2018-07-03

Föredragsprogrammet för 2018 års Falsterbo Bird Show börjar nu ta form. Successivt publicerar vi nu programinnehållet!

Långnäbbad spov, en nordamerikansk art närstående vår storspov som minskat kraftigt och är hotad. Bilden är tagen 28.6 2018 på en rastlokal i Kalifornien. Foto Magnus Hellström

New Moon on the Wane - The Curse of the Curlews

 

Den amerikanska eskimåspoven är utdöd och med all säkerhet även den asiatiska smalnäbbade spoven. Blir det den östasiatiska orientspoven härnäst?

 

Wader Quest är en välgörenhetsorganisation som arbetar för att skydda våra vadare. Man gör det på olika sätt, bland annat genom att samla in pengar till de mest hotade arterna. En av hörnpelarna är att vi själva faktiskt kan åstadkomma fågelskydd utan myndigheternas hjälp. I detta föredrag får du höra mer om spovarnas utsatta läge och om organisationen Wader Quest.

Wader Quest finns även med bland utställarna. Rick Simpsons föredrag är på engelska.