2017-08-28

Ur föredragsprogrammet 2017: Hornborgasjön – inte bara tranor

Svarthalsad dopping. Foto: Kent-Ove Hvass.
Följ med till Sveriges mest välbesökta fågellokal. Hornborgasjön besöks varje år av 100 000-tals människor. Våren är den stora besökstiden men även resten av året kommer det många besökare och tar del av fåglar och natur. Kent-Ove Hvass, naturfotograf från Skövde med Hornborgasjön som hemmahamn vidgar perspektiven!
Tranor över Bjurums kyrka. Foto: Kent-Ove Hvass.