Dalarnas Ornitologiska Förening

Medlemskap

Bli medlem

Dalarnas Ornitologiska Förening, DOF - är en ideell förening som jobbar med fågelskådning, fågelskydd och forskning. Mycket av verksamheten i Dalarna bedrivs av lokala fågelklubbar, grupper och enskilda ornitologer - med DOF i en övergripande, samordnande och koordinerade roll. DOFs viktigaste uppgift är att verka för att skydda Dalarnas fåglar och deras miljöer.

Du bidrar

Som medlem i DOF bidrar du till att stärka fågelskådningen, fågelskyddet och fågelforskningen i Dalarna.

Du får

Samtidigt får du medlemstidningen Fåglar i Dalarna som utkommer fyra gångar per år och presenterar artiklar om fåglar, referat från möten och exkursioner, fågelrapporter, inventeringar samt pågående projekt med mera. Dessutom kan du delta i DOFs medlemsmöten med föredrag, rapporter och diskussioner, utflykter och utbildningar.


Så här gör du

OBS! gamla postgironumret tas bort och ersätts med bankgironummer: 341-0081
Sätt in medlemsavgiften på bankgiro 341-0081
c/o Bengt Eriksson
Lötåkersgatan 13
784 65 Borlänge


Ska du bli medlem så ange alltid namn, adress och ev. namn på familjemedlemmar, ange även om möjligt e-postadress och telefonnummer. 
Ska du förnya ditt medlemskap ange ditt medlemsnummer och ev. namn på familjemedlemmar 

Medlemsavgift

  • Ordinarie medlem 170 kr/år.
  • Ungdom upp till 25 år, 50 kr/år
  • Familjemedlem 20 kr/år
  • Ständig medlem 3 400 kr.
     

Medlemsfrågor och adressändringar

Kontakta Bengt Eriksson, 0243-238 807, parus.major@telia.com
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com