Nyheter

2018-02-09

Sökes: fågelskådare till inventeringsuppdrag

Storspov, foto Anders Svensson

Från Lunds universitet har vi fått en liten undran från Martin Stjernman

 

Hej,

 

Jag jobbar som forskare vid Lunds universitet där jag bl a studerar fåglar i jordbruksmark. För närvarande jobbar jag med att studera hur man med hjälp av statistiska analyser av inventeringsdata kan försöka förutsäga hur förändringar i markanvändning mm inom jordbruket kan komma att påverka de fåglar som är knutna till jordbruksmark. Jag har tidigare utfört inventeringar i Skåne som jag använt för att bygga statistiska modeller för hur markanvändning och fågelförekomst hänger ihop. Nu är jag intresserad av att se att se hur bra de statistiska modellerna, vilka baseras på inventeringar från en region, kan förutsäga fågelförekomst i andra regioner i Sverige. Till årets häckningssäsong planerar jag därför att utföra inventeringar i två till tre andra områden med mer eller mindre intensivt jordbruk. De områden jag vill jobba i är jordbruksområden i Hallands län, området mellan de stora sjöarna (i princip fd Skaraborgs län) och eventuellt Östergötlands län.

 

Det handlar om så kallade punktinventeringar där man vid två besök i varje område (förutbestämda landskap med 1 km radie) i 5 minuter räknar alla fåglar man ser och hör på vardera 16 punkter utspridda i landskapet (ca 400 m mellan punkterna) och noterar dessa på kartor (typ flygbilder). Varje inventering ska pågå från soluppgång och inte längre än till kl 12 på dagen. Normalt blir man färdig tidigare (kl 10-11) så då handlar det om drygt 6 timmars inventeringstid per dag.

 

För att kunna utföra denna studie behöver jag fältassistenter som kan göra själva inventeringarna. Inventeringarna är planerade till perioden mitten av maj till mitten av juni.  De är ju väderberoende och jag vill kunna utföra så många som möjligt inom denna period. Visserligen behövs då flera personer som hjälps åt med detta men varje inventerare bör helst kunna utföra åtminstone ett tiotal inventeringar (besök) så att jag kan få ett grepp om variationen mellan inventerare. Ersättning utgår men det handlar inte om något välbetalt jobb och hur mycket det blir beror lite på hur många inventeringar som kan genomföras, hur mycket transporter som behövs mm. Men strax över 100 kr i timmen (arvodesräkning) är den ersättning som normalt har använts för fältassistenter i liknande projekt här på universitetet.   

 

Jag söker alltså folk som kan vara intresserade av att hjälpa till med detta och testar härmed att komma i kontakt med dem via er lokala förening. Det krävs att man är duktig på fåglar (både utseende och läte, de flesta fåglar hör man bara) och gärna att man har erfarenhet av inventering sen tidigare då man ska kunna se och höra fåglarna samtidigt som man för anteckningar. Min förhoppning är alltså att ni kan hjälpa till att föra denna efterlysning vidare till de medlemmar (gäller naturligtvis även icke-medlemmar) ni tror är både lämpade och intresserade.

 

Hugade inventerare kan höra av sig till mig för ytterligare beskrivning av uppdraget, frågor mm, och för diskussion om det kan bli aktuellt med ett deltagande (se kontaktuppgifter nedan).

 

Som sagt, ersättningen är måttlig och det kräver lite engagemang och kunskap men i gengäld får man uppleva det lokala jordbrukslandskapet från sin allra vackraste sida och vandra omkring i områden som man normalt kanske inte besöker! Även om det oftast är ganska allmänna arter man ser vid sådana här inventeringar är min erfarenhet av studierna här i Skåne att det allt som oftast dyker upp något oväntat. Dessutom hjälper man till att utöka kunskapen om hur våra fåglar trivs i dagens jordbruk och förhoppningsvis hur man kan göra för att de ska trivas ännu bättre.

 

Jag tackar härmed för uppmärksamheten och för all eventuell hjälp med att komma i kontakt med duktiga skådare. Alla tips är välkomna!

 

 

Med vänliga hälsningar från ett för tillfället vintrigt Skåne

//Martin

 

Martin Stjernman

Department of Biology

Lund University

Ecology building

S-223 62 Lund

Sweden

phone: +46 (0)46-222 38 20

mobile: +46 (0)708-810 887

fax: +46 (0)46-222 47 16

e-mail: martin.stjernman@biol.lu.se

 

 
 
Gilla oss på Facebook