Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-03-11

Årsmöte 11 mars 2018

Stig-Åke Svenson & Julian Klein, DOFs årsmöte på Fornby folkhögskola mars 2018
Årsmötet bestod som vanligt av flera moment. Först var det själva årsmötet, sedan det traditionella fikat och slutligen föredrag om skiktad skog.

Drygt 30 medlemmar hade samlats i Borlänge på Fornby Folkhögskola för årsmöte 2018. Ordförande Stig-Åke började med att hälsa dagens föreläsare, Julien Klein från SLU i Uppsala, välkommen och öppnade sedan mötet. 

De traditionella årsmötesförhandlingarna var snabbt avklarade och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ulf Kolmodin, Per-Inge Josefsson och Lena Johansson lämnade styrelsen, men ingen av dem var närvarande på mötet och avtackningen får bli vid ett senare tillfälle. Glenn Costello, som har varit adjungerad till styrelsen som ansvarig för hemsidan, valdes som ny suppleant och Ralf Lundmark till ny ordinarie ledamot. Redaktionen kommer att presentera Ralf och Glenn i ett kommande nummer av medlemstidningen Fåglar i Dalarna. 

Styrelsen har nu följande sammansättning:
Stig-Åke Svenson, ordförande ...........2018–2019
Lars-Erik Nilsson, viceordförande ................2018
Petrus Tengnér, sekreterare .......................2018
Owe Ohlsson, kassör .................................2018
Karin Björklund ................................2018–2019
Börje Dahlén ...................................2018–2019
Ralf Lundmark .................................2018–2019
Christina Damberg, suppleant ....................2018
Glenn Costello, suppleant ..........................2018
Mats Forslund, suppleant ...........................2018
Vacant ....................................................2018

Revisorer och revisorssuppleant omvaldes, men någon ny valberedning lyckades årsmötet inte få fram, men gav i stället styrelsen i uppdrag att under det kommande året tillsätta en valberedning.
 
Fika & mingel
Tunabygdens fågelklubb bjöd som alltid på väldigt gott fika och en viktig del av dessa möten är just möjligheten att få träffa gamla fågelskådarkompisar som man inte ser så ofta - och utväxla minnen och diskutera fåglar.
 
Skiktad skog - en forskning kring talltita, tofsmes och lavskrika 
Julian Klein berättade om sin forskning kring skiktad skog och dess inverkan på mångfalden, i detta fall främst fågellivet.

Tillsammans med sina forskningskollegor har han en hypotes om hur en icke-skiktad skog missgynnar skogsfåglar som tex tofsmes, talltita och lavskrika.

I ett kommande nummer av medlemstidningen Fåglar i Dalarna och här på hemsidan kommer vi att presentera en mer detaljerad rapport från föredraget.

Petrus Tengnér, Stig-Åke Svenson och den stora mötesklubban som används på medlemsmöten. Det finns en mindre för styrelsemötena.

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-10-10

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-10-03

EuroBirdwatch18 – 25:e gången evenemanget genomförs!

 
2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

 
2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

 
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
 

Dalakalendern

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-18
Höstmöte 2018 - Fåglar och jordbruk från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi

DOF hälsar välkommen till höstmöte! 

Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge

Datum: 18 November

Tid: kl. 13 - 17

 

Fåglar och jordbruk - från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi 

Tema för årets höstmöte blir en föreläsning av Matthew Hiron från SLU, Uppsala om hans forskning om hur det går för jordbrukslandskapets fåglar samt orsaker till problem och framgångar för olika arter. Läs mer om Matthews forskning här!

 

Som vanligt även information från styrelsen och fika.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com