Stadgar

Stadgar för Medelpads ornitologiska förening hittar du här.
Stadgarna antogs vid föreningens årsmöte 2007-02-26.