Pilgrimsfalk
 

Sedan pilgrimsfalken återkoloniserade Medelpad 2009, inventerar föreningens medlemmar arten i sammarbete med SNF:s projekt pilgrimsfalk och Länsstyrelsen i Västernorrland.


Kontakt:
Peter Nilsson
070-190 25 51
k.peter.nilsson@gmail.com