Projekt inom FiNk

Dessa aktiviteter stöttas ekonomiskt eller bedrivs av medlemmar inom FiNk.
 
Sjöfågeltaxeringen 2016

Resultatet från sjöfågeltaxeringen (förut även kallad våtmarksinventeringen och dylikt) 2016 presenterades i Vingspegeln 2016/4 samt Fåglar i Norrköpingstrakten 2016/3. Hela 43 östgötar inventerade 61 rutter i landskapet. Norrköping stoltserade med 13 rapporter (strax efter Linköping med 14), t.ex. från Leonardsberg (se övriga rutter i Fåglar i Norrköpingstrakten). Totalt antal rapporterade individer var nästan 5 500 för Norrköping!

Ansvarig på ÖGOF, Sofie Hellman, vill dock göra ännu bättre 2017 och ropar efter fler skådare - gärna fler tjejer/kvinnor. Du kan kontakta Sofie genom mejl (sofiejhellman at gmail dot com) eller via telefon på 073-6413235.

För mer lokal information, kontakta Örjan Hallberg (073-5301570 eller orjan.hallberg at gmail dot com).
 
Fågeltornskampen 2016

Detta år kom Norrköpings egna Leonardsberg på delad första plats (i Sverige!) med 103 arter! Svensksundsviken noterade 90 arter (fjärde plats) och Herrebro våtmark noterade 80 arter (sjunde plats).

Rapport från Leonardsberg:
En alldeles strålande dag med vindstilla, klart och soligt väder. Sikten var superb! Dagen bjöd på
många spännande arter och en del dippar. Särskilt roligt var att vi till slut lyckades få in den svarta
rödstjärtshane som gästat bondgården nära tornet i över en månads tid. Annat roligt var även en
svarttärna som sträckte österut tillsammans med ett tiotal silvertärnor rakt över tornet. I övrigt kan
även nämnas en sjungande gräshoppsångare. Värsta dippen var utan tvekan den trastsångare som
hördes alldeles nedanför fågeltornet ända fram till 04:55, därefter inte ett pip.. I sin helhet rullade
dagen på förvånansvärt bra och antalet arter steg i mycken rask takt redan tidigt på morgonen.
Slutsumman hamnade på 103 arter. Nytt rekord för lokalen! Leonardsberg fortsätter överraska.
/Robert Petersen
 
Ängshöksövervakning 2016

Två häckande par blev lokaliserade och en skyddsinsats sattes igång. Häckningsresultat blev ett misslyckat häckningsförsök och en lyckad häckning med fem flygfärdiga ungar. En utförlig rapport av Colin Messer om årets häckningar kan läsas i Fåglar i Norrköpingstrakten 2016/3.

Sjöfågeltaxeringen

Denna inventering sker för att öka kunskapen om sjö- och våtmarksfåglarnas tillstånd och sker inom ramen för SFT (Svensk fågeltaxering). Inventeringen sker en gång per år under perioden 10-25 maj och omfattar fågelarter knutna till vatten och våta miljöer, samt rovfåglar men inte tättingar.

Metoden för inventeringen är punktrutter, slingor (typ av linjetaxering) eller räkningar från fågeltorn (en punkt) i anslutning till sjöar, våtmarker, småvatten, viltvatten, kustvatten, bevattningsdammar etc (den enda typen av blöt miljö som egentligen är exkluderad är myrmark).

SFT övervakar förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek sedan drygt 40 år tillbaka.

Ängshöksövervakning

Ängshök är en rovfågel som har minskat kraftigt under de senaste åren. Den är idag rödlistad som starkt hotad och föremål för ett särskilt åtgärdsprogram. I Östergötland häckar arten ofta på åkermark och skörd under artens häckning utgör här det största hotet. Det är därmed viktigt att spara ett oslaget område runt boplatsen. För detta krävs kännedom om var arten häckar och information till lantbrukare, samt vid behov ersättning av utebliven skörd. Under häckningssäsongen 2016 fick Collin Messer i uppdrag av länsstyrelsen att eftersöka och övervaka häckande ängshökar i Norrköpingstrakten. 

Vinterfåglar inpå knuten

Sista helgen i januari genomförs den årliga fågelräkningen vid fågelbord runt om i Sverige. Det är ett evenemang som arrangeras av Sveriges Ornitologiska Förening och som startade år 2006. Se mer information på deras hemsida

Fågeltornskampen

Fågeltornkampen startade 2011 efter en finsk evenemangsmodell - "Battle of Towers". Fågeltornskampen går i korthet ut på att under den lördagen som infaller mellan 3 och 9 maj bemanna svenska fågeltorn med lag som ska räkna alla fågelarter som hörs och ses. Under åtta timmar, från 05:00 till 13:00, räknas varje art som en poäng, hörd eller sedd av minst två av deltagarna i respektive fågeltorn. Lagen består av 3-8 medlemmar. Resultatet rapporteras till SOF (se även deras hemsida).

Besökare hjälper givetvis till och det finns möjlighet att få svar på frågor och hjälp/tips om exempelvis hur man känner igen fåglar eller kanske diskutera fågelskyddsfrågor som ligger en varmt om hjärtat. Meningen med evenemanget är att ta tillfället i akt sprida fågelintresse till en inbjuden allmänhet och göra dem delaktiga i kampen. Här finns alla möjligheter att diskutera fåglar, fågelskydd och biologisk mångfald exempelvis.