Välkommen till Närkes Ornitologiska Förening!
 

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är en regionförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Närkes Ornitologiska Förening verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag, resor och studiecirklar. Fågelskydd är en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter i frågor om till exempel vindkraft och skydd av områden.

Nyheter från NOF
 
2018-06-22

Rapportera alla smålommar i sommar

Länsstyrelsen i Örebro vill göra en samlad inventering av alla smålomslokaler i både Närke och även längre norrut i länet.Ett antal inventerare är igång och gör flera besök vid alla kända lokaler som finns i landskapet. Men det kanske finns ytterligare lokaler som hittills inte är kända. Hjälp gärna till och rapportera alla smålommar du ser. Ända sedan början av 1990-talet har smålommen inventeras i länet. Det betyder att det finns en lång serie av observationen av arten. Nu har länsstyrelsen beslutat att göra en ny inventering, Inventeringsinsatsen leds av Projekt LOM och alla kända lokaler för smålom besöks mi...

Läs mer
2018-06-11
Anders upptäckte tredje fyndet av natthäger i Närke
2018-06-06
Högsommarväder för ekoskådarna - Staffan G fortsatt i topp
2018-06-04
Stockholms skärgård - Svenska Högarna med NOF
2018-05-27
Lars Johansson håller bra takt i Oset!
2018-05-24
Hur länge har turturduvan varit i Kumla?
2018-05-20
Backsvalekoloni på Äsön kan få leva vidare
Nyheter från riksföreningen (SOF)
2016-12-07  Seger för direktiven!
2018-06-23  Medborgarforskning på flera områden
2018-06-04  BirdLife Sverige i Afrika
2018-05-28  BirdLife Sverige kommenterar skogsprogrammet
2018-05-28  Bostadsbrist för tornseglarna
Från nya Artportalen
Senaste observationerna från Närke.
-------------------------------------------------------------------
Närkes Ornitologiska Förening
          1978-2018
   Bildspelet är från firandet
           den 6 maj
-------------------------------------------------------------------
Ett enkelt sätt att betala till Närkes Ornitologiska Förening. Swisha till nr 123 029 03 61
---------------------------------------------------------------------
Aktiviteter
2018-08-04: I Erik Rosenbergs fotspår i Kvismaren
Läs mer
2018-08-19: Vadarspaning i Oset
Läs mer
2018-08-21: Vadarspaning på Myrömaden
Läs mer
2018-09-09: Fågelsträck vid Venastugan
Läs mer
2018-09-11: Tranexkursion till Fiskinge
Läs mer
2018-09-16: Årets Räva-Häng! - Du hänger väl med?
Läs mer
2018-09-20: Stort kalas med NOF 40 år!
Läs mer
2018-09-26: Välkommen till höstens Falsterboresa onsdag 26- söndag 30 september.
Läs mer
2018-09-27: Transpaning över Kvismaren
Läs mer
2018-10-02: Tranor över Skagershultamossen
Läs mer