Dalarnas Ornitologiska Förening

Regler och etik

Sidensvansar. Foto: G. Costello
 

Regler

  • Laget måste innehålla minst två personer.
  • Fler än hälften av lagets medlemmar måste se/höra samma fågel för att arten ska få räknas i tävlingen (2 av 3, 3 av 4 eller 5 osv.). Består laget av endast två deltagare måste dock båda se eller höra samma fågel.
  • Om två lag hamnar på samma antal arter vinner det lag som observerade sin sista art först. Notera alltså klockslaget för lagets arter mot slutet av tävlingen.
  • Lagen får färdas vart de vill inom rapportområdet (= länet).
  • Startplats är valfri.
  • ”Normal” skådarutrustning är vad som gäller under tävlingen. Det är alltså tillåtet att använda järppipor, Bird calls och liknande. Parabol är tillåtet med hänsyn till de skådare som har problem med hörseln. Däremot är bandspelare/uppspelning av ljud från mobil, strålkastare, ficklampor, värme- och ljuskänsliga kameror eller liknande utrustning inte tillåtet. Detta för att alla ska känna att tävlingen sker på ett sportsligt sätt. ”Mäskning” dvs fågelmatning innan rallyt för att locka fram arter är tillåtet.
  • Alla arter som anses spontana av SOF Birdlife Sverige (kategori A och C) får räknas. Alltså räknas tamduva, fasan och kanadagås, men inte mandarinand och liknande arter. Frisläppta fåglar (t.ex. rapphöna, fasan, berguv) får inte räknas i samband med frisläppande eller om de ses på själva utsläppsplatsen/intill voljär och dylikt.
  • Om det vid sammanställningen framkommer att två eller fler lag är oense om en individs artbestämning, och man under diskussion inte kan bli eniga, får samtliga lag stryka obsen av denna individ. 

Etik

Det är självklart att man rapporterar in roliga arter på Artportalen även dagarna/veckorna innan rallyt. ”Mörkade” arter får inte räknas. Och naturligtvis larmar man ut ”larmarter” på BirdAlarm före och under rallyt. Avstår ett lag från detta tas arten bort vid sammanställningen. Avstår lag utan BA medvetet från att ta kontakt med ett lag med BA (som då larmar), får även de ”böta” med artavdrag. Naturligtvis måste även BA-försedda lag ringa/skicka SMS till de lag som eventuellt saknar BA om något tungt hittas! Tänk på att alla inte är anslutna till lokala Band-larm – det är BA som gäller!!!

Naturligtvis måste alla deltagare visa hänsyn mot såväl fåglar, naturen i övrigt och andra människor. 

SOF:s/Club 300:s 
etiska regler gäller före och under rallyt.
Övertramp kan leda till diskvalificering!
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com