2017-08-29

Ur föredragsprogrammet 2017: Är det en art eller inte? Artbildning och artbegrepp

Markhackaren Pseudopodoces humilis (eller Parus humilis, beroende på klassificering) från Tibetanska högplatån är en av talgoxens närmaste släktingar – till och med närmre släkt med talgoxe än vad talgoxe är med blåmes! Är det verkligen möjligt?! Foto: Per Alström.

Nya arter utvecklas under lång tid genom att en art gradvis delas upp i två eller flera arter. Som en följd av detta är många ”former” med nödvändighet svåra att klassificera som antingen underart eller art. Detta leder ofta till långdragna och ibland hätska debatter mellan olika forskare samt till frustration bland fågelskådare. 
Detta föredrag förklarar kortfattat hur arter utvecklas och hur begreppet art definieras, samt ger exempel på problematiska arter/underarter liksom hur genetiska studier har avslöjat helt oväntade släktskapsförhållanden mellan arter.


Per Alström är professor i ornitologi, verksam vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Han forskar på fåglars taxonomi, systematik och evolution och har beskrivit sju för vetenskapen helt nya fågelarter.

 

Läs mer om Pers forskning här

 

Per Alströms föredrag sponsras av Club300. 

Hur många arter är detta: 1, 2, 3 eller kanske rent av 12? Illustration: Bill Zetterström. Från Alström, Mild & Zetterström. 2003. Pipits and wagtails of Europe, Asia and North America.