Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-02-24

Fåglar sen sist - Dalarna januari 2018

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under januari månad (drygt 750 anmärkningsvärda observationer – många gällde samma fåglar) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Året började med rätt milt väder och landskapet var snötäckt, dock lite varierad mängd i söder. I mitten av månaden späddes snötäcket på rejält men bara en vecka senare kom mildväder med hårda vindar och regn. Månaden avslutades med ytterligare ett snöoväder. Det märktes bland rapporterna att Dalaskådarna var ivriga med att fylla på i nya årslistan, då flera hundra rapporter koncentrerades till årets första dagar…

 

En kricka fanns i år igen vid Norsbro, Nedre Hillen, och den andra gamla bekanta från förra vintern låg i Hagge å inte långt därifrån. Båda lokalerna ligger i Smedjebacken. Ytterligare en kricka upptäcktes den 25.1 vid Främby reningsverk, Falun. Två adulta alfåglar rapporterades den 20.1 från centrala Fredriksberg, Ludvika. De kunde dock inte återfinnas några dagar senare. En smådopping hittades den 24.1 vid Frostbrunnsdalen i Borlänge och observerades fram till månadens slut.

 

En ormvråk har varit stationär i området kring Naglarby, Säter, och ett ex sågs dessutom vid Björnhyttans avfallsanläggning, Ludvika, den 29.1. Om jag tyder rapporterna rätt bör det ha funnits minst två fjällvråkar vid trakterna av Naglarby, två ex även i Hedemora respektive Avesta. Tornfalk har observerats på två lokaler i Hedemora samt i Avesta.

 

En sothöna upptäcktes i Dalälven vid Tibble, Leksand, den 14.1. I ett dike i Malung sågs en dvärgbeckasin den 27.1. Enstaka fiskmåsar och gråtrutar rapporterades från olika lokaler framförallt i början av månaden, och under några dagar in på nya året fanns så många som runt 350 gråtrutar i Falun. Enstaka turkduvor rapporterades från Avesta, Hedemora och Leksand. I Borlänge sågs också enstaka på flera lokaler men Tallmon toppar även denna månad med hela 22 ex den 8.1.

 

Hökuggla noterades på tio lokaler: Ludvika (2), Borlänge (1), Leksand (2), Vansbro (1), Malung-Sälen (2), Älvdalen (1) samt Filipstad – dock landskapet Dalarna (1). Lappuggla rapporterades från Orsa. En kungsfiskare fanns vid Frostbrunnsdalen i Borlänge den 26-27.1.

 

Gärdsmyg rapporterades från nära 20 lokaler, framförallt i Borlänge och Falun. Rödhake fanns kvar på Åsgatan i Hedemora och ett ex sågs även vid Limhagen, Leksand. En rödvingetrast fanns den 1.1 vid Broåkern i Mora och dagen efter sågs ett ex vid Leksands Noret, Leksand. I början av månaden sågs en svarthätta vid Haraldsbo i Falun och under månaden slut fanns ett ex vid Kvarnberget, Falun.

 

En stare sågs den 22.1 vid Opsaheden, Äppelbo, Vansbro. Några av månadens största ansamlingar av steglitser var 33 ex den 14.1 vid Kämpebacken, Orsa, 30 ex den 24.1 vid Nordansjö, Hedemora, samt 40 ex den 31.1 vid Samuelsdal, Falun. Från sju lokaler rapporterades tallbit. De största ansamlingarna var 45 ex den 5.1 Valla, Horndal, Avesta, 18 ex den 7.1 Rämen, Ludvika, samt 25 ex den 14.1 vid Lumsen, Smedjebacken.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-10-10

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-10-03

EuroBirdwatch18 – 25:e gången evenemanget genomförs!

 
2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

 
2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

 
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
 

Dalakalendern

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-18
Höstmöte 2018 - Fåglar och jordbruk från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi

DOF hälsar välkommen till höstmöte! 

Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge

Datum: 18 November

Tid: kl. 13 - 17

 

Fåglar och jordbruk - från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi 

Tema för årets höstmöte blir en föreläsning av Matthew Hiron från SLU, Uppsala om hans forskning om hur det går för jordbrukslandskapets fåglar samt orsaker till problem och framgångar för olika arter. Läs mer om Matthews forskning här!

 

Som vanligt även information från styrelsen och fika.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com