Dalarnas Ornitologiska Förening

Tranräkning

Flygande trana. Foto: G. Costello
 

Räkning av rastande trana i Dalarna på höstarna har genomförts sedan 2008

Räkningarna har gjorts på de kända övernattningsplatserna och kompletterats med rapporter av mer än 100 rastande tranor på artportalen. 
 
För närvarande räknas tranor på fem kända övernattningsplatser i Avesta, Hedemora, Leksands och Rättviks kommuner. Räkningarna görs antingen på torsdag kväll eller på fredag morgon under 5-6 tillfällen under augusti och september månad. Idagsläge rastar mer än 3000 tranor regelbundet, främst i Avesta och Hedemora kommun. Det är ett fantastiskt skådespel att se när tranor flyger in eller ut från övernattningsplatserna.

 

Tranräkning 2018

Inventeringsgruppen har fastställd följande torsdagar för höstens tranräkning:
16, 23 och 30 augusti
6 och 13 september

Resultatet av tranräkningen kompletteras även med rapporter från Artportalen och rapporteras sedan i DOFs medlemstidning Fåglar i Dalarna.

Ulf Kolmodin, inventeringsgruppens ordförande, svarar på frågor och funderingar
0226-105 25
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com