Dalarnas Ornitologiska Förening

Medlemskap

Bli medlem

Dalarnas Ornitologiska Förening, DOF - är en ideell förening som jobbar med fågelskådning, fågelskydd och forskning. Mycket av verksamheten i Dalarna bedrivs av lokala fågelklubbar, grupper och enskilda ornitologer - med DOF i en övergripande, samordnande och koordinerade roll. DOFs viktigaste uppgift är att verka för att skydda Dalarnas fåglar och deras miljöer.

Du bidrar

Som medlem i DOF bidrar du till att stärka fågelskådningen, fågelskyddet och fågelforskningen i Dalarna.

Du får

Samtidigt får du medlemstidningen Fåglar i Dalarna som utkommer fyra gångar per år och presenterar artiklar om fåglar, referat från möten och exkursioner, fågelrapporter, inventeringar samt pågående projekt med mera. Dessutom kan du delta i DOFs medlemsmöten med föredrag, rapporter och diskussioner, utflykter och utbildningar.


Så här gör du

Sätt in medlemsavgiften på postgiro 85 46 63-2
c/o Bengt Eriksson
Lötåkersgatan 13
784 65 Borlänge


Ska du bli medlem så ange alltid namn, adress och ev. namn på familjemedlemmar, ange även om möjligt e-postadress och telefonnummer. 
Ska du förnya ditt medlemskap ange ditt medlemsnummer och ev. namn på familjemedlemmar 

Medlemsavgift

  • Ordinarie medlem 170 kr/år.
  • Ungdom upp till 25 år, 50 kr/år
  • Familjemedlem 20 kr/år
  • Ständig medlem 3 400 kr.
     

Medlemsfrågor och adressändringar

Kontakta Bengt Eriksson, 0243-238 807, parus.major@telia.com