Dalarnas Ornitologiska Förening

Knölsvan

Knölsvans par i Vikasjön 2017. Foto: Glenn Costello
I år ska vi inventera knölsvan i Dalarna för att inventeringsgruppen misstänker att arten minskat starkt i landskapet, medan sångsvanen ökat mycket kraftigt. Då det finns tidigare inventeringar i Dalarna av knölsvan fann inventeringsgruppen att knölsvan var en lämplig art för en ny inventering.

1982 utfördes senaste inventering av arten i Dalarna och då konstaterades 71 häckningar på 55 lokaler. Resultat och diskussion från den inventeringen går att läsa i FiD nr 1 1983: http://online.pubhtml5.com/lfzt/umhy/#p=5. Knölsvan i Dalarna har även inventerats 1960 (Mellquist) och 1971 (K. Bylin). 
 
Sjöarna där man konstaterade häckningar 1982 ska återigen besökas i år för konstaterande av eventuell knölsvanshäckning, om sångsvan nu häckar i den besökta sjön bör även detta rapporteras.

Vill du veta mer om inventeringen? Hur det går till och vad du ska titta efter? 
Se listan för lokaler som ska inventeras här!
Läs tips inför inventeringen här!
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com