2018-07-12

Ur föredragsprogrammet 2018: Birdwatching in Valencia region

Området omkring Valencia är ett de mest varierade fågelområdena i Europa. Utanför dörren har man stäpp, berg, höglandsskogar, medelhavsöken, saltsaliner, våtmarker och kust. Området är enkelt att nå med flyg från Sverige och Skandinavien. Yanina Maggiotto, arbetar med att marknadsföra området för fågelintresserade och hon kommer att berätta om det rika fågelliv och det varma välkomnandet man får i området!

Föredraget ges under lördagen och är på engelska.