Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-02-24

Fåglar sen sist - Dalarna januari 2018

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under januari månad (drygt 750 anmärkningsvärda observationer – många gällde samma fåglar) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Året började med rätt milt väder och landskapet var snötäckt, dock lite varierad mängd i söder. I mitten av månaden späddes snötäcket på rejält men bara en vecka senare kom mildväder med hårda vindar och regn. Månaden avslutades med ytterligare ett snöoväder. Det märktes bland rapporterna att Dalaskådarna var ivriga med att fylla på i nya årslistan, då flera hundra rapporter koncentrerades till årets första dagar…

 

En kricka fanns i år igen vid Norsbro, Nedre Hillen, och den andra gamla bekanta från förra vintern låg i Hagge å inte långt därifrån. Båda lokalerna ligger i Smedjebacken. Ytterligare en kricka upptäcktes den 25.1 vid Främby reningsverk, Falun. Två adulta alfåglar rapporterades den 20.1 från centrala Fredriksberg, Ludvika. De kunde dock inte återfinnas några dagar senare. En smådopping hittades den 24.1 vid Frostbrunnsdalen i Borlänge och observerades fram till månadens slut.

 

En ormvråk har varit stationär i området kring Naglarby, Säter, och ett ex sågs dessutom vid Björnhyttans avfallsanläggning, Ludvika, den 29.1. Om jag tyder rapporterna rätt bör det ha funnits minst två fjällvråkar vid trakterna av Naglarby, två ex även i Hedemora respektive Avesta. Tornfalk har observerats på två lokaler i Hedemora samt i Avesta.

 

En sothöna upptäcktes i Dalälven vid Tibble, Leksand, den 14.1. I ett dike i Malung sågs en dvärgbeckasin den 27.1. Enstaka fiskmåsar och gråtrutar rapporterades från olika lokaler framförallt i början av månaden, och under några dagar in på nya året fanns så många som runt 350 gråtrutar i Falun. Enstaka turkduvor rapporterades från Avesta, Hedemora och Leksand. I Borlänge sågs också enstaka på flera lokaler men Tallmon toppar även denna månad med hela 22 ex den 8.1.

 

Hökuggla noterades på tio lokaler: Ludvika (2), Borlänge (1), Leksand (2), Vansbro (1), Malung-Sälen (2), Älvdalen (1) samt Filipstad – dock landskapet Dalarna (1). Lappuggla rapporterades från Orsa. En kungsfiskare fanns vid Frostbrunnsdalen i Borlänge den 26-27.1.

 

Gärdsmyg rapporterades från nära 20 lokaler, framförallt i Borlänge och Falun. Rödhake fanns kvar på Åsgatan i Hedemora och ett ex sågs även vid Limhagen, Leksand. En rödvingetrast fanns den 1.1 vid Broåkern i Mora och dagen efter sågs ett ex vid Leksands Noret, Leksand. I början av månaden sågs en svarthätta vid Haraldsbo i Falun och under månaden slut fanns ett ex vid Kvarnberget, Falun.

 

En stare sågs den 22.1 vid Opsaheden, Äppelbo, Vansbro. Några av månadens största ansamlingar av steglitser var 33 ex den 14.1 vid Kämpebacken, Orsa, 30 ex den 24.1 vid Nordansjö, Hedemora, samt 40 ex den 31.1 vid Samuelsdal, Falun. Från sju lokaler rapporterades tallbit. De största ansamlingarna var 45 ex den 5.1 Valla, Horndal, Avesta, 18 ex den 7.1 Rämen, Ludvika, samt 25 ex den 14.1 vid Lumsen, Smedjebacken.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-05-21

Rapporter från Fågelskådningens dag 6 maj

 
2018-05-16

Hjälp till att upptäcka artrikedomen vid Långsjön i Borlänge

 
2018-04-30

Hitta ett fågeläventyr nära dig - Fågelskådningens dag med fågeltornskampen

 
2018-04-25

Turturduva sågs i Dalarna 2017!

 
2018-04-19

Ny rapport "Sveriges fåglar 2018 - Hur går det för Sveriges fåglar och hur påverkas de av klimatförändringarna?"

 
2018-04-17

UPPROP - DOF BEHÖVER NATTRUTTSINVENTERARE

 
2018-04-16

Studiecirkeln "Utveckla ditt skådande" vid Hovran - gråhakedopping, brun glada och lappsparv

 
2018-04-08

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2018

 
 

Dalakalendern

2018-05-26
Leksands fågelklubb - Hundhagen runt

Lördag 26 maj kl. 06:15

 

Vi vandrar runt i Hundhagen och lyssnar på fågelsången.

Kontakt: Åke Tidigs, 076-824 73 29, tidigsake@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl.06.00 alt parkeringen vid Hundhagen kl.06.15.  

2018-05-26
Naturum Fulufjället - Fågelmorgon på Fulufjället
Lördag 26 maj, 2 juni och 9 juni
Samling vid naturum kl.6. Vi är ute ca 4 timmar. Ta med matsäck och gärna kikare om du har.

Guiden har med tubkikare och handkikare för utlåning finns på naturum.

Guider: John Halvarsson och Sebastian Kirppu

Kostnad: 100kr/person
2018-05-26
BioBlitz Dalarna - Långsjön, Borlänge
I samband med Biologiska mångfaldens dag arrangeras Dalarnas första BioBlitz lördagen den 26 maj vid Långsjön i Borlänge och kommer att hålla på under ett helt dygn. Baslägret kommer att vara vid Långsjöns badplats och bemannas med experter inom olika artgrupper för att bl.a. kunna artbestämma det som hittas. Förutom det kommer vi att ha t.ex. bestämningslitteratur, luppar, artlistor och mycket mer tillhanda . Under dagen ordnar vi exkursioner i området med olika inriktningar som t.ex. nattsångarlyssning, floravandringar, svampexkursioner och insektsturer. För barnen kommer det att finnas aktiviteter vid baslägret. 

Alla är välkomna att delta och hjälpa till att hitta så många arter som möjligt, alla behövs! Det här blir ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om den biologiska mångfalden vi har runt oss!

Programmet läggs ut i maj så håll koll efter den! Medtag egen matsäck för dagen, grillar kommer att finnas tillhands. 

BioBlitz Dalarna arrangeras av Naturskyddsföreningen i Dalarna, Dalarnas Ornitologiska Förening, Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland, Dalarnas Botaniska Sällskap och Skogsriskan och sker i samarbete med Borlänge kommun, Naturum Dalarna och Studiefrämjandet.
2018-06-01
Folkare Ornitologiska Förening – Nattsångare

Fredag 1 juni kl. 21

 

Vad kan vi hitta i Folkarebygden denna kväll? Kanske näktergal, flodsångare eller rördrom?

 

Plats: Samling kl. 21:00 vid parkeringen Krylbo järnvägsstation. 

2018-06-05
Leksands fågelklubb - Nattsångarvandring på Naturnatta

Tisdag den 5 juni kl. 21

 

Vi lyssnar på nattsjungande fåglar vid Limsjön eller annan aktuell lokal.

Kontakt: Staffan Müller, 070-322 23 45, vitrygg@leksandsfagelklubb.se Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

 

Plats: Samling Norsbro kl. 21.00. 

2018-06-08
Falu fågelklubb - Nattsångarlyssning

Fredag 8 juni

 

Vi lyssnar efter nattsångare i Falu kommun.

Se hemsidan för tid och samlingsplats.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com