Dalarnas Ornitologiska Förening

Inventeringsläger 2017

Sångsvan Foto: Glenn Costello
Nu är inventeringslägret i Östanvik, Furudal genomfört. Jag vill rikta ett varmt tack till er alla som ställde upp: Lars Erik Nilsson, Hans Malmsten, Yngwe Elfwing, Lotta Bonde, Erik Källström, Urban Gunnarsson, Uno Skog, Owe Olsson, Martin Lindgren, Petrus Tengnér, Urban Grenmyr och Bertil Sjöblom.

Ett speciellt tack riktar jag till Leif Berglund och Per Inge Josefsson som skötte marktjänsten på ett föredömligt skick. 

Det största tacket går dock till grannen i Östanvik, Åke Eriksson, som ordnade partytält och boplatser till alla.

Inventerarna gjorde ett fantastiskt jobb i regn och rusk, men inga sura miner visades trots det dåliga vädret och mycket blev gjort. Hela Koppångenkomplexet inventerades.

Tack till er alla
Ulf Kolmodin, ansvarig för inventeringen
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com