Välkommen till Närkes Ornitologiska Förening!
 

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är en regionförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Närkes Ornitologiska Förening verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag, resor och studiecirklar. Fågelskydd är en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter i frågor om till exempel vindkraft och skydd av områden.

Nyheter från NOF
 
2018-05-20

Backsvalekoloni på Äsön kan få leva vidare

En av de platser där backsvalan häckar i Närke, kolonin vid grustaget på Äsön, var på väg att försvinna.Men sedan Närkes Ornitologiska Förening uppmärksammat problemet räddas en del branter kvar för att den rödlistade backsvalan ska kunna häcka vidare på platsen. Med anledning av den rödlistade backsvalans alarmerande nedgång i antal har Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige uppmanat alla regionföreningar att bevaka artens utveckling lokalt. Den minskande tillgången på lämpliga häckningsmiljöer tros ligga bakom den negativa trenden för backsvalan. Ursprungligen var branta strandbrinkar den häckning...

Läs mer
2018-05-14
Stadig och årlig gäst i Sommarro i Örebro
2018-05-11
Fiskmåsar i stadsmiljö kan vara besvärliga - fastighetsägaren bär ansvaret
2018-05-06
Många kul grejer i Kvismaren när NOF firade 40 år som förening
2018-05-05
Sex torn i Närke tävlade i Fågeltornskapen
2018-05-03
Inventera en viktig våtmark när du ändå är ute och skådar
2018-05-01
Staffan har kopplat greppet i ekoskådningstävlingen
Nyheter från riksföreningen (SOF)
2016-12-07  Seger för direktiven!
2018-05-15  Riktlinjer för fåglar i stadsmiljö
2018-05-08  Nytt förslag på reviderad vägledning för tjäder
2018-04-30  Våtmarksstipendie till Tullingsås byförening i Jämtland
2018-04-27  Vandra i Världsarvet med Kronprinsessan
Från nya Artportalen
Senaste observationerna från Närke.
-------------------------------------------------------------------

Närkes Ornitologiska Förening
          1978-2018
-------------------------------------------------------------------
Ett enkelt sätt att betala till Närkes Ornitologiska Förening. Swisha till nr 123 02 90 361.
---------------------------------------------------------------------
Aktiviteter
2018-05-24: Kvällsexkursion i Oset.
Läs mer
2018-05-27: Häng med på årets sista Osetguidning!
Läs mer
2018-06-03: Du följer med till Stora Högarna i Stockholms skärgård
Läs mer
2018-06-05: Nattfågelspaning
Läs mer
2018-06-06: NYHET - Nationaldagen - Morgonvandring i Segersjöområdet- NYHET
Läs mer
2018-06-06: Nationaldagen - Tour de Tysslingen
Läs mer
2018-06-09: Nyhet - Artrally i Kvismaren - Nyhet
Läs mer
2018-06-15: Var hittar vi nattskärrorna?
Läs mer
2018-09-26: Välkommen till höstens Falsterboresa onsdag 26- söndag 30 september.
Läs mer
2018-10-11: Välkommen till höstens fågelresa till Södra Öland 11-14 oktober.
Läs mer