Välkommen till Närkes Ornitologiska Förening!
 

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är en regionförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Närkes Ornitologiska Förening verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag, resor och studiecirklar. Fågelskydd är en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter i frågor om till exempel vindkraft och skydd av områden.

Nyheter från NOF
 
2017-07-19

Tillåter skyddsjakt på 500 storskarvar i Hjälmaren

Länsstyrelsen tillåter skyddsjakt på 500 storskarvar i Hjälmaren i sommar. Närkes Ornitologiska Förening, NOF, anser att antalet kan sänkas till 200 fåglar. Dessutom anser att skyddsjakten måste ta mer hänsyn till de födosökande skräntärnor som finns i Hjälmaren under sommaren. Det är Sveriges Insjöfiskares Centralförbund, SIC, som ansökt om fortsatt tillstånd för skyddsjakt på storskarv i Hjälmaren. Enligt SIC orsakar storskarven omfattande skador på fisken och det ger ekonomiska förluster för fiskenäringen. Utöver bitskador på fisk och förstörda fiskeredskap äter storskarven, enligt SIC, upp fisk till ett vä...

Läs mer
2017-07-13
Grågäss i Kvismaren märkta med sändare
2017-07-11
Nu kan du swisha till Närkes Ornitologiska Förening
2017-07-08
Svealands bästa fågellokaler - en lättanvänd guide
2017-07-04
Halvvägs i ekoskådningstävlingen - Per Wedholm fortsatt i topp
2017-06-30
Fåglar i Närke, FiN nr 2-2017 - snart i din brevlåda
2017-06-27
Håkan har nått sin drömgräns - en nordsångare blev kryss nummer 400
Nyheter från riksföreningen (SOF)
2016-12-07  Seger för direktiven!
2017-07-17  Vad gör egentligen BirdLife?
2017-06-15  Blyammunition bör förbjudas!
2017-06-06  Vaktavlösning vid Långe Jan
2017-06-02  Ekoskåda under Skådarhjälpens Nationalskådarvecka - bidra till fågelskyddet
Från nya Artportalen
Senaste observationerna från Närke.
----------------------------------------------------------------
Ett enkelt sätt att betala till Närkes Ornitologiska Förening. Swisha till nr 123 02 90 361.
-----------------------------------------------------------------

Bild från bildspelet ovan
Tage Carlsson från Vretstorp in action!

Aktiviteter
2017-08-03: Nyhet - Fåglar i åkerlandskapet - Nyhet
Läs mer
2017-08-13: Vandring i Kvismaren
Läs mer
2017-08-22: Vadarspaning vid Myrömaderna
Läs mer
2017-08-26: Vadarspaning i Oset
Läs mer
2017-09-02: Giro de Tysslingen
Läs mer
2017-09-10: Räva-Hänget + Kulturarvsdagen
Läs mer
2017-09-20: Falsterboresan återuppstår!
Läs mer
2017-09-21: Hälleskogsbrännan och fåglar i Västmanland
Läs mer
2017-09-24: Tranor i Kvismaren
Läs mer
2017-09-26: Mer tranor i Kvismaren
Läs mer