2018-07-03

Ur föredragsprogrammet 2018: På vingar genom konsthistorien

Landskap med fåglar” från 1628 av konstnären Roelant Savery

Konsthistorien är full av fascinerande fåglar. Karolina Nilsson, från konsthallen på Falsterbo Strandbad, presenterar ett personligt urval. Var beredd med krysslistan!!!

Karolina Nilsson är bildpedagog med examen från Konstfack. Hon har även studerat vid förberedande konstskolor och kurser i konsthistoria, filmvetenskap, barnkultur samt Kritiska utställningsstudier. Till vardags arbetar hon med utställningar och pedagogik på konsthallen på Falsterbo Strandbad. På sin fritid driver hon konstbloggen ”Livet och konsten – Existentiella strövtåg med Karolina”, www.livetochkonsten.se

Horus-skulptur i kolossalformat utanför Horus-templet i Idfu, Egypten. Templet uppfördes 237-57 före vår tideräknings början. Horus var en viktig fornegyptisk himmelsgud som avbildades med fågelhuvud liknande en falk.