Dalarnas Ornitologiska Förening

Dalarnas Ornitologiska Förening, DOF

Vad är DOF

Dalarnas Ornitologiska Förening, DOF är en ideell förening som arbetar med fågelskådning, fågelskydd och fågelforskning.

Vad och hur gör DOF

Mycket av verksamheten i Dalarna bedrivs av lokala fågelklubbar, grupper och enskilda ornitologer - med DOF i en övergripande, samordnande och koordinerade roll.

DOFs viktigaste uppgift är att verka för att skydda Dalarnas fåglar och deras miljöer.

Det mesta av arbetet sker på ideell basis och vi är mer stolta över allt som görs runt om i Dalarna – än lessna över allt vi inte hinner med. Lön och resersättning utgår vid vissa inventeringsinsatser.

Du kan hjälpa oss att orka mer genom ett medlemsskap eller stötta oss med en gåva.


Hur kan Du bidra till DOFsverksamhet

Som medlem i DOF bidrar du till att stärka fågelskådningen, fågelskyddet och forskningen i Dalarna. Samtidigt får du medlemstidningen Fåglar i Dalarna som utkommer fyra gångar per år och presenterar artiklar om fåglar, referat från möten och exkursioner, fågelrapporter, inventeringar samt pågående projekt med mera. Dessutom kan du delta i utflykter och utbildningar samt DOFs medlemsmöten med föredrag, rapporter och diskussioner.

Stöd oss

Du kan alltid stötta oss och vårt arbeta för att verka för att skydda Dalarnas fågelar och Dalarnas fågellokaler.
Sätt in önskat belopp på postgiro 85 46 63-2

Bli medlem

Sätt in medlemsavgiften på postgiro 85 46 63-2
c/o Bengt Eriksson
Lötåkersgatan 13
784 65 Borlänge

Medlemsavgift

  • Ordinarie medlem 170 kr/år.
  • Ungdom upp till 25 år, 50 kr/år
  • Familjemedlem 20 kr/år
  • Ständig medlem 3 400 kr.
     

Medlemsfrågor och adressändringar

Kontakta Bengt Eriksson, 0243-238 807, parus.major@telia.com