Nyheter

2018-03-07

Kallelse till Årsmöte

Söndagen den 11 mars 2018

på Varnhemsgården i Varnhem

 

Klockan 14:00

Årsmötesförhandlingar enligt stadgeenlig dagordning. Eventuellt förslag (motion) till årsmötet från förenings­medlem skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 28 februari.

 

Klockan 14:30

Fika och mingel. Föreningen bjuder på kaffe/te och fralla.

 

Klockan 15:00

Föredrag av Tommy Järås. Nidingens tretåiga måsar.

 

Tommy Järås är en mycket välkänd ornitolog som är verksam på Fågelcentralen,

Tullare Hög, Kungälv.

 

Tommy var med och startade Nidingens Fågelstation där han fungerar som stationschef och är verksam inom Projekt Pilgrimsfalk och ansvarade för uppfödningen av pilgrimsfalkar på fågelcentralen.

 

BirdLife Sveriges ordförande Dennis Kraft

kommer att berätta lite om det pågående Kedjan-arbetet,

som syftar till att på ett mer konsekvent sätt länka samman de

regionala föreningarna – som t.ex. VgOF – med riksföreningen.

Det handlar om att integrera regionalföreningarnas medlemmar i BirdLife Sverige, och vice versa,

för att skapa en starkare förening med ett tydligare uppdrag och bättre sammanhållning.

 

Klockan 16:00 avslutning

Välkomna!

Styrelsen

 

 

 
 
Gilla oss på Facebook