Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

Blyförgiftad kungsörn från Dalarna under rehabilitering på KFV Rättviks Viltjour. Kramp i benens muskulatur har gjort att klorna knutit sig och blivit obrukbara. Foto: Emma Billbäck.
Till skillnad från flera andra metaller har bly ingen roll i biologiska processer och därför finns inga gränsvärden fastställda av WHO. De gränsvärden som ändå har använts härrör från den tiden då bly var en tillsats i bensin och därifrån spreds i naturen. Numer är det bly från ammunition som är den helt dominerande föroreningskällan. Symptomen på blyförgiftning hos människa är ospecifika och innefattar t.ex. trötthet, sömnsvårigheter, buksmärtor, irritation och minnesstörning. Det finns också ett samband mellan höga blyhalter under barndomen och lågt IQ. 
 
Blyförgiftning hos fåglar leder bland annat till avmagring, blodbrist och balansstörningar. Blyammunition har därför förbjudits i vissa länder och begränsats i andra. I Norge var blyhagel helt förbjudet i tio år och i Sverige är jakt med blyhagel förbjudet vid vatten och våtmarker. Man har tidigare trott att blyhalter på under 200 ppb i blod varit ofarliga men nu har man visat att kungsörnar påverkas redan vid betydligt lägre nivåer. 
 
Frauke Ecke och medarbetare från SLU i Umeå publicerade 2017 en mycket viktig studie om kungsörnar och bly. I ett projekt har man försett ett antal kungsörnar med sändare som led i ett uppföljningsprogram i en vindkraftpark. Som bieffekt har man kunnat se att örnarnas flyghöjd är relaterad till nivåerna av bly i blodet. Redan vid 25 ppb ser man en sänkning av flyghöjden med 10 % som ett uttryck för neurologisk påverkan. Man har också sett högre blyhalter i örnar som avlidit i samband med kollisioner vilket tolkas som ett uttryck för att bly ger nedsatt reaktionsförmåga. Blodprov på unga örnar i samband med ringmärkning, bland annat i Dalarna, visar på ”bakgrundsnivåer” långt under 25 ppm men i samband med starten av jaktsäsongen på hösten stiger nivåerna kraftigt. Tillsammans med isotopundersökningar av blyet visar detta entydigt att källan till kungsörnarnas förhöjda värden av bly är ammunition. 
 
Det är kungsörnarnas förmåga att hitta kadaver som är problemet. De får i sig blyhagel från slaktrester och skadeskjutna självdöda djur. Örnarnas starka magsafter löser snabbt upp blyet som sedan sprids via blodet. Processen går så snabbt att man oftast inte ser blyresterna när man röntgar kungsörnar som dött av blyförgiftning.  
 
I en statlig rapport från 2006 anges att 580–709 ton blyammunition årligen används i Sverige, beroende på vilken beräkningsmetod som används. Förbrukningen vid skytte är betydligt högre än vid jakt. Mängden bly som hamnar i miljön vid jakt med kula är liten, 6–10 ton, jämfört med mängden bly från jakt med hagelammunition som beräknas till 100–160 ton. 
Det bly som sprids årligen i samband med jakt kan enligt Frauke Ecke döda 100 000 kungsörnar. 
 
Frauke Ecke berättade vid kungsörnssymposiet 2017 att hon anser att studien om blyets effekt på kungsörn är den viktigaste hon deltagit i eftersom slutsatsen är att det bör införas ett omedelbart stopp för all form av ammunition innehållande bly, såväl hagel som kulammunition. Att gräva ned slaktrester är en helt otillräcklig åtgärd. Forskarna bakom studien har också skrivit en artikel i Svenska Dagbladet om behovet av omedelbart blyförbud. Det har naturligtvis väckt en del debatt och även en skriftlig fråga från en riksdagsledamot till miljöministern. Mer verkstad än så har det inte blivit, ännu.
 
Min reflektion är att när jägare framhåller sitt engagemang i hänsynsfull och etisk jakt med så lite lidande för djuren som möjligt är detta hyckleri så länge man sprider bly i naturen. Ingen jägare som använder blyhaltig ammunition kan kalla sig djurvän.
 
/Börje Dahlén 
 
Referenser:
Sublethal Lead Exposure Alters Movement Behavior in Free-Ranging Golden Eagles. Ecke F, Singh NJ, Arnemo JM et al. Environ Sci Technol. 2017 May 16;51(10):5729–5736.
 
Konsekvenser av förbud mot bly i ammunition – ett regeringsuppdrag rapporterat av Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. RAPPORT 5627 • NOVEMBER 2006

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-10-10

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-10-03

EuroBirdwatch18 – 25:e gången evenemanget genomförs!

 
2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

 
2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

 
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
 

Dalakalendern

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-18
Höstmöte 2018 - Fåglar och jordbruk från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi

DOF hälsar välkommen till höstmöte! 

Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge

Datum: 18 November

Tid: kl. 13 - 17

 

Fåglar och jordbruk - från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi 

Tema för årets höstmöte blir en föreläsning av Matthew Hiron från SLU, Uppsala om hans forskning om hur det går för jordbrukslandskapets fåglar samt orsaker till problem och framgångar för olika arter. Läs mer om Matthews forskning här!

 

Som vanligt även information från styrelsen och fika.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com