Nyheter

2018-07-12

Ur föredragsprogrammet 2018: Svart rödstjärt - här hemma och i österled

Magnus Hellström från Ottenby fågelstation presenterar rön, tankar och funderingar kring den spännande svarta rödstjärten. Utöver den rena estetiken i hanarnas vackra färgsättning så har arten också en udda dräktutveckling som förklarar mycket av den variation vi ser hos fåglarna! Som grädde på moset finns också östliga former av arten som sällsynt dyker upp i Västeuropa under senhöstarna. Hur känner man igen en sådan, och hur törs man påstå att det inte är en hybrid mellan svart X vanlig rödstjärt? Och med ett så stort utbredningsområde i Asien, hur kommer det sig att inte fler östliga individer hittas!?

Föredraget kan höras lördag eftermiddag 1/9.