Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Skriv ett så högt häckningskriterium som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Ange alltså även lokal så noga som möjligt! Att bara ange häckning av en känslig art med kommunen som lokal, skyddar dem inte från en skogsavverkning! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under augusti månad (ca 1400 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Augusti började som vi var vana med sedan början av maj – alltså soligt, torrt och varmt. Men en vecka in i månaden började trots allt himmelens portar att öppna sig lite försiktigt och mycket lokalt. Här i Hörksbyn, Grängesberg, kom faktiskt runt 100 mm regn under resten av månaden. Vädret för övrigt varierade med rätt normala temperaturer omväxlande med fortsatt sommarvärme – dock inga högsommartemperaturer.

 

Många intressanta observationer gjordes i vanlig ordning och gladorna runt Borlänge (och andra ställen i landskapet) fortsatte att göra skådarna glada! Inga direkt pulshöjande rariteter noterades dock…

 

Vitkindad gås sågs på flera håll och några av de största ansamlingarna var 50 ex den 5.8 vid Flogen, 60 ex den 24.8 vid Gröntuv och hela 80 ex den 28.8 vid Österfors. Samtliga lokaler ligger i Gagnef. En svärta sågs vid Olaloken på Fulufjället, och upp till tio ex (varav minst nio 1K) noterades vid Djupsilsjön, SV Särnaheden – båda lokalerna ligger i Älvdalen.

 

Vaktel hördes under månaden vid Bråmobo på Sollerön, Mora, vid Stumsnäs, Rättvik, och vid Örängarna, Hedemora, så sent som den 25.8. En ägretthäger fanns i början av månaden vid Österviken, Avesta. Sedan dök ett par ex upp vid Limsjön i Leksand någon vecka in i månaden. Plötsligt stod hela sex (6) ex vid Stenbrotjärn, Leksand! Man får anta att det var några av dessa som sedan gjorde utflykter på lite olika håll, och det är väl inte osannolikt att även andra ex dök upp. För arten noterades även vid Lindänget och Lunden i Orsa, vid Venjan och Funäsviken i Mora, vid Flinesjön i Hedemora och ända uppe vid Särnasjön i Älvdalen.

 

Så till kapitlet gällande glador. Minst två bruna glador fanns på Tunaslätten och framförallt vid Hessesjön utanför Borlänge. Arten noterades även vid Björnhyttans avfallsanläggning utanför Ludvika och vid Ansta, Säter. Minst fyra röda glador sågs också runt Hessesjön (en rapport hävdar dock fem ex). Liksom ägretthägrarna får man anta att några av dessa tog en tur runt vårt vackra landskap, samtidigt som andra ex inte kan uteslutas. Röd glada noterades, förutom runt Borlänge, även vid Gagnefsbyn, Gagnef, vid Glaningen utanför Ludvika, vid Lindänget i Orsa, vid Stenbrotjärn i Leksand, vid Backa, Gustafs, Säter, och vid Fors, Avesta.

 

En 3K+ hane stäpphök sågs vid flygfältsrakan, Övre Svärdjö, Borlänge, den 29.8 och en obestämd stäpp-/ängshök noterades två dagar senare vid Sörbogrundet vid Hovran, Hedemora. Hela 40 ormvråkar sågs den 27.8 vid Rudorna i Borlänge.

 

Häckningar av rörhöna konstaterades vid Vattenparken i Borlänge samt vid Frutjärn, Kasttjärn och Marnästjärn i Ludvika. På fem lokaler observerades ett till tre ex kustpipare – Södra Fullsta i Avesta ståtade med tre fynd. De övriga noterades vid Södra Bysjön, Nås, Vansbro, vid Gryntesbo, Hedemora, vid Rudängsmyran, Borlänge och vid Österviken i Avesta. Vid Södra Bysjön i Nås sågs även sex kustsnäppor den 1.8 och ett ex den 5.8. Ett ex fanns även vid Rudängsmyran den 2.8 samt två ex vid Österviken i Avesta den 26.8. Två dagar senare sågs ett ex där.

 

Småsnäppa är numera inte så vanlig i Dalarna, men ett ex fanns den 9.8 vid Södra Bysjön i Nås, fyra ex den 13.8 vid Histjärn, Almberg i Leksand, samt ett ex den 31.8 vid Södra Fullsta, Avesta. Vid Södra Bysjön sågs även en spovsnäppa både den 1.8 och den 6.8 och två ex rastade där den 9.8. En adult fanns också vid Ansta, Säter, den 12.8. Månadens största ansamling av kärrsnäppor var 29 ex (4 adulta och 25 1K) den 24.8 vid Rudängsmyran i Borlänge. Borlänges första höstobservation av myrsnäppa gjordes på samma lokal dagen efter då ett ex rastade där.

 

Rödspov av rasen islandica rastade vid Österviken i Avesta i slutet av månaden. Det tog ett par dagar innan en säker rasbestämning kunde göras. Vid sex lokaler noterades ett till tre ex av myrspov – inga flockar i år alltså. En 1K roskarl rastade vid Vattholmskären ute i Siljan, Leksand, den 24.8. Två mörka kustlabbar rapporterades den 8.8 sträckande mot sydväst vid Långalen i Säter. Två 1K dvärgmåsar sågs dagen efter rastande vid Vattholmsskären ute i Siljan.

 

Hökuggla fanns på fyra lokaler i Älvdalen och en lokal i Mora enligt de ”öppna” rapporterna i artportalen. En jorduggla – månadens enda – sågs den 23.8 vid Sörbogrundet, Hovran, Hedemora. Kungsfiskare noterades flera gånger under augusti vid Frostbrunnsdalen i Borlänge.

 

Från den 27.8 började det komma rapporten om rödstrupiga piplärkor, vilket är en helt normal tid. Svart rödstjärt sågs vis Outokumpu i Avesta, vid Lokmuseet i Grängesberg och vid Björnhyttans avfallsanläggning – de båda sistnämnda lokalerna ligger i Ludvika. Busksångare (upp till fem ex – kull?) rapporterades från Enbacka, Gustafs, Säter, åtminstone fram till den 21.8.

 

Svartkråka observerades vid Björnhyttans avfallsanläggning utanför Ludvika den 21.8 och ett fanns (kvar sedan tidigare?) vid Ryhagen i Malung den 26.8. Månadens toppnotering av steglitser var 100 ex den 17.8 vid Ingarvsdammen i Falun. Fyra 1K lappsparvar sågs den 11.8 på Nipfjället, Älvdalen. I Orsa noterades ett ex den 22.8 vid Lindänget och ett ex den 26.8 vid Hansjö åkrar. Vid Sellänget utanför Borlänge sträckte ett ex den 31.8. En ortolansparv får avsluta sammanställningen från augusti. Det var ett ex som rastade och fotograferades den 11.8 vid Backa/Danholn i Falun.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-10-10

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-10-03

EuroBirdwatch18 – 25:e gången evenemanget genomförs!

 
2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

 
2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

 
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
 

Dalakalendern

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-18
Höstmöte 2018 - Fåglar och jordbruk från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi

DOF hälsar välkommen till höstmöte! 

Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge

Datum: 18 November

Tid: kl. 13 - 17

 

Fåglar och jordbruk - från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi 

Tema för årets höstmöte blir en föreläsning av Matthew Hiron från SLU, Uppsala om hans forskning om hur det går för jordbrukslandskapets fåglar samt orsaker till problem och framgångar för olika arter. Läs mer om Matthews forskning här!

 

Som vanligt även information från styrelsen och fika.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com