Nyheter

2018-06-22

Rapportera alla smålommar i sommar

Smålommen inventeras i vårt område i sommar. Hjälp inventerarna och rapportera gärna dina observationer.

Länsstyrelsen i Örebro vill göra en samlad inventering av alla smålomslokaler i både Närke och även längre norrut i länet.

Ett antal inventerare är igång och gör flera besök vid alla kända lokaler som finns i landskapet.
Men det kanske finns ytterligare lokaler som hittills inte är kända. Hjälp gärna till och rapportera alla smålommar du ser.

 

Ända sedan början av 1990-talet har smålommen inventeras i länet. Det betyder att det finns en lång serie av observationen av arten. Nu har länsstyrelsen beslutat att göra en ny inventering, 

 

Inventeringsinsatsen leds av Projekt LOM och alla kända lokaler för smålom besöks minst två gånger under sommaren. Upptäckter inventerarna häckande smålom besöks lokalerna ytterligare några gånger för att se om det blir lyckade häckningar.

 

Det är mycket möjligt att det finns fler lokaler som inventerarna inte känner till. Därför är det bra om du som ser smålom rapporterar in dessa observationer på Artportalen.

 

Notera gärna om det är ett häckningskriterium på din observation, då blir den dold och det är bra för att skydda smålommen.

 

Om du av någon anledning inte rapporterar på Artportalen men ser smålom i Närke får du gärna höra av dig. Har du frågor eller funderingar, kontakta Ronnie Lindqvist: 070-2621417.