Välkommen till Närkes Ornitologiska Förening!
 

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är en regionförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Närkes Ornitologiska Förening verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag, resor och studiecirklar. Fågelskydd är en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter i frågor om till exempel vindkraft och skydd av områden.

Nyheter från NOF
 
2017-12-16

Hotad Cementränna i Oset blir kvar

I början av december fick ledamöterna i Osetkommittén besked om att Cementrännan vid Oset skulle läggas igen. Vattnet skulle ledas genom en kulvert istället. Anledning: Cementrännan anses vara en säkerhetsrisk – någon kan ramla i och det är svårt att ta sig upp på de hala kanterna i det strömmande vattnet. Det fanns också motstånd från flera håll för att sätta upp ett staket runt Cementrännan. Flera i Osetkommittén blev överraskade av förslaget och bland andra Närkes Ornitologiska Förening skickade ett brev till ansvariga att överväga andra alternativ än att lägga igen rännan. Så här skrev NOF i brevet till ko...

Läs mer
2017-12-10
Nu drar Skådarhjälpen igång - kryssa du också för en bättre värld
2017-12-05
Biologiska museet på Karro återinvigs
2017-12-02
Albin nöjd med att ha cyklat och kryssat i år
2017-11-22
Nu höjs medlemsavgiften för NOF
2017-11-17
Staffan Ullström får Rosenbergspriset
2017-11-16
Succé med soppa hos Stefan Gustafsson
Nyheter från riksföreningen (SOF)
2016-12-07  Seger för direktiven!
2017-12-12  Nyheter kring nyckelbiotopinventeringen
2017-11-28  Boken Fågelåret 2016 har släppts
2017-11-23  ROSENBERGPRISERNA 2017
2017-11-06  Mikaela i fågeldokumentär i SVT
Från nya Artportalen
Senaste observationerna från Närke.
-------------------------------------------------------------------
Myrspov från bildspelet ovan.
Fotograf: Rolf Hagström
--------------------------------------------------------------------
Ett enkelt sätt att betala till Närkes Ornitologiska Förening. Swisha till nr 123 02 90 361.
---------------------------------------------------------------------
Aktiviteter
2018-01-03: Frågesport på Harrys i Örebro OBS Ändrat!
Läs mer
2018-01-06: Artracet 2018 - Ett race för alla!
Läs mer
2018-01-17: Besök på biologiska museet vid Karro
Läs mer
2018-01-18: Hackspettarnas afton
Läs mer
2018-01-26: Vinterfåglar Inpå Knuten
Läs mer
2018-02-04: Garphyttans nationalpark
Läs mer
2018-02-15: Vackra fågelbilder, fjärilar och natur av Torbjörn Arvidson
Läs mer