Närkes bästa fågellokaler

Här presenteras ett urval av Närkes fågellokaler. Denna del kommer succesivt att byggas ut. Saknar du någon lokal eller kanske själv vill författa en artikel om någon lokal som inte är med nedan så kontakta webmaster.