Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-03-03

Fåglar sen sist - Dalarna februari 2018

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Skriv ett så högt häckningskriterie som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under februari månad (ca 650 anmärkningsvärda observationer – väldigt många gällde dock samma fåglar) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Februari kan kort och gott beskrivas som kall och rejält snörik. Månaden avslutades med flera s.k. isdygn i hela landet. Våren verkade vara väldigt långt borta…

 

De båda krickhonorna i Smedjebacken var kvar vid Norsbro resp. Hagge å. Fyra rapphöns rapporterades den 12.2 från Berg, Borlänge. Det är högst troligt att det handlar om utsläppta fåglar som används för jaktändamål. En smådopping i Frostbrunnsdalen i Borlänge blev välbesökt. Dock inga rapporter om den i slutet av månaden.

 

En fjällvråk var kvar i trakterna av Naglarby, Säter, ett ex. även i Hedemoratrakten och ett (eller två?) ex. i Avesta. Tornfalk noterades i Avesta och vid Finsta ängar, Hedemora. En stenfalk sågs den 1.2 vid Broåkern i Mora, och en pilgrimsfalk fanns den 17.2 vid Rensbo, Hedemora (det blev den 105:e arten som observerats under Dalarallyts 29 år).

 

En dvärgbeckasin sågs i ett dike vid PD-området i Malung den 2.2. Ringduva rapporterades den 26.2 från Vikmanshyttan, Hedemora. Enstaka turkduvor sågs under månaden på två lokaler i Hedemora, observationer gjordes även i Leksand och i Mora, men Tallmon/Övre Tjärna i Borlänge toppar även denna månad med som mest 14 ex.

 

Hökuggla rapporterades från en lokal i Ludvika och tre i Malung-Sälen. Lappuggla noterades i Ludvika, Falun, Leksand och Orsa (varav en tyvärr trafikdödad). Hornuggla ropade vid Hedgårdarna, Borlänge, och vid Lusmyren, Borlänge, sågs ytterligare ett ex. För övrigt var det en hel del rapporter om ropande sparv-, katt-, slag- och pärlugglor. Men tyvärr även rapporter om ugglor dagtid, till synes utsvultna, och bl.a. jagande inne i bebyggelse.

 

Två kungsfiskare fanns en stor del av månaden vid Frostbrunnsdalen i Borlänge och blev, liksom smådoppingen, välbesökta. På samma lokal fanns även en gärdsmyg. Arten noterades även på tre andra lokaler i Borlänge (under januari fanns gärdsmyg på runt 20 lokaler!). Rödhaken på Åsgatan inne i Hedemora var kvar och en svarthätta gjorde ett besök vid Haraldsbo, Falun, den 15.2

 

Nötkråka observerades vid Grängshammar, Säter, samt vid Västanvik, Leksand. En stare sågs den 2.2 vid Södra Fullsta, Avesta, och ett ex. även den 5.2 vid Kyrkbyn, Orsa. Månadens största ansamlingar med steglitser var 25 ex den 17.2 vid Fäggeby, Säter, samt 27 ex den 28.2 vid Sörvik, Ludvika. En bändelkorsnäbb fanns den 26.2 i Kvarnsveden, Borlänge. En tallbit sågs flyga förbi vid Frostbrunnsdalen i Borlänge den 17.2 och samma dag fanns 13 ex. vid matningen, Flinesjön, Hedemora. Hela 50-60 ex. sågs den 27.2 vid Grövelsjön, Älvdalen.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-05-21

Rapporter från Fågelskådningens dag 6 maj

 
2018-05-16

Hjälp till att upptäcka artrikedomen vid Långsjön i Borlänge

 
2018-04-30

Hitta ett fågeläventyr nära dig - Fågelskådningens dag med fågeltornskampen

 
2018-04-25

Turturduva sågs i Dalarna 2017!

 
2018-04-19

Ny rapport "Sveriges fåglar 2018 - Hur går det för Sveriges fåglar och hur påverkas de av klimatförändringarna?"

 
2018-04-17

UPPROP - DOF BEHÖVER NATTRUTTSINVENTERARE

 
2018-04-16

Studiecirkeln "Utveckla ditt skådande" vid Hovran - gråhakedopping, brun glada och lappsparv

 
2018-04-08

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2018

 
 

Dalakalendern

2018-05-26
Leksands fågelklubb - Hundhagen runt

Lördag 26 maj kl. 06:15

 

Vi vandrar runt i Hundhagen och lyssnar på fågelsången.

Kontakt: Åke Tidigs, 076-824 73 29, tidigsake@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl.06.00 alt parkeringen vid Hundhagen kl.06.15.  

2018-05-26
Naturum Fulufjället - Fågelmorgon på Fulufjället
Lördag 26 maj, 2 juni och 9 juni
Samling vid naturum kl.6. Vi är ute ca 4 timmar. Ta med matsäck och gärna kikare om du har.

Guiden har med tubkikare och handkikare för utlåning finns på naturum.

Guider: John Halvarsson och Sebastian Kirppu

Kostnad: 100kr/person
2018-05-26
BioBlitz Dalarna - Långsjön, Borlänge
I samband med Biologiska mångfaldens dag arrangeras Dalarnas första BioBlitz lördagen den 26 maj vid Långsjön i Borlänge och kommer att hålla på under ett helt dygn. Baslägret kommer att vara vid Långsjöns badplats och bemannas med experter inom olika artgrupper för att bl.a. kunna artbestämma det som hittas. Förutom det kommer vi att ha t.ex. bestämningslitteratur, luppar, artlistor och mycket mer tillhanda . Under dagen ordnar vi exkursioner i området med olika inriktningar som t.ex. nattsångarlyssning, floravandringar, svampexkursioner och insektsturer. För barnen kommer det att finnas aktiviteter vid baslägret. 

Alla är välkomna att delta och hjälpa till att hitta så många arter som möjligt, alla behövs! Det här blir ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om den biologiska mångfalden vi har runt oss!

Programmet läggs ut i maj så håll koll efter den! Medtag egen matsäck för dagen, grillar kommer att finnas tillhands. 

BioBlitz Dalarna arrangeras av Naturskyddsföreningen i Dalarna, Dalarnas Ornitologiska Förening, Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland, Dalarnas Botaniska Sällskap och Skogsriskan och sker i samarbete med Borlänge kommun, Naturum Dalarna och Studiefrämjandet.
2018-06-01
Folkare Ornitologiska Förening – Nattsångare

Fredag 1 juni kl. 21

 

Vad kan vi hitta i Folkarebygden denna kväll? Kanske näktergal, flodsångare eller rördrom?

 

Plats: Samling kl. 21:00 vid parkeringen Krylbo järnvägsstation. 

2018-06-05
Leksands fågelklubb - Nattsångarvandring på Naturnatta

Tisdag den 5 juni kl. 21

 

Vi lyssnar på nattsjungande fåglar vid Limsjön eller annan aktuell lokal.

Kontakt: Staffan Müller, 070-322 23 45, vitrygg@leksandsfagelklubb.se Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

 

Plats: Samling Norsbro kl. 21.00. 

2018-06-08
Falu fågelklubb - Nattsångarlyssning

Fredag 8 juni

 

Vi lyssnar efter nattsångare i Falu kommun.

Se hemsidan för tid och samlingsplats.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com