Fågelföreningen i Norrköping

Stenknäck
Foto: Magnus Bergvall

Fågelföreningen i Norrköping, FiNk, bildades i januari 1980. Föreningens syfte är att verka för utforskandet och skyddet av fågelfaunan, att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågellivet samt bidraga till ett ökat ornitologiskt kunnande. Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs främst av Norrköping med omnejd.

FiNk finns även på facebook som Fågelföreningen i Norrköping (FINK).