Våra projekt inom ÖSOF

Följande aktiviteter stöttas ekonomiskt eller bedrivs av medlemmar inom ÖSOF. 
 
 
Göktyteprojektet
Rapport
 
ÖSOF:s Projekt Göktyta häckningssäsongen 2015
 
Bakgrund
Efter det att Björn Hellqvist blev sjuk och senare avled kom ÖSOF:s arbete med göktytan att nästan ligga helt nere under häckningssäsongen 2014. Jag genomförde dock inventering och ringmärkning på 11 lokaler. Resultatet blev skralt – endast två häckningar registrerades. En huvudorsak till det dåliga häckningsresultatet torde bero på att inga holkar blev rensade och iordningsställda inför häckningssäsongen. Vid senare rensning under våren 2015, inför stundande häckningssäsong, visade det sig att i de flesta holkarna fanns det bomaterial (främst av talgoxe) ett par decimeter upp från botten på holken, vilket inte är något som attraherar göktytor.
 
Det dåliga häckningsresultatet innebar att jag erhöll stöd från ÖSOFs styrelse för att återuppta inventering och ringmärkning av göktytor, om än inte i samma stora skala då Björn levde. Här nedan presenteras resultatet från häckningssäsongen 2015.
 

Häckningssäsongen 2015

Under vintern och förvåren valdes de områden ut som skulle omfattas av inventeringen (se nedan). Holkarna gjordes i ordning för sitt ändamål och i varje holk placerades ett litet lager med kutterspån. I några områden hade holkar fallit ned på marken och fick därmed sättas upp igen. Ingen av holkarna behövde kasseras, men inför nästa säsong måste en del byten göras. Det kan nämnas att det finns några nybyggda holkar på lager för detta ändamål.
 
De lokaler som togs med i projektet 2015 är följande:
 
 1. Saltor, Pataholm – 9 holkar, ingen häckning eller häckningsförsök av göktyta.
 2. Strömsrum, Pataholm – 5 holkar, misslyckad häckning (7 kalla ägg).
 3. Kråkebäck, Timmernabben – 5 holkar, ingen häckning eller häckningsförsök.
 4. Kråkerum, Mönsterås – 12 holkar. En säkerställd häckning och en misslyckad häckning. Ungarna hann inte ringmärkas innan de flugit ut.
 5. Guttorp, Mönsterås – 10 holkar. En säkerställd häckning, men ungarna hann inte ringmärkas.
 6. Åserum, Mönsterås – 3 holkar, inget tecken på häckning i någon av holkarna.
 7. Skorpetorp, Oskarshamn – 5 holkar. En häckning med 6 ungar som ringmärktes.
 8. Dövestad, Oskarshamn – 15 holkar. Tre häckningar, där 9, 8 och 8 ungar ringmärktes.
 9. Rostorp, Oskarshamn – 4 holkar, ingen häckning.
 10. Hycklinge hage – 9 holkar, en misslyckad häckning (övergivna ägg).
 11. Stensjö, Oskarshamn – 18 holkar. Två häckningar där 7 resp. 8 ungar ringmärktes samt en misslyckad häckning.
 12. Virsjödal, Fårbo – 5 holkar. En lyckad häckning och 10 ungar ringmärktes i holken.
 13. Äshult, Oskarshamn – 12 holkar, inget tecken på häckning.
 14. Humlenäs, Kristdala – 5 holkar, inget tecken på häckning.
 15. Målsjön, Kristdala – 10 holkar, inget tecken på häckning.
 16. Fallebo/Bråbo, Kristdala – 6 holkar, inget tecken på häckning.
 17. Träthult, Kristdala – 13 holkar, en misslyckad häckning (övergivna ägg).
 
 

Sammanfattning

Årets resultat får ses som mycket dåligt. Liksom andra insektsätande fåglar så har göktytorna haft det svårt denna häckningssäsong, vilket återspeglas i häckningsframgången.
 
 • 17 lokaler med totalt 146 holkar har inventerats.
 • 9 säkra häckningar (6,2%)
 •  4 misslyckade häckningar
 • Endast tre tomma holkar. I de övriga häckade främst talgoxe, men även nötväcka, blåmes och svartvit flugsnappare.
 
Avslutning.
Min tanke är att fortsätta arbeta med göktyteprojektet under samma villkor som ÖSOF: styrelse beslutade inför häckningssäsongen 2015. Min ambition är också att få med flera lokaler i projektet, bl.a. göktyteholkar uppsatta i Högsby- och Rudaområdet.
Jag kommer också att göra en sammanställning av göktyteprojektet genom åren, en sammanställning som kommer att publiceras i tidskriften.