2017-08-23

Ur föredragsprogrammet 2017: Skräntärnan – en fågelart att vårda!

Skräntärna. Foto: P-G Bentz.
Ulrik Lötberg leder SOF-BirdLifes ”Projekt skräntärna”. Vi får reda på hur den svenska stammen av världens största tärnart mår och vad projektet lärt oss så här långt om skräntärnorna.