Dalarnas Ornitologiska Förening

Inventering

Fågelskådare Foto: G Costello
 

Vikten av inventering

Inventering är det säkraste sättet att bedöma ett områdes betydelse för olika fåglar och hur de olika arterna använder området för boende, födosök, flyttning etc. Vid många exploateringar och naturvårdsprojekt av olika slag krävs riktade inventeringar, ofta av enskilda fågelarter eller artgrupper. DOF utför årligen ett antal sådana fågelinventeringar, inriktade på antingen någon eller några få arter eller på hela fågelfaunan.

Inventeringsgruppen

  • Ulf Kolmodin, ordförande
  • Leif Berglund, sekreterare
  • Mats Forslund
  • Thomas Möller
  • Urban Grenmyr
  • Börje Dahlén
  • Lennart Risberg
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com