Dalarnas Ornitologiska Förening

Studiecirkelns innehåll

Träff 1
Tid: 28 februari, 18:30-21:00.
Plats: Studiefrämjandets lokal på Magasinsgatan 27, Falun

Innehåll
Fåglar som miljömål: Information om Länsstyrelsens del i inventeringsverksamheten och berörda miljömål.
Inventeringar: Svensk Fågeltaxering, SFT, standardrutter, nattrutter och punktrutter (vinter/sommar).
Medverkande: Ulf Kolmodin, Lars-Erik Nilsson, Urban Gunnarsson och ev. Urban Grenmyr.
Materiel: SFT årliga rapport, Länsstyrelsens sammanställning "Hur går det för fåglarna i Dalarna?". Visning Svensk Fågeltaxerings hemsida.
Artportalen: Myndigheternas "arbetsredskap". Eventuellt vid senare tillfälle.
Träff 2
Tid: 14 mars kl 18:30-21:00
Plats: Studiefrämjandets lokal på Magasinsgatan 27, Falun

Innehåll
Inventeringar (forts.): Projektinventeringar som sjöfågeltaxering, myrinventering och revirkartering. Artinventeringar som kungsörn, storspov, stare och kommande som knölsvan och skrattmås.
Medverkande: Ulf Kolmodin, Lars-Erik Nilsson, Börje Dahlén och Inventeringskommittén.
Materiel: exempel på dokumentation från några projekt.
Träff 3 - Exkursion
Tid: 24 eller 25 mars
Plats: Malung
 
Innehåll
Kungsörnsinventering:
Visning av inventering av spelflygande kungsörn.
Medverkande: Börje Dahlén.
Träff 4
Tid: 28 mars kl 18:30-21:00
Plats: Studiefrämjandets lokal på Magasinsgatan 27, Falun

Innehåll
Fågelsträck, sträckräkning: Hur räknar man fåglar på sträck? Hjälpmedel? Räkna från foton? Sträcklokaler i Dalarna. Titta på kartor och planera sträckräkningsdagar i länet till hösten.
Medverkande: Lennart Risberg
Träff 5
Tid: 11 april, 18:30-21:00
Plats: Studiefrämjandets lokal på Magasinsgatan 27, Falun

Innehåll
Ringmärkning (allmän information)

Info. om ringmärkning med bl.a. innehåll som Varför man ringmärker, miljönyttan/indikatorer av ringmärkning. Lite om och övning på åldersbestämning. Utrustning. Ringmärkningscentralen. Ringmärkningsprojekt. T.ex. ugglemärkning.
Medverkande: Gittan Matson och ev. någon "artringmärkare".
Materiel: visning av ringmärkningsutrustning, ringmärkningscentralens hemsida.

Regionala rapportkommittén
Presentation av hur Regionala rapportkommittén arbetar. Tips på hur vi ska rapportera.
Träff 6 - Exkursion
Tid: Under april
Plats: Hovran

Innehåll
Räkning av sångsvan, gäss och tranor
Medverkande: Hedemora ornitologiska förening, Ulf Kolmodin, Lennart Risberg.
Träff 7 - Exkursion
Tid: september-oktober
Plats: Bodås, Torsåker

Innehåll
Sträckstudier
Medverkande: Lennart Risberg
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com