Dalarnas Ornitologiska Förening

Senaste nyhet

2017-05-22

Fåglar sen sist - Dalarna april 2017

Svart rödstjärt. Foto: Bo Hultgren

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Observera att fynd av känsliga arter blir dolda för allmänheten i Artportalen när man anger något häckningskriterie. Gör det! Det viktigaste är att rapporterna kommer in, vilket kan hindra t.ex. en skogsavverkning i ett känsligt område.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under april månad (drygt 2500 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel.

 

Vädret

Månaden började med milt vårväder, men lagom till påskhelgen i mitten av månaden kom vintern tillbaka. I alla fall till de södra/sydvästra delarna där över 3 dm snö damp ner lokalt. Sedan följde en vecka med beskedliga temperaturer och sedan kom typiskt aprilväder med blåst, snöbyar och hagel. Ytterligare ett snöoväder slog till i de sydvästra delarna i slutet av månaden med lokalt 2 dm snö. En hel del intressanta observationer gjordes trots allt:

 

Rapporterna

Två adulta och fyra 2K mindre sångsvanar rastade vid Königshyttan, Hedemora, i början av månaden. Två adulta fanns även vid Sörbo, Aspeboda, Falun, och ett ex vid Limsjön, Leksand. Sädgäss fanns som vanligt framförallt i Hovranområdet, Hedemora, och några av de högsta noteringarna var 500 ex. den 1.4 vid Starbäcksbo, Dala-Husby, och 700 ex. den 8.4 vid Flacken. Ett ex. av rasen rossicus rastade i Limsjön, Leksand, i slutet av månaden. Spetsbergsgäss sågs i Hedemora, Borlänge, Gagnef, Leksand, Malung-Sälen och Orsa. Några av de större ansamlingarna var 14 ex. vid Flinesjön, Hedemora, 41 ex. vid Flacken, Hedemora, och 31 ex. vid Rudängsmyran i Borlänge. En adult bläsgås fanns den 1.4 vid Flinesjön, Hedemora. En [snögås] upptäcktes vid Limsjön, Leksand, den 1.4.

 

Två [mandarinänder] sågs den 9.4 vid Ljusterbro, Säter, och ett ex fanns den 30.4 vid Hallsjöviken, Malung-Sälen. Två gravänder rastade den 20.4 vid småbåtshamnen i Orsa. Snatterand noterades på tio lokaler. Stora ansamlingar med kricka observerades runt Hedemora under månaden. Som mest fanns 400 ex. vid Hälla, Hovran, den 17.4. Dalarna fick en ny hybrid på landskapslistan när en hane stjärtand x gräsand upptäcktes vid småbåtshamnen i Orsa den 21.4. Två årtor sågs den 17.4 vid Hälla, Hovran, Hedemora. En bergand rastade den 5.4 vid Backa/Danholn i Falun, och två ejdrar sågs den 29.4 i Norra Barken, Smedjebacken. En alfågel noterades den 19.4 vid Bäcka, Orsa, och två gråhakedoppingar var på plats vid Bingsjön, Rättvik, den 30.4.

Hela fem observationer av stäpphök gjordes under månaden. En 2K flög förbi vid flygfältet i Malung den 18.4. En 3K sågs den 23.4 vid Hälla, Hovran, Hedemora, och samma dag passerade ett ex. vid Halvars, Gonäs, Ludvika. En 3K sågs den 26.4 vid Lindänget i Orsa, och den 28.4 observerades ett ex. vid Östra Utsjö, Malung-Sälen.

 

Småfläckig sumphöna upptäcktes den 27.4 vid Vassjön, Sör Amsberg i Borlänge. I Ludvika kom rörhöns tillbaka till både Kasttjärn och Marnästjärn där fem resp. tre ex. noterades från den 6.4. Ett ex. fanns också vid Lusmyren i Borlänge den 11.4. Två kustpipare flög förbi vid Backa, Gustafs, Säter, den 30.4. En dvärgbeckasin fanns den 15.4 vid Tyllingbo, Långshyttan, Hedemora, och tre ex. rastade den 20.4 vid flygfältet i Malung.

 

En mörk kustlabb sågs den 28.4 vid Rudängsmyran i Borlänge. Ett par ansamlingar med måsar är värda att notera. Den 4.4 rastade 1300 skrattmåsar vid Korsnäs/Masugnen i Falun, och den 29-30.4 fanns 500 fiskmåsar vid Myckelby, Hedemora. Från åtta lokaler rapporterades ett till två ex med silltrut (Falun ett fynd, Leksand ett fynd, Malung-Sälen ett fynd, Mora fyra fynd och Orsa ett fynd). Några blev bestämda till rasen intermedius.

 

Från elva lokaler fanns rapporter om hökugglor. Man får förmoda (och hoppas) att fler är rapporterade med häckningkriterier som gör dem dolda. Fynden var från Säter (1), Vansbro (1), Orsa (1), Ljusdal (1) och Älvdalen (7). Lappuggla rapporterades från Hedemora och Vansbro, men även här får man tro och hoppas att fler fynd gjorts, men dolts i AP. Från drygt tio lokaler rapporterades jorduggla.

 

En kungsfiskare sågs den 2.4 vid Backa/Danholn i Falun, ett ex. den 29.4 vid Nysäl i Gagnef och den 30.4 sågs ett ex. vid Viks bro, Hedemora. En härfågel rastade den 2.4 på Masmästaregatan i Avesta, och den 5.4 sågs ett ex i Tällberg, Leksand. En tofslärka rapporterades den 1.4 från Lindänget i Orsa, och samma dag rastade en skärpiplärka vid Siljanssågen i Mora.

 

Svart rödstjärt var tillbaka på några ”säkra” lokaler som Outokumpu i Avesta, ABB i Ludvika samt SSAB och Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge. Dessutom fanns ett ex. den 7.4 vid Laggarudden, Sörvik, Ludvika, den 14.4 sågs ett ex. vid Stumsnäs, Rättvik, och den 23.4 fanns ett ex. vid Limå bruk, Siljansnäs, Leksand. Årets första ringtrast var ett ex. den 4.4 vid Häradsbygden i Leksand. Den följdes av fler ex. på många lokaler under månaden. Efter att vi saknat arten en tid så kom äntligen en rapport om fyra lappmesar på en matning vid Våndsjöstugorna, Stor-Våndsjön, Älvdalen, den 15.4.

 

Från runt 15 lokaler rapporterades råkor under månaden. Framförallt runt Borlänge kan man anta att samma ex. sågs på flera lokaler. Stora ansamlingar av bo-/bergfink sågs bl.a. vid Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge (1000 ex. den 13.4, 2000 ex. den 17.4) och vid Leraåkrarna, Siljansnäs, Leksand (1000 ex den 14.4). Under månaden uppträdde vinterhämplingar i rekordantal. Från runt tio lokaler sågs flockar om fler än 50 ex. Några av de största ansamlingarna var 400 ex vid Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge, den 10.4 och 500 ex den 14.4 på samma lokal, samt 400 ex den 10.4 vid Bispbergshyttan, Säter.

 

Månadens enda bändelkorsnäbb var ett ex. den 11.4 vid Kuntmått, Älvdalen. En tallbit sågs den 2.4 vid Marnästjärn i Ludvika, ett ex. även den 11.4 vid Öje, Malung-Sälen, samt två ex vid Myckelmyra, Falun, den 28.4. En lappsparv rastade den 24.4 vid Nordibyn, Äppelbo, Vansbro, ett ex. sågs den 29.4 vid Kyrkbytjärn, Falun, samt ett ex den 30.4 vid Tina, Rättvik.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

 
 
2017-05-18

Händelserik dag vid Rudängsmyran

Lördag den 13 maj var det minst sagt en händelserik dag vid Rudängsmyran i Borlänge. Medans Bo Hultgren från Ludvika var vid våtmarken för att skåda fågel fick han, förutom fåglar, se en tromb torna upp sig. Tur nog fick han iväg några härliga bilder på fenomenet också! Vid 15-tiden siktades en Stäpphök i området som lockade många skådare till pl...

Läs mer
2017-05-07

Ny artikel om kungsörn och bly!

Att bly är en allvarlig miljörisk i naturen har man vetat i 150 år. Sedan bly förbjöds som tillsats i bensin vet vi också att viktigaste källan till bly i naturen är ammunition. I Danmark är blyammunition därför förbjudet och i Norge var det förbjudet under en tio-årsperiod. I Sverige är blyhagel förbjudet i våtmarker eftersom änder och gäss svälje...

Läs mer
2017-04-30

Fågelskådningens dag - hitta ett fågeläventyr nära dig!

Helgen den 6-7 maj skådas det fåglar överallt i Sverige och självklart även i Dalarna! Lördagen den 6:e maj arrangeras Fågeltornskampen och söndagen den 7:e maj arrangeras Fågelskådningens dag. Fågeltornskampen Fågeltornskampen gemonförs lördagen den 6 maj och är ett ”artrace” där ett lag bestående av minst två personer räknar alla arter de ser el...

Läs mer
2017-04-25

Stridande storspovar

Sitter i gömslet morgonen den 10 april och det ljusnar sakta över myren. Det är bara tofsvipan som hörs från den norra änden på myren och vädret är inte det bästa, mulet och upp mot sju plusgrader. Det dröjer till över fem innan orrtupparna dånar ned på spelplatsen. Deras ljudliga ”tjoo-ysch” väcker liv i myren och så är kuttrandet igång. Tranorn...

Läs mer
 

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2017-05-22

Fåglar sen sist - Dalarna april 2017

 
2017-05-18

Händelserik dag vid Rudängsmyran

 
2017-05-07

Ny artikel om kungsörn och bly!

 
2017-04-30

Fågelskådningens dag - hitta ett fågeläventyr nära dig!

 
2017-04-25

Stridande storspovar

 
2017-04-21

Nytt nummer av Fåglar i Dalarna ute!

 
2017-04-18

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2017

 
2017-04-07

Nu släpps betaversionen av Svenska fågellokaler!

 
 

Dalakalendern

2017-05-27
Leksands fågelklubb - Hundhagen runt

Lördag 27 maj kl. 06

 

Vi vandrar runt i Hundhagen och lyssnar på fågelsången. Samling Norsbro kl.06.00 alt parkeringen vid Hundhagen kl.06.15.

Kontakt: Åke Tidigs, 076-824 73 29, tidigsake@gmail.com.

 

Plats: Hundhagen 

2017-06-05
Leksands fågelklubb - Nattsångarvandring på Naturnatta
Söndag 5 juni kl. 21
 
Vi lyssnar på nattsjungande fåglar vid Limsjön eller annan aktuell lokal. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.
Kontakt: Staffan Müller, 070-322 23 45, vitrygg@leksandsfagelklubb.se
 
Plats: Samling Norsbro kl. 21 
2017-06-09
DOF - Inventeringsläger 2017
DOF planerar att anordna ett inventeringsläger i Östanvik, Furudal den 9-12 juni 2017.

Då ska myrar inventeras, framför allt i Rättviks och Orsa kommuner, men kanske även i Mora kommun beroende på intresset.

Det kommer - per e-post - att skickas ut personliga inbjudningar till alla personer som inventerat under senare år och då inte bara de som inventerat myrar. Men alla hugade inventerare är mycket välkomna.

Det kommer att finnas ett begränsat antal ”riktiga” sängplatser, men på bygdegården kan fler sova över, men kanske inte lika bekvämt. Marktjänsten kommer att skötas av Leif Berglund och Ulf Kolmodin. Vi kanske behöver hjälp, varför även de som vill hjälpa till med detta kan anmäla sig.

Det är ju ett ypperligt tillfälle att träffa gamla kompisar och att samtidigt göra en insats för Dalarnas fåglar.

Anmäl ditt intresse till Ulf Kolmodin – både för att inventera och för att hjälpa till med marktjänsten.

Ulf Kolmodin
ulf@kolmodin.nu
0226-105 25
2017-06-09
Falu fågelklubb - Nattsångare

Fredag 9 juni

 

Vi lyssnar efter nattsångare i Falu kommun.

Se hemsidan för tid och samlingsplats. 

2017-06-09
Tunabygdens fågelklubb - Nattsångarexkursion

Fredag 9 juni kl. 21:30

 

Nattsångarexkursion i Tunabygden.

 

Plats: Samling vid St. Tuna kyrka 

2017-06-10
Leksands fågelklubb - Lomexkursion

Lördag 10 juni kl. 08

 

Vi besöker några sjöar där vi ska kunna möta storlom och smålom.

Kontakt: Ingela Spegel-Nääs, 070-585 19 92, lom@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling Norsbro kl. 08 

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com