Senaste nyhet

2018-10-08

”Det var livat i holken i lördags” - Höstmötet på Hållö 2018

Föreningens traditionella höstmöte samlade i år ett 20-tal deltagare. Väderomständigheter vid denna
årstiden kan variera kraftigt och denna höst har dominerats av lågtryck och blåst.
Så och denna dag. Med vindprognos på 15 sekundmeter väst var förhoppningarna stora på bra
havsfågelskådning , bland förväntningsfulla skådare under överfarten från norra hamnen på Smögen
till Hållö. En pilgrimsfalk höjde stämningen ytterligare.
Skådandet bland buskagen runt fyrbostaden gav inte mycket denna morgon. Gärdsmyg och blåmes
får betraktas som magert.
Så det blev rusning mot vindskyddet, Holken, på öns sydvästspets. Havssulorna visade sig denna dag i
stort antal och en del passerade riktigt nära. Fina obsar i handkikaren.
Sen flöt det på kontinuerligt under dagen med 10-tals stormfåglar, tretåiga måsar, storlabbar och ett
par bredstjärtade labbar som höjdpunkt. Flera mindre liror passerade och även en grålira. Flockar
med ejder, sjöorre och svärta sträckte förbi och även en alfågel och storlom sågs.
Under en fikapaus hölls så vårat traditionella höstmöte/medlemsmöte. Sara Elg berättade om
föreningens 20-årsjubileum som uppmärksammas genom en kväll med föredrag 30 oktober. Sussie
Carlström efterlyste förslag från medlemmarna på möjliga aktiviteter under 2019. Berättade också
att det finns medel i föreningen avsatta för initiativ från medlemmarna gällande fågelprojekt.
När klockan närmade sig 13 var det dags att bryta och ta sig tillbaka mot fyrplatsen och bryggan. Ett
sista svep i raviner och buskage spädde på artlistan med bl.a stenskvätta , enkelbeckasin, sädesärla,
bofink och grönfink. I lä bakom en av fyrbostadens byggnader hölls som avslutning en artgenomgång
av dagens utfall. Totalt sågs och hördes 36 arter.
Vid pennan: Kenneth Johansson
2018-09-10

Havsfågeltur utanför Väderöarna

Foto: Per Wohlin
Söndagen den 2/9 möttes 12 förväntansfulla skådare upp vid bryggan i Fjällbacka för ännu en tur ut till vattnen utanför Väderöarna. Väl ute ca 15 sjömil från hamnen så sprider vi ut fiskrens och rester från kräftskivan för att locka in fågel till båten och förhoppningsvis få fina närobsar och fototillfällen, gärna av arter man annars bara ser på långa avstånd från land som tex havssula, stormfågel och labbar.
Just denna dagen var dessa arter dock inte alls med på noterna och trots mycket trut runt båten så fick vi inte in annat än en havssula som kollade läget. Som vi väl alla vet så kan man inte alltid lyckas på beställning så det är bara att hoppas på bättre utdelning nästa år. (i fjol var det ju riktigt bra)
Sillgrisslor på vattnet och mycket toppskarv och säl vid Väderöarna kan nämnas från en i övrigt go tur.
Peter Nilsson

2018-09-04

Sjöboden på Grosshamn - ansiktslyft

Arbetet med underhållet av sjöboden på Grosshamn är nu färdigt. Boden , som används som vindskydd vid havsfågelskådning och förvaltas av föreningen, har nu fått en rejäl ansiktslyftning. Murkna vindskenor och väggpanelbräder har bytts ut och hela boden har skrapats och målats. 
Arbetet har utförts av en ideellt arbetande kvintett, bestående av Lennart Hermansson, Jan Johansson, Bo Lindström, Göte Andersson och Kenneth Johansson, med de två förstnämnda som arbetsledare.
Ett stort tack till dessa och till Västkuststiftelsen som stått för materialkostnaderna.
Nu kan vi alla se fram mot kommande djupa lågtryck med klass 2-varningar, så att boden kommer till skarp användning. Delirium!
 
Vid pennan, Kenneth Johansson 
2018-07-22

GÅVA TILL FÅGELCENTRALEN 3.801:-

Bohusläns Ornitologiska Förening anordnade ett lotteri under BirdLife Sveriges riksstämma. Vinsterna var skänkta och

intäkterna går oavkortat till Fågelcentralen för arbetet de gör för skadade fåglar.

2018-07-19

Programmet för hösten och vintern är nu klart!

Vi har aktiviteter från tidig augusti. Några nya har tillkommit från förra programmet och som är tidigt lagda. Varje dag 4-12/8 är det fågelvandring på Måseskär och 6/8 är det naturkryssningen på Havstensfjorden. Helt ny programpunkt i huvudtaget är den 10/8 med en vadartur till Halland, för kvinnor. 12/8 är det i år igen en tur till bl.a. kilarna i norra Bohuslän och sedan är det nästa aktivitet efter den andra fram till och med mars 2019. Välkomna till de som passar er önskar programansvarige Sussie Carlström.

 

Hela programmet finns här

eller

Ladda ned det som .pdf 

2018-06-21

Tisdagsskådning i Uddevalla!

I tisdags kväll var det sista tisdagsskådningen för säsongen. Vi brukar samlas på Fröland för att samåka till passande lokal beroende på väder, vind och fågel. Under våren har vi bl.a. besökt Hullsjön, Ramsvikslandet, Mollön och Gullmarsbergsskogen. Ikväll var vi på Älje-Porsen och såg bl.a. fiskgjuse, bivråk, drillsnäppa, enkelbeckasin, sävsparv, törnskata, buskskvätta och svartvit flugsnappare. Vi avslutade skådningen som tradition med korvgrillning. Vi ses i augusti igen när höstens träffar börjar igen.

Foto och text: Sussie Carlström 

2018-06-01

Stäppvipa på besök

Foto: Patrik Eld
Igår kväll upptäckte Axel Hagström från Lysekil Bohusläns andra fynd av stäppvipa, den första sågs i Backamo 1999.

Axel var ute på en tur vid Norrkila strax norr om Brastad när han plötsligt reagerade på en fågel som stod på en åker alldeles vid vägen. Foton togs och lades ut på FB och snart var larmet ute.

Detta var det 11:e fyndet av denna östliga art och det första på sju år i landet.
 
Vid pennan,
Stefan Malm 
 
Foto: Patrik Eld, http://patrikeld.com 
2018-05-20

Riksstämman 2018

Helgen 13-15 april hölls SOF BirdLife:s årliga riksstämma på natursköna Bohus Malmön och dess pensionat. Vår egen förening stod som värd för arrangemanget. Förutom allt arbete inför så höll föreningen i transporter av deltagare till/från stämman, ledde exkursioner såväl lördag som söndag morgon samt arrangerade föredrag på fredag och lördag kväll.
Hela fredagen hölls det ett seminarium som gick under namnet ”Medborgarforskning i fågelövervakningens, fågelskyddets och fågelforskningens tjänst”, citizen science med ett annat ord.
Bland ämnen som föredrogs kan nämnas Artportalens roll i medborgarforskning om biologisk mångfald, Svensk Fågeltaxering, Sjöfågelinventeringen samt Projekt Lom.
Dagen avslutades med grupparbeten. 
Vid middagen blev Anders Wirdheim uppmärksammad för sina insatser och premierad till hedersmedlem i SOF BirdLife Sverige. 
Efter middagen höll Jan Uddén ett uppskattat föredrag om typiska fåglar för Bohuslän, det varierande landskapet, fågelhistorik samt lite om populationsförändringar.
Lördagen inleddes med exkursioner till Haby bukt och Grosshamn för de riktigt morgonpigga medan de som ville ha lite sovmorgon kunde hänga på en promenad runt vackra Malmön. 
Sedan invigdes riksstämman av avgående ordföranden Dennis Kraft som önskade alla välkomna. Efter diverse formaliteter inleddes stämman med punkten Diverse fågelintresse följt av Organisationsfrågor. GDPR, den nya dataskyddsförordningen och dess följder, diskuterades livligt. Efter lunch följde genomgång av verksamhetsberättelsen, ekonomin, inkomna motioner samt BirdLifes program för Fågelskydd och Naturvård.
Sista punkten för dagen var val av styrelseledamöter, revisorer samt valberedning. Lotta Berg valdes till ny ordförande.
På kvällen var det middag med avtackningar och utdelningar av utmärkelser. Dennis Kraft tackades av efter åtta år som ordförande och Bengt Allberg för alla de år han suttit i valberedningen. Tre av BohOF:s trotjänare fick förtjänstplakett, Ingemar Åhlund, Matti Åhlund samt Kenneth Johansson.
Efter middagen höll Matti Åhlund ett föredrag om toppskarvens utvecklingshistoria i landskapet från rar gäst till häckfågel.
Söndagen inleddes på samma sätt som föregående dag med exkursioner till Ramsvikslandet och promenad på Malmön. Om vädret var bra på lördagen så var det ännu bättre på söndagen med helt vindstilla.
Riksstämman fortsatte med Verksamhetsplanen för 2019. Slutsummering av mötet följde sedan. Diverse frågor gicks igenom innan BohOF uppmärksammades för sitt värdskap. 
Sammanfattningsvis ett mycket bra möte där alla besökare verkade nöjda med helgen. Stort tack till alla i föreningen som ställt upp i stort som smått för att få det att fungera.
 
Vid pennan Stefan
2018-04-25

Finbesök i landskapet

Foto: Max Allan Niklasson
Våren är i full gång och men den kommer flyttfåglarna en masse.

I skrivande stund har det i år setts 205 arter i landskapet.
På måndagen fick vi finbesök i form av en hona svartbent strandpipare som upptäcktes
av Per Undeland vid Ödsmåls kile. Fågeln flyttade sig på tisdagen till Tofta kile.
Detta var Bohusläns åttonde fynd av arten.
 
Vid pennan, 
Stefan Malm 
2018-04-21

Sjöfågeltaxering - en enkel form av fågelinventering!

Skulle du vilja hjälpa till att öka kunskaperna och övervakningen av de arter som vistas i blöta miljöer såsom våtmarker, sjöar, vattendrag, kuster etc.? Du väljer själv ett område du besöker om det inte redan är bokat.
Vi ser gärna att fler börjar inventera och den relativt nystartade (2015) sjöfågeltaxeringen passar även de som inte har tidigare vana kring detta och det behöver inte heller vara en fysisk utmaning. Om du ändå är ute och skådar i passande miljöer så är det bara att notera arter enligt vissa metoder och sen avrapportera.
Inventeringen i vårt område skall ske i perioden 10–25 maj och upprepas sen under ett antal år för att kunna se utvecklingsmönster i ett större perspektiv.
Om du känner att det kan vara något för dig så kontakta mig på tel. 070–4239297 eller epost bopeter71@hotmail.com så berättar jag mer och kommer att stå som koordinator för detta projekt i Bohof.
Hälsningar Peter Nilsson

2018-04-05

BohOF får bidrag från Thordénstiftelsen till riksstämman

Helgen den 13:e till 15:e april 2018 arrangeras Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sveriges riksstämma tillsammans med Bohusläns Ornitologiska Förening (BohOF). Inför riksstämman har BohOF fått ett bidrag från Thordénstiftelsen på 10 000 kr till material för riksstämman. Vi är mycket tacksamma för deras bidrag och vill här rikta ett hjärtligt tack till Thordénstiftelsen.
2018-04-03

Årets Fågel 2017

Foto: Per Wohlin, vinnande fågel
På BohOF:s årsmöte den 25 mars röstades Årets Fågel 2017 fram. Det fanns fyra alternativ att välja emellan, dessa hade tagits fram av Regionala rapportkommittén;
Svartvingad glada, Hjälmviks by på Orust upptäckt av Ellen Hansson 13 april.
Rostgumpsvala, Anråse kvarn Stora Höga, upptäckt av Torbjörn Arvidsson och Owe Hougström 14 maj.
Videsparv, ringmärkt av Grosshamns fältstation 17 maj
Svartbrynad albatross, Grosshamn Ramsvikslandet, upptäckt av Per Wohlin 3 oktober.

Svartbrynad albatross röstades fram som vinnare och dess upptäckare Per Wohlin belönas med ett presentkort från Naturbokhandeln. Grattis!

2018-04-03

Årsmötet 2018

Söndagen den 25 mars höll BohOF sitt ordinarie årsmöte på Ramsviks övergård. 18 medlemmar deltog. Dagen började som sig bör med en exkursion. Vi har för vana att ha tur med vädret, så också i år. Vi samlades vid Haby bukt där en del vårarter kunde ”hängas in”. Svarthakedopping, toppskarv, morkulla!, pilgrimsfalk, alfågel, storspov och skärsnäppa var några arter vi fick se.
 
Efter fika drog vi vidare till Grosshamn där listan utökades med bland annat gråhakedopping, smålom och storlom.
 
Sen var det dags för inomhusaktiviteter. Årets Fågel (se separat artikel) röstades fram, sen tog Lennart Hermansson från Regionala rapportkommittén över och pratade om Sjöritsområdet innan  årsmötesförhandlingarna tog sin början.
 
Lars Åke Karlgren valdes in i styrelsen för en period av två år medan Sussie Carlström och Sara Elg omvaldes för en period av två år. Patrik Eld avgick ur styrelsen.
 
Till revisor omvaldes Kajsa Gustavsson och som ersättare till henne omvaldes Agneta Olsson, båda på ett år.
 
Håkan Elg och Stefan Oscarsson omvaldes till valberedningen för en period av ett år. Henrik Karlsson valdes som ny ledamot in i valberedningen.
 
Vid pennan
Stefan Malm, ordförande

2018-03-19

Fåglar i Bohuslän

Hej

Nu ligger de första numren av Fåglar i Bohuslän 1999-2002 under Rrk/FiB:s flik på hemsidan.

Bara och ladda ner och läsa.

2018-03-07

Våren dröjer och två aktiviteter flyttas en vecka framåt!

Foto: Kenneth Johansson

På grund av vädret har inte vårfåglarna dykt upp överallt ännu. Därför behöver vi flytta på två aktiviteter.

  • GÄSS OCH SVANAR VID HÄSTEFJORDEN – Nytt datum lördag 17 mars!
  • FLYTTFÅGEL PÅ MOLLÖN - För kvinnor – Nytt datum söndag 18 mars!

Välkomna för att se vilka vårfåglar som har anlänt under dessa två aktiviteter!

 

2018-02-25

Det våras för fågelskådningen i Bohuslän – Bohusläns Museum 25/2

Tack alla som besökte oss på Museet idag. Vi hade 4 olika intressanta föredrag och som vanligt 2 olika tipspromenader.

 

Den svårare tipspromenaden hade de som hade flest rätt, 9 rätt och 2 st hade 9 rätt och det var Agneta Olsson och Monica Aronsson och som båda valde fågelholk som pris.

 

Sen på den andra tipspromenaden så var det många som hade 10 rätt. 
Publiken drog 4 namn som fick vinster och det blev Kerstin Carlander, Linda Mörner-Fröj, Ralf Karlsson och Olle Arvids. Vinsterna bestod av kasse, 2 kylbagar och fågelbok. STORT grattis till er.

2018-02-20

Kallelse till Årsmöte 2018

Härmed kallar Bohusläns Ornitologiska Förening till årsmöte.

 

Plats:                  Ramsviks övergård, Sotenäset

När:                    Söndagen den 25 mars klockan 13:00

Kontakt:            Stefan Malm, 073-8008607

 

Ordföranden har ordet

 

I år kommer BohOF att förlägga sitt årsmöte på Ramsviks övergård.

 

08:00 Vi kommer att börja dagen med en exkursion vid Haby bukt

där vi förhoppningsvis kan få se en del vårarter såsom sånglärka, ängspiplärka,

strandskata, större strandpipare m.m. Samling parkeringen Haby bukt. Vi siktar på att ta en sväng till Grosshamn också.

 

12:00 flyttar vi inomhus för röstning av Årets Fågel 2017 samt prisutdelning till vinnaren.

 

12:30 tar vi fika samtidigt som vi lyssnar på ett föredrag från Regionala rapportkommittén.

 

13:00 inleder vi årsmötesförhandlingarna. Dagordning bifogas separat på hemsidan.

 

 LÄNK TILL DAGORDNING

 

Välkomna

Stefan Malm, ordförande

Göteborg 20180220

2018-02-19

Seminarium under BirdLife Sveriges riksstämma 2018

Seminarium under BirdLife Sveriges riksstämma 2018 – Medborgarforskning i fågelövervakningens, fågelskyddets och fågelforskningens tjänst

 

Helgen den 13-15 april 2018 anordnas Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sveriges riksstämma tillsammans med oss i Bohusläns Ornitologiska Förening. Dagen före riksstämmans stämmoförhandlingar startar anordnas ett traditionsenligt seminarium på fredagen den 13:e april. Ämnet för dagen är medborgarforskning och på programmet står bland annat föredrag om och med Artportalen, Svensk Fågeltaxering, Sjöfågelinventeringen, Projekt LOM, Fenologinätverket och Fågelkalender samt Urban Birds-projektet.

 

Vi ser fram emot en intressant och spännande dag, även om man inte medverkar under hela helgen är man varmt välkommen att anmäla sig till seminariet under fredag men passa på nu då sista anmälningsdag är den 28:e februari.

 

Fullständigt program samt tidplan finns på BirdLife Sveriges hemsida där även anmälan sker genom formuläret som finnes på denna länk: http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/om-oss/riksstamma/.  Där hittar du även övrig dokumentation kring stämman.

 

Datum: 13:e april 2018

 

Plats: Bohus-Malmöns pensionat

 

Kostnad:

  • Medlemmar i BirdLife Sverige och regionalföreningar: 
    450:- inklusive middag alternativt 200:- exklusive middag
  • Externa deltagare: 
    700:- inklusive middag alternativt 500:- exklusive middag
2018-02-08

Nya kassar till försäljning!

BohOF har tryckt upp nya trevliga miljövänliga kassar som kan användas igen och igen…     1 st 100:-, 2 st av samma person 150:-

 

Kan betalas kontant, till postgiro 169 55 43-7 eller via swish 123 173 2049

 

Vi kommer att ha dem för försäljning på ”vår” dag på Bohusläns Museum söndag 25/3, Det våras för Fågelskådning.

 

I övrigt kan de hämtas i Uddevalla, Fjällbacka, Tanumshede och Strömstad.

 

Boka dag och tid med Sussie Carlström 0736-90 41 60 eller sussie@nyttodata.se Den kan även sändas med post och då tillkommer portot.

2018-01-29

Artrallyt 2018

Vi var totalt 5 lag och vinnarna, laget Hökögonen, Hans Petersson, Lars Viktorsson, Peter Backman och Samuel Almestål vann med god marginal.

Vi var totalt 5 lag och vinnarna, laget Hökögonen, Hans Petersson, Lars Viktorsson, Peter Backman och Samuel Almestål vann med god marginal.

73 – Hökögonen

68 – Var e fåglarna (Andra plats då laget hade sett 4 arter som inget annat lag såg medan Fågeldoktorns hade 3 arter)

68 – Fågeldoktorns

60 – Sotenäs

55 - Nolhottarna

Totalt 94 arter

I fjol så hade det vinnande laget 68 arter och vi hade totalt 99 arter.

Hökögonen började på Kråkudden, sen Torslandaviken med närliggande lokaler och sen upp mot Uddevalla. På Kråkudden fick de en förbiflygande svartnäbbad islom som flög nära. En toppenobs!

Sotenäs laget hittade på förmiddagen en tretåig hackspett bland träden i Binghult, Dingle, som de även fick bild på. De berättade även att de avnjöt deras lunch inomhus i Kungshamn.

Nolhottarna höll till i Tanumshedes kommun samt Strömstads kommun och hade svarthätta, berguv samt morkulla.

Fågeldoktorns lag körde nästan samma rutt som Var e fåglarna men tvärtom. Vi hade inte exakt samma arter men hamnade också på 68 arter. I Uddevalla hamn hittade dem en stjärtand.

Var e fåglarna började 07:30 på Hogarna. Perra och jag stod strax innan och hoppades att de snart skulle komma då vår sparvuggla satt och tutade. Vi stod sen alla 4 i mörkret och väntade på ljuset och fåglarna som ska komma och äta vid fågelbordet. Vi står och gissar vilken art som blir nästa. Jag tror på koltrasten och det blev det!

Vi börjar se hur ljuset tränger igenom skogen, jag öppnar fönstret och lyssnar och då får vi en förbiflygande korp. Entitan kom och strax efter våra två nötkråkor. Sedan fick vi in våra två andra målarter; talltita och tofsmes.

Efter att vi tagit några andra fågelbordsarter åkte vi till Stenshult. Där vi fick se födosökande gråsiska och grönfink. Tyvärr ingen varfågel satt i sitt vanliga träd. När vi skulle lämna platsen fick Perra syn på en förbiflygande spillkråka, och det kom en till och sen en till. Så det blev totalt tre stycken som flög förbi oss.

Vassbo och Funneshultsjön var frusna. Det var vindstilla, igår var det +6 grader och nu -3 grader. Vi tog motorvägen mot Stenungssund där vi fick ringduvor och tamduvor. Vid Sundet fick vi se smådopping, ejder, gräsand och småskrake. Därefter gled vi vidare till Jordhammarsviken där vi fick se fiskmås, skrattmås, skäggdopping, salskrake, knölsvan och sångsvan. Peter hittar kungsfiskaren som brukar vara där och som vi hade hoppats på men ändå inte vågats hoppas på då den är lite svårsedd. Forsärlan som varit i trakterna lyste med sin frånvaro tyvärr.

Vi åkte mot Uddevalla igen och i Ljungskile svängde vi av och åkte kustvägen. I Ulvesund fick Perra syn på pilgrimsfalken som satt på masten, där vi har sett den förut, sedan fortsatte vi norrut med korta effektiva stopp som gav oss bl a storskrake, grågås, kanadagås och en alfågelhanne. Fjällvråken som setts vid Råssbyn upp mot Sundsängar ville inte visa sig idag. Via ett fågelbord i Buslätt åkte vi in till Uddevalla och besökte där ett flertal ställen där vi trodde på fågel. Vi fick ett antal arter på varje stopp utom på Kenneths fågelmatning där sidensvansen skulle vara, men den kanske Kenneth jagat iväg? Efter steglits, turkduva, stenknäck m fl lämnade vi Uddevalla för att åka till Munkedal.

Vid bruket fick vi se tre krickor som brukar finnas där vintertid. Från Håby till Ramsvikslandet trodde vi att vi kunde få ytterligare chans på varfågel, men gick bet på den. På ön började vi leta fågel vid Tångevik och vi fick se tobisgrissla, svärta och skärsnäppa så vi var nöjda. Förväntansfulla över ett flyt som vi tyckte att vi hade, gled vi mot Grosshamn.

Vid den täta träddungen stannade vi och lyssnade efter kungsfågel men det var tyst! Eftersom det inte blåste så mycket, även om det har ökat under dagen, stod vi utanför vindskyddet på Grosshamn. Många människor var ute och gick och ville gärna prata och frågade vad vi såg för fågel? Till de flesta sa vi att idag var det tävling om att hitta flest fågelarter i Bohuslän. Vi trodde att vi skulle få se toppskarv och sjöorre och så blev det. Det blev även en art som vi saknade, björktrast, som gick och födosökte vid vita huset.

Efter Grosshamn styrde vi mot Haby bukt där vi gick söderut från parkeringen för att titta ut mot havet. Vi fick 4 smålom, 2 storlom, 2 sillgrisslor, 5 tretåig mås och sen äntligen en skärpiplärka! Var klockan med oss eller mot oss? Vi ville åka till Arturssons matning i Kungshamn som tidigare gett oss mycket fågel, men vi hade lite ont om tid så vi tvekar men till slut åkte vi dit ändå. Inne i Kungshamn håller Perra på köra på en vägrefug då han hittade 4 starar på ett tak, men det gick såklart bra. På matningen hittade vi tyvärr inga nya rallykryss. Vi tog sikte mot Håby rasta där vi skulle samlas för genomgången och det blev fem minuter till godo. Nöjda och glada stegade vi in och visste att vi hade slagit vårt personliga lagrekord. Vi tävlar mest mot våra egna tidigare antal och vi har nu varit med i flera år. Första året gav inte så många arter men en lagkamrat kryssade flera arter så vi hade det skoj och har det fortfarande även om ingen av oss får kryssa på artrallydagen längre. På plats åt vi mat och hade en trevlig artgenomgång som Lars Viktorsson höll i och med mig vid datorn så alla kunde se i realtid hur det gick.

Välkommen att hänga på nästa år, det är mycket trevligt och gör det som en kul grej, man bestämmer själva i laget hur man vill tävla

 

Text: Sussie Carlström

 

2018-01-15

Vinterfåglar Inpå Knuten 26 -29 Jan 2018

Sista helgen i januari genomförs som vanligt den årliga fågelräkningen vid fågelbord runt om i Sverige. Det är ett evenemang som arrangeras av Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige och som startade år 2006. I år är det således trettonde året i rad. 

 Vill du kan du använda vår app Vinterfåglar för att registrera in dina observationer vid fågelbordet. Den kan du enkelt ladda ner från App Store eller Google Play och kommer att finnas tillgänglig i början av januari i god tid före VIK. Den är givetvis gratis. Appen innehåller förutom en räkningsfunktion många bilder och läten på de flesta arter som kan rapporteras. Den är med andra ord ett mycket bra hjälpmedel, och du kan skicka in dina observationer till databasen direkt från appen Vinterfåglar i din telefon. 

 

 Logga in på Vinterfåglar Inpå Knuten 26 -29 Jan 2018

 

 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"