Nyheter

2017-05-13

Resultat Nyårsrallyt 2017

En liten tryckfelsnisse uppenbarade sig med att inte få med resultatet av nyårsrallyt i GRUS1, så nedan följer artikeln.

 

Årets nyårsrally, det 19:e i ordningen i VgOF´s regi, fanns möjlighet att genomföra på nyårsdagen eller trettondehelgen. Nyårsdagen var mild och snöfri och lokalt solig och påminde mer om en vårdag än ett årsskifte. Trettondehelgen var betydligt kallare och lokalt hade det kommit en del snö. Senhösten, med undantag av ett kraftigt snöfall några dagar i november, var annars som brukligt på senare år, riktigt mild. Trots lokalt 40 cm snö under några dagar i november fanns en hel del fågel kvar även på våra breddgrader efter årsskiftet. Förra året skrev jag att ”enligt klimatforskare var 2015 till och med det varmaste året sedan man började mäta temperaturer”. Det höll bara ett år och 2016 sattes det åter värmerekord.
I år deltog 51 personer fördelade på 19 lag vilket var något färre än de senaste tre åren. Men trots det lyckades man att gemensamt samla ihop 105 arter vilket återigen är en ny rekordnotering. 2015 sågs 102 arter men de flesta år har antalet legat mellan 90-100 arter, men år med stränga vintrar givetvis lägre. Även i år hittades en art som inte setts under tidigare nyårsrally. En rödhuvad dykandshona låg i älvsuget, Vänersborgsviken och blev rallyts 149:e art. Dags för 150-artsjubileum 2018! Antalet funna arter per lag varierade som vanligt beroende på hur lagen valt att förlägga sin dag. De som bara valde att ta en promenad i hemmamarkerna hittade från 24 arter och fyra lag som planerat sin dag lite noggrannare lyckades passera 60 arter. Vinnarlaget lyckades finna hela 77 arter och bestod av ungdomarna Christopher Magnusson och Johan Bergqvist – grattis. Tvåa kom det ”gamla” strävsamma paret från Mark - Morgan Larsson och Roger Svensson med 70 arter och trea, även de välkända i sammanhanget, Alingsåstrion Fredrik Åstrand, Björn Johanson och Dick Strecker som fick ihop 62 arter. Snittet för lagen hamnade på 46 arter, något fler än föregående år. Fågelskyddet i landskapet fick genom detta ett välkommet tillskott på drygt 4 500 kr.
En kontroll på Artportalen visar att det totalt i Västergötland rapporterats 113 arter under nyårsdagen och till och med 8 januari var antalet uppe i 130 arter. Det innebär att vinnarlaget i år lyckades se 59 % av landskapets totala antal. Samtliga lag lyckades hitta gräsand, koltrast, blåmes, talgoxe, skata, kaja, kråka och pilfink och minst 17 av de 19 lagen fann sångsvan, knipa, gråtrut, tamduva, strömstare, björktrast, nötväcka, grönfink, domherre och gulsparv. Av de mer lite mer svårfunna arterna var det hela 17 som bara ett av lagen lyckades hitta, vitkindad gås, rödhuvad dykand, orre, rapphöna, smålom, storlom, gråhakedopping, enkelbeckasin, morkulla, sparvuggla, mindre hackspett, järnsparv, rödvingetrast, nötkråka, vinterhämpling, mindre korsnäbb och snösparv. Noterbart var även avsaknaden av rovfåglar, endast tre lag fann duvhök, fem lag fjällvråk och två lag kungsörn och tornfalk. Skogsfåglar läggs inte heller tid på, bara några få lag lyckades hitta gröngöling, spillkråka och korsnäbbar. Även avsaknaden av snö- och sävsparv var märkbar, endast ett respektive två lag lyckades finna någon av dessa.
Slutligen lottades ett pris ut bland samtliga deltagare. Vinnare av detta blev Annika-Wilow Sundh, Falköping. Alla priser delas ut vid årsmötet i Herrljunga söndagen den 12 mars.
Deltagare
Kommun/ort
Antal arter
Christopher Magnusson och Jonas Bergqvist
Göteborg/Alingsås

77

Morgan Larsson och Roger Svensson
Mark
70
Fredrik Åstrand, Dick Strecker och Björn Johansson
Alingsås
62
Kent-Ove Hvass, Staffan Nilsson och Björn Spetz
Värsås/Skövde
61
Ilse Rossi och Stefan Persson
Olsfors
53
Inger Johansson, Kent Andersson och Lennart Loved
Sollebrunn/Koberg
50
Per Nyberg och Peter Bryngelson
Borås
47
Lennart Sundh, Annika Wilow-Sundh och Thomas Brodén
Falköping
46
Karl-Erik Rydler, Ann-Marie Arvidsson och Olle Svensson
Vårgårda
46
Anders Bergqvist, Per-Anders Ahlgren och Urban Eriksson
Svenljunga
41
Niklas Tellbe, Per Gustafson, Lars Oscarsson, Bengt Svednert och Torbjörn Skoog
Borås
41
Åke Anderson, Per Johansson och Peter Bryngelsson
Sjömarken/Borås
40
Lars E Andersson, Inga-Lill Björkqvist, och Göran Åhman
Borgstena/Borås
40
Arne Ekunger, Jonny Ekunger och Patrik Magnusson
Borås
35
Jan Hellström
Hisings-Backa
35
Kicki Ekberg och Claes Persson
Hultafors
34
Leif Henriksson och Lennart Torstensson
Borås
34
Annika Johannesson och Torbjörn Hedlund
Borås
33
Maj-Lis Sten, Britt-Marie Johansson, Anita Karlberg och Sture Hermansson
Vara
24

 
 
Gilla oss på Facebook