Dalarnas Ornitologiska Förening

Studiecirkel - Börja skåda fågel i Dalarna

Dalarnas Ornitologiska Förening och flera lokala fågelklubbar i Dalarna har arrangerat, i samarbete med Studiefrämjandet, studiecirkeln "Börja skåda fågel" under 2017. Studiecirkeln riktade sig till dig som är intresserad av fågelskådning på nybörjarnivå. Studiecirklarna pågick under 2017 i följande kommuner:

Ludvika, DOF

Studiecirkeln i Ludvika är snart avklarad, vi har bara två tillfällen kvar. Vi har gjort den ganska komprimerad tidsmässigt, första tillfället var 20 mars, den sista 24 april.  Åtta träffar, fyra innekvällar och fyra exkursioner. 14 deltagare  i ålder mellan 13 och 65+. Några rena nybörjare, några kan lite mer. 
Säter, DOF
15 deltagare. Två inneträffer genomförda och nästa träff blir exkursion.
Cirkelledare: Stig-Åke Svenson, stig-ake.svenson@telia.com
Avesta, Folkare Ornitologiska Förening
Endast tre deltagare och det beror nog på snabbstarten.  Men vi har haft fyra inneträffarna under mars. Exkursionerna har vi integrerat med föreningens ordinarie exkursioner vilket har fungerat bra. Vi har haft två exkursioner hittills.
Cirkelledare: Rune Larsson, kontakt: Tore Söderberg, tore.soderberg@telia.com
 
Malung-Sälen,  DOF
16 deltagare mellan ca 25 och 75 år, där några är fullständiga nybörjare och andra kan lite mer.
Två inne- och en uteträff har vi haft och nästa vecka är vi ute igen. 
Cirkelledare: Börje Dahlén, borje.dahlen@telia.com
 
Borlänge, Tunabygdens Fågelklubb
Cirkelledare: Lars-Erik Nilsson, larserik.s.nilsson@gmail.com

Gagnef, DOF
10 deltagare, yngste 30 år och övriga mellan 60-70.
Vi har så här långt haft tre inenträffer och använder datorn och Internet för att kolla på bilder och läten. Vi har börjat med de fåglar vi har kunnat se under vintern och är nu igång med vårfåglarna. Vi har även kollad på hur Artportalen fungerar.
Nästa träff blir utomhus och fältskådning - om vädret tillåter.
Cirkelledare: Pelle Florell, pelle.florell@gmail.com

Leksand, Leksands fågelklubb
28 mars startade cirkeln i Leksand. Årets cirkel har 16 deltagare, 6 män och 10 kvinnor varav två är ungdomar, dvs under 25 år. Vi använder Gigi Sahlstrands bok "Börja skåda fåglar" som kurslitteratur. 6 träffar om vardera c:a 4 timmar. Första träffen inomhus med planering, förväntningar, lära känna varandra och lite teori med mera. Sedan 4 besök på bra fågellokaler i Leksand. Sista träffen blir en heldag, då vi besöker någon lokal utanför Leksand, i år troligen fågelsjöarna nere i Hedemora
Cirkelledare: Conny Land,070-216 55 55
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com