Nyheter

2017-10-20

Ansökningar till fågelskyddsfonden

Kungsfiskare, foto Anders Svensson

Har du ett projekt som du vill genomföra eller inom fågelskydd?

Fågelskydd ingår som viktig del i föreningens arbete. VgOF har en fågelskyddsfond som det går bra att söka medel ifrån. Bidrag ur fonden kan beviljas för planerade eller pågående fågelskyddsprojekt, däremot inte för redan genomförda projekt. En ansökan om bidrag ur fågelskyddsfonden skall vara VgOF tillhanda senast 1 november året innan det år ansökan avser.

Ansökningar till fonden kommer att behandlas av VgOF:s styrelse senast i februari.

Mer info om fågelskyddsfonden hittas här.

 
 
Gilla oss på Facebook