå.

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-320 36 19, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Limsjön, Leksand 

2017-05-06
Falu fågelklubb - Fågeltornskampen vid Kyrkbytjärn

Lördag 6 maj kl. 05-13

 

Laganmälan till Glenn Costello, 070-717 84 49, glenncostello11@gmail.com

Se Falu fågelklubbs hemsida för mer information.

 

Plats: Kyrkbytjärn, Vika 

2017-05-07
Falu fågelklubb - Fågelskådningens dag vid Kyrkbytjärn

Söndag 7 maj kl. 06

 

Fågelskådning och information från två torn.

Guidad fågelvandring från parkeringen vid Gramsängs udde från kl. 07.00.

Ingen organiserad samåkning.

 

Plats: Kyrkbytjärn 

2017-05-07
Tunabygdens fågelklubb - Fågelskådningens dag

Söndag 7 maj kl 07

 

Vandring i Älvravinernas naturreservat.

Kontakt: Lars-Erik Nilsson, 070-30 31 905 

 

Plats: Samling vid Gammelgården 

2017-05-07
Hovranområdets Ornitologiska Förening - Fågelskådningens dag

Söndag 7 maj kl. 07-12

 

Nibbletornet Hovran, Hedemora. Kontakt: Per-Inge 070-244 88 73