Hur man rapporterar

Använd Artportalen när du rapporterar in dina fynd. På så vis lagras de säkert, långsiktigt och andra kan ta del av dina upplevelser. Dina fynd kan även komma att spela en viktig roll i naturvårdssammanhang varför det är av yttersta vikt att uppgifterna rapporteras med stor säkerhet, speciellt med avseende på artbestämning, lägesangivelse och datum.

Artportalen är det verktyg som den regionala och nationella rapportkommittén använder för att sammanställa fågelrapporter.

Bekanta dig med Artportalen och se möjligheterna med systemet. Till artportalen finns en manual som beskriver hur rapportering sker.

För att respektive fynd skall hinna publiceras skall rapporterna vara inlagda i Artportalen senast 31 januari efterföljande år.