Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-03-11

Årsmöte 11 mars 2018

Stig-Åke Svenson & Julian Klein, DOFs årsmöte på Fornby folkhögskola mars 2018
Årsmötet bestod som vanligt av flera moment. Först var det själva årsmötet, sedan det traditionella fikat och slutligen föredrag om skiktad skog.

Drygt 30 medlemmar hade samlats i Borlänge på Fornby Folkhögskola för årsmöte 2018. Ordförande Stig-Åke började med att hälsa dagens föreläsare, Julien Klein från SLU i Uppsala, välkommen och öppnade sedan mötet. 

De traditionella årsmötesförhandlingarna var snabbt avklarade och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ulf Kolmodin, Per-Inge Josefsson och Lena Johansson lämnade styrelsen, men ingen av dem var närvarande på mötet och avtackningen får bli vid ett senare tillfälle. Glenn Costello, som har varit adjungerad till styrelsen som ansvarig för hemsidan, valdes som ny suppleant och Ralf Lundmark till ny ordinarie ledamot. Redaktionen kommer att presentera Ralf och Glenn i ett kommande nummer av medlemstidningen Fåglar i Dalarna. 

Styrelsen har nu följande sammansättning:
Stig-Åke Svenson, ordförande ...........2018–2019
Lars-Erik Nilsson, viceordförande ................2018
Petrus Tengnér, sekreterare .......................2018
Owe Ohlsson, kassör .................................2018
Karin Björklund ................................2018–2019
Börje Dahlén ...................................2018–2019
Ralf Lundmark .................................2018–2019
Christina Damberg, suppleant ....................2018
Glenn Costello, suppleant ..........................2018
Mats Forslund, suppleant ...........................2018
Vacant ....................................................2018

Revisorer och revisorssuppleant omvaldes, men någon ny valberedning lyckades årsmötet inte få fram, men gav i stället styrelsen i uppdrag att under det kommande året tillsätta en valberedning.
 
Fika & mingel
Tunabygdens fågelklubb bjöd som alltid på väldigt gott fika och en viktig del av dessa möten är just möjligheten att få träffa gamla fågelskådarkompisar som man inte ser så ofta - och utväxla minnen och diskutera fåglar.
 
Skiktad skog - en forskning kring talltita, tofsmes och lavskrika 
Julian Klein berättade om sin forskning kring skiktad skog och dess inverkan på mångfalden, i detta fall främst fågellivet.

Tillsammans med sina forskningskollegor har han en hypotes om hur en icke-skiktad skog missgynnar skogsfåglar som tex tofsmes, talltita och lavskrika.

I ett kommande nummer av medlemstidningen Fåglar i Dalarna och här på hemsidan kommer vi att presentera en mer detaljerad rapport från föredraget.

Petrus Tengnér, Stig-Åke Svenson och den stora mötesklubban som används på medlemsmöten. Det finns en mindre för styrelsemötena.

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-05-21

Rapporter från Fågelskådningens dag 6 maj

 
2018-05-16

Hjälp till att upptäcka artrikedomen vid Långsjön i Borlänge

 
2018-04-30

Hitta ett fågeläventyr nära dig - Fågelskådningens dag med fågeltornskampen

 
2018-04-25

Turturduva sågs i Dalarna 2017!

 
2018-04-19

Ny rapport "Sveriges fåglar 2018 - Hur går det för Sveriges fåglar och hur påverkas de av klimatförändringarna?"

 
2018-04-17

UPPROP - DOF BEHÖVER NATTRUTTSINVENTERARE

 
2018-04-16

Studiecirkeln "Utveckla ditt skådande" vid Hovran - gråhakedopping, brun glada och lappsparv

 
2018-04-08

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2018

 
 

Dalakalendern

2018-05-26
Leksands fågelklubb - Hundhagen runt

Lördag 26 maj kl. 06:15

 

Vi vandrar runt i Hundhagen och lyssnar på fågelsången.

Kontakt: Åke Tidigs, 076-824 73 29, tidigsake@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl.06.00 alt parkeringen vid Hundhagen kl.06.15.  

2018-05-26
Naturum Fulufjället - Fågelmorgon på Fulufjället
Lördag 26 maj, 2 juni och 9 juni
Samling vid naturum kl.6. Vi är ute ca 4 timmar. Ta med matsäck och gärna kikare om du har.

Guiden har med tubkikare och handkikare för utlåning finns på naturum.

Guider: John Halvarsson och Sebastian Kirppu

Kostnad: 100kr/person
2018-05-26
BioBlitz Dalarna - Långsjön, Borlänge
I samband med Biologiska mångfaldens dag arrangeras Dalarnas första BioBlitz lördagen den 26 maj vid Långsjön i Borlänge och kommer att hålla på under ett helt dygn. Baslägret kommer att vara vid Långsjöns badplats och bemannas med experter inom olika artgrupper för att bl.a. kunna artbestämma det som hittas. Förutom det kommer vi att ha t.ex. bestämningslitteratur, luppar, artlistor och mycket mer tillhanda . Under dagen ordnar vi exkursioner i området med olika inriktningar som t.ex. nattsångarlyssning, floravandringar, svampexkursioner och insektsturer. För barnen kommer det att finnas aktiviteter vid baslägret. 

Alla är välkomna att delta och hjälpa till att hitta så många arter som möjligt, alla behövs! Det här blir ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om den biologiska mångfalden vi har runt oss!

Programmet läggs ut i maj så håll koll efter den! Medtag egen matsäck för dagen, grillar kommer att finnas tillhands. 

BioBlitz Dalarna arrangeras av Naturskyddsföreningen i Dalarna, Dalarnas Ornitologiska Förening, Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland, Dalarnas Botaniska Sällskap och Skogsriskan och sker i samarbete med Borlänge kommun, Naturum Dalarna och Studiefrämjandet.
2018-06-01
Folkare Ornitologiska Förening – Nattsångare

Fredag 1 juni kl. 21

 

Vad kan vi hitta i Folkarebygden denna kväll? Kanske näktergal, flodsångare eller rördrom?

 

Plats: Samling kl. 21:00 vid parkeringen Krylbo järnvägsstation. 

2018-06-05
Leksands fågelklubb - Nattsångarvandring på Naturnatta

Tisdag den 5 juni kl. 21

 

Vi lyssnar på nattsjungande fåglar vid Limsjön eller annan aktuell lokal.

Kontakt: Staffan Müller, 070-322 23 45, vitrygg@leksandsfagelklubb.se Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

 

Plats: Samling Norsbro kl. 21.00. 

2018-06-08
Falu fågelklubb - Nattsångarlyssning

Fredag 8 juni

 

Vi lyssnar efter nattsångare i Falu kommun.

Se hemsidan för tid och samlingsplats.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com