Dalarnas Ornitologiska Förening

Ny studiecirkel!

2018 genomför DOF en studiecirkel som ger dig möjlighet att utveckla ditt skådande. 
Studiecirkeln genomförs i samarbete med Studiefrämjandet och kommer att bestå av fyra inneträffar hos Studiefrämjandet i Falun och två till tre exkursioner under våren och hösten.

Förutsättning 
Medlemskap i Dalarnas Ornitologiska Förening eller lokala fågelklubbar i Dalarna - Folkare FK, Hovranområdets OF, Tunabygdens FK, Falu FK, FK Vingarna och Leksands FK. 
Studiecirkeln genomförs i samarbete med Studiefrämjandet och kommer att bestå av fyra inneträffar hos Studiefrämjandet i Falun och två till tre exkursioner under våren och hösten. 

Deltagaravgift 
Medlemmar i DOF: Ungdom (25 år eller yngre) 250 kr, vuxen 350 kr. 
Medlem i lokala fågelklubb som inte är medlem i DOF: Ungdom (25 år eller yngre) 250 kr, vuxen 450 kr. 

Anmälan 
Senast 20 februari till Studiefrämjandet. Cirkeln startar under förutsättning om tillräckligt antal deltagare. 

Start 
28 februari 2018
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com