Välkommen till Närkes Ornitologiska Förening!
 

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är en regionförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Närkes Ornitologiska Förening verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag, resor och studiecirklar. Fågelskydd är en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter i frågor om till exempel vindkraft och skydd av områden.

Nyheter från NOF
 
2017-08-15

Vadare försvann efter vindkraftetablering

Det påtalas ofta att effekter sällan kan utläsas av kontrollprogram som upprättas efter etablering av vindkraft. Det kan bl.a. bero på naturliga variationer i de (fågel-)bestånd som undersöks samt att synbara förändringar ibland uppstår med avsevärd fördröjning – eller så klart att vindkraftverken inte utgör någon påverkan. Nu finns emellertid ett intressant exempel från Stor-Rotlidens vindkraftpark i Åsele kommun, Västerbottens län. Granholmsmyran, en myr som tidigare hyste ett vadarsamhälle, saknar mindre än tio år efter etableringen helt häckande vadarfåglar. Vid basinventeringen 2009 räknades 11 ljungpipare, ...

Läs mer
2017-08-09
Kan Per Wedholm slå nytt rekord i ekoskådningen?
2017-08-03
Fåglar i staden - intressant läsning för örebroare
2017-08-03
Så kan fåglarna i jordbrukslandskapet gynnas
2017-07-29
Återfynd av ringmärkt höksångare kan ge svar på flera frågor
2017-07-25
Ny app ska ge ge klarhet hur fåglar sprider bär
2017-07-19
Tillåter skyddsjakt på 500 storskarvar i Hjälmaren
Nyheter från riksföreningen (SOF)
2016-12-07  Seger för direktiven!
2017-08-11  Vadare försvunna från vindkraftpark
2017-08-11  Hur räddas kenyaskriktrasten?
2017-08-09  Färre (eller möjligen inga) nilgäss framöver
2017-08-07  Sveaskog vill avverka värdefull skog i ekopark
Från nya Artportalen
Senaste observationerna från Närke.
----------------------------------------------------------------
Ett enkelt sätt att betala till Närkes Ornitologiska Förening. Swisha till nr 123 02 90 361.
-----------------------------------------------------------------

Bild från bildspelet ovan
Tage Carlsson från Vretstorp in action!

Aktiviteter
2017-08-22: Vadarspaning vid Myrömaderna
Läs mer
2017-08-26: Vadarspaning i Oset
Läs mer
2017-09-02: Giro de Tysslingen
Läs mer
2017-09-10: Räva-Hänget + Kulturarvsdagen
Läs mer
2017-09-20: Falsterboresan återuppstår!
Läs mer
2017-09-21: Hälleskogsbrännan och fåglar i Västmanland
Läs mer
2017-09-24: Tranor i Kvismaren
Läs mer
2017-09-26: Mer tranor i Kvismaren
Läs mer
2017-09-30: Nyhet - Fågelsträck över Ässön - Nyhet
Läs mer
2017-10-03: Skagershultamossen i skymningen
Läs mer