Dalarnas Ornitologiska Förening

Rrk Dalarna

Turkduva. Foto: Bengt Eriksson
 

Regionala rapportkommittén Dalarna (Rrk Dalarna) sammanställer och bedömer fågelrapporter från Dalarnas rapportområde (landskapet Dalarna samt den del av Ludvika kommun som tillhör Västmanland). De sammanställda rapporterna publiceras i en årlig fågelrapport i nr 2 av tidningen Fåglar i Dalarna.
 

De senaste åren har antalet rapporter ökat väsentligt sedan rapporteringssystemet Svalan introducerades 2000. Nu kan alla rapportera sina observationer direkt på Internet. 

Rapporteringssystemet har utvecklats vidare till Artportalen från 2015. Samtidigt som arbetsbelastningen ökat för Rrk Dalarna innebär nya Artportalen att vi har ett effektivt arbetsredskap för att analysera trender hos olika arter.
 

På hemsidan finns en beskrivning av vad Rrk Dalarna gör och dess arbetssätt. Ni hittar nyheter med  information om bedömningar och ändringar i rapportmallen. Tips om hur ni ska rapportera får ni under fliken Rapportering Läs gärna igenom instruktionerna  underlätta Rrk Dalarnas arbete. 
 

Under Artportalen tips kan ni läsa korta notiser om Artportalen som kan hjälpa både er och Rrk Dalarna. Kolla gärna på Artportalens kom igång sidan samt Artportalens hjälpsidor.
 

Det går naturligtvis även i fortsättningen att rapportera via pappersrapporter för de som inte har Internet. Rrk Dalarna för sedan in rapporterna i Artportalen.
 

Adress till Rrk Dalarna:

Skriftliga rapporter och frågor angående rrk:s arbete skickas till rrkdalarna@gmail.com eller till
Rrk ordf. Urban Grenmyr, Kapplandsvägen 17, 791 74 Falun. Tfn 070-6978010. E-post urban.grenmyr@gmail.com

 

Kom ihåg att rapporterna ger stora kunskaper om fåglarna!
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com