2017-08-02

Ur föredragsprogrammet 2017: Storkens återkomst

Foto: Sven Persson/N.

Under lång tid var den ståtliga storken en vanlig syn i det skånska slättlandskapet. Sittande i boet på ladugårdstaken och glidflygande uppe i skyn på sina breda vingar var den en självklar del av landskapsbilden och upphov till många myter och berättelser. Men förändringar påverkade storken negativt: våtmarker dikades ut, slåtterängar plöjdes upp och marker tilläts växa igen. 1954 häckade det sista paret i Sverige.

Många önskade storken tillbaka och i slutet av 1970-talet togs de första trevande stegen i ett uppfödningsprojekt. Många engagerade personer la ner otaliga ideella timmar som till slut gav resultat: idag finns över hundra frihäckande par i Skåne och dubbelt så många i olika uppfödningshägn. Sedan 2014 är storken åter en vild, svensk häckfågel. 

 

Detta är historien om en av våra mest mytomspunna och karaktärsfulla fåglar och om hur den till slut återvände hem till Skåne.

 

Sven Persson /N, professionell reklam- och lifestylefotograf. Den stora passionen är dock naturfotografering och då i synnerhet landskapsfotografering. Har tidigare medverkat i böckerna Gränsland Skåne Nordost (2005), Slott i Skåne (2007), Skånes landskap i förändring (2013) och Göinge - det gröna rummet (2016). 

 

Per Blomberg, utbildad arkitekt och biolog. Han har arbetat med det Skånska landskapet i tjugofem år, och är speciellt intresserad av sambandet mellan natur- och kulturhistoria och hur vi kan åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling i Skåne. Per har bland annat medverkat i böckerna: Skånes natur 100 år (2010) och Grönstruktur i Skåne -Strategier för en utvecklad grön struktur (2012), Skånska landskap i förändring (2013) och Upptäcktsfärder i Backlandskapet (2017).

Foto: Sven Persson/N.
Nyheter
2018-09-12
Tack för i år!
 
2018-08-27
Ur föredragsprogrammet 2018: Using next-generation DNA sequencing to study malaria in birds
 
2018-08-17
Inbjudan till lördagkvällens mingel, middag och tävling à la Henrik Waldenström
 
2018-08-06
Ur föredragsprogrammet 2018: Hur beter sig småfåglar som flyttar till Afrika?
 
2018-07-30
Ur föredragsprogrammet 2018: Fåglar i västra Pyrenéerna
 
2018-07-18
Ur föredragsprogrammet 2018: Snöleopard och hällristningar - en höstresa i Västra Mongoliet.
 
2018-07-18
Ur föredragsprogrammet 2018: Mellan sjöarna – strövtåg i sydskånsk natur
 
2018-07-18
Ur föredragsprogrammet 2018: En nya era för fågelskyddet i Europa
 
2018-07-12
Ur föredragsprogrammet 2018: Svart rödstjärt - här hemma och i österled
 
2018-07-12
Ur föredragsprogrammet 2018: Birdwatching in Valencia region
 
2018-07-03
Ur föredragsprogrammet 2018: När Måkläppen var en ö
 
2018-07-03
Ur föredragsprogrammet 2018: På vingar genom konsthistorien
 
2018-07-03
Föredragsprogrammet för 2018 års Falsterbo Bird Show börjar nu ta form. Successivt publicerar vi nu programinnehållet!
 
2018-07-02
Välkommen till vår monter på Falsterbo Birdshow 2018!
 
2018-06-18
Swarovski & Zeiss: Passa på ...
 
2018-06-18
Vi söker fler volontärer!
 
2018-03-09
Vi söker volontärer!
 
2017-08-31
Auktion för fågelskydd – Akvarell av Hans Larsson
 
2017-08-30
Swarovski & Zeiss: Passa på ...
 
2017-08-29
Naturpedagogiska dagar – Efterlängtad "tjuvstart" på Falsterbo Bird Show